راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

رهبران
اتحادیه اروپا
از کدام فیلترها
عبور کرده اند؟
اومانیته- ترجمه الف. آذرفریتاش

 

رهبری اتحادیه اروپا در دست چه کسانی است و آنها که دراین اتحادیه در خدمت مونوپل های اقتصادی جنگ را در اوکرائین و سوریه و اکنون عراق پیش می برند، دارای کدام سابقه اند؟ در این یاداشت، به سوابق "باروسو" رئیس اتحادیه اروپا نگاهی می اندازیم:

 

"باروسو" نخست وزیر سابق پرتغال و از حامیان جنجالی بوش "پدر" در اولین جنگ امریکا علیه عراق، فعالیت سیاسی خود را در سن 18 سالگی در یک گروه مائوئیست پس از انقلاب معروف "گل میخک" در پرتغال آغاز کرد. او سپس رهبری حزب پرو لتاریا " ام. آر. پ. پ " پرتغال را بدست گرفت. وی در آن زمان تاکید کرد که "من یک مائوئیست هستم."

در ماه نوامبر سال 1975 برای سرنگونی دولت نظامیان چپ پرتغال که قدرت را بدست گرفته بودند، ائتلاف های گوناگون از احزاب سوسیالیست تا افراطی ترین گروه های راستگرا برقرار شد و "باروسو" حمایت خود را از این ائتلاف اعلام کرد. او گفت "من از یک رویا و یا یک کابوس بیدار شدم و به گرایش سیاسی طبیعی خود، یعنی خرده بورژوازی باز گشتم ".

باید حقیقت را در مورد این اشخاص که تاکنون ریاست اتحادیه اروپا را برعهده دارند روشن کرد. در سالهای دهه 70 واشنگتن "فرانک کارلوچی" را برای انتخاب "راه درست " بعنوان سفیر امریکا در پرتغال به این کشور اعزام کرد. تغییر گرایش سیاسی باروسو از این زمان آغاز شد که برای کمونیستهای پرتغال غریبه نیست. کارلوچی که یکی از ماموران عالی رتبه سازمان اطلاعات مرکزی امریکا معروف به "سیا" بود به حمایت و تامین مالی حزب پرولتاریا که به رهبری بارو سو تشیکل شده بود شتافت. بعد از مدت کوتاهی باروسو با مشورت حامیان جدید خود، از حزب پرو لتاریا استعفا داد و به حزب سوسیال دمکرات "پ. ث. د" پیوست. وی در مدت کوتاهی تمام سطوح دولتی را تا نخست وزیری پرتغال طی کرد.

به این ترتیب رهبران اتحادیه اروپا باید از چنین شخصیتی که تا کنون ریاست این اتحادیه را برعهده داشت خشنود وراضی باشند. فردی که از طرف سازمان سیا انتخاب شد .

و اکنون نیز، نامزد کنونی ریاست اتحادیه اروپا "ژان کلود یونکر" کارنامه ای شبیه باروسو را ندارد ؟

یونکر نخست وزیر سابق "لوکزامبورگ" - این مرکز حفاظت از ثروت قمارخانه های بزرگ اروپا و مرکز همآهنگی سازمان های جاسوسی غرب- بین سالهای 1995 تا 2013 یکی از مدافعان شدید پناهگاه مالیاتی در کشور خود بود. در اثر افشای فاجعه جاسوسی مجبور به استعفا از سمت نخست وزیری شد .اکثر شاهدین این واقعه در محاکمه وی بطور ناگهانی سکوت کردند، اما اخباری از طرف روزنامه نگاران مترقی نشر یافت که نشان میداد سرویس های ویِژه ایالات متحده از جمله "ان. اس. آ" با یونکر ارتباط مستقیم داشته است و این ارتباطات به طور مخفیانه ادامه دارد. خود یونکر در گذشته اعلام کرد که با جنبش تروتسکیستی انترناسیونال چهارم در ارتباط بوده است. آشکار است که هر دو شخصیت باروسو و یونکر ارتباطات مستقیم وغیر مستقیم با سازمان سیا و سازمانهای خدمات ویژه ایالات متحده داشتند و دارند.

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  462     12 تیر ماه 1393

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت