راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

پس از 23 سال

رژه با شکوه روز ارتش در روسیه

آزاده اسفندیاری

 

 

 آخرین روز هفته گذشته، سالروز بنیانگذاری ارتش نوین در اتحاد شوروی بود. ارتشی که پس از انقلاب اکتبر 1917 تاسیس شد و پس از پیروزی در جنگ دوم جهانی به ارتش سرخ مشهور شد.

در سال 1917، بالغ بر 14 کشور سرمایه داری از هر طرف  به روسیه هجوم آوردند. برخی از ژنرال های ارتش شکست خورده حکومت سرنگون شده تزاری به رهبری ژنرال "دنیگین" مسلحانه همراه کشورهای متجاوز علیه حکومت انقلابی وارد جنگ شده و موجب جنگ داخلی در کشور شدند.

حکومت شوراها با تکیه بر زحمتکشان این کشور در عرض پنج سال توانست ضد انقلاب مسلح داخلی و حامیان خارجی آن ها را شکست داده و انقلاب را تثبیت کند.

پس از پایان جنگ های داخلی، روسیه شوروی توانست ارتش نوین کشور را که متشکل از کارگران و دهقانان بود به شکل متمرکز در بیست و سوم فورال سال 1923  بنیانگذاری کند .

از آن تاریخ به بعد هر ساله به مناسبت گرامی داشت ارتش سرخ مراسمی در روسیه و پیش از فروپاشی اتحاد شوروی در تمام جمهوری های متحد در کشور شوراها بر گزار می شد.

بعد از پایان جنگ جهانی دوم و در هم کوبیده شدن فاشیسم توسط ارتش سرخ و بویژه نقش نیروی دریایی اتحاد شوروی دراین پیروزی، ازسال 1949 به بعد رهبران این کشور این روز را روز ارتش و نیروی دریایی نامیدند.

بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، از اوایل دهه 1990 عملا حاکمان روسیه از برگزاری مراسم سنتی این روز سر باز زدند. تلاش برای زدودن این روز از ذهن جامعه شوروی و بویژه مردم روسیه ممکن نشد و در سالهای بعد و با آشکار شدن برنامه های استراتژیک امپریالیسم جهانی، بویژه امریکا برای نابودی روسیه، خلع سلاح اتمی آن و تکه تکه کردن فدراتیو روسیه، و زیر فشار سنگین حزب کمونیست دوباره سازمان یافته روسیه، حکومت با واقعیت آشتی کرد. یعنی هم خطر خارجی را پذیرفت و هم فشار افکار عمومی و قدرت کمونیست ها در روسیه را به رسمیت شناخت. از دل این واقع بینی است که امسال مراسم سالگرد بنیانگذاری ارتش در مسکو با شکوه تمام برگزار شد. رژه واحدهای نظامی در میدان سرخ و با حضور پوتین رئیس جمهور روسیه و مارش سرخ حزب کمونیست روسیه با پرچم های برافراشته انقلاب اکتبر در مسکو.

 

 

 

                        راه توده  398     7 اسفند ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت