راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

نگرانی از تکرار
سناریوی اوکرائین
برای مولداوی

 

حزب کمونیست مولداوی از پارلمان این کشور خواست تا نیکولای تیموختی رئیس جمهور را به اتهام کوشش برای پیوستن به ناتو از سمتش برکنار کند.

ولادیمیر ورونین، رئیس جمهوری سابق و رهبر حزب کمونیست مولداوی در این ارتباط گفت: تیموختی خواستار پیوند زدن مولداوی به ناتو است، درحالیکه می‌داند کشور ما در چالش های کنونی میان اتحادیه اروپا و روسیه موضع بی‌طرفی دارد. به همین دلیل ما به دنبال برکناری او هستیم.

تیموختی مدعی است اگر مولداوی به ناتو بپیوندد امنیت این کشور تضمین میشود.

بنابر نظرسنجی‌های اخیر، تنها 14 درصد مردم مولداوی عقیده دارند که پیوستن به ناتو بهترین گزینه برای تقویت امنیت کشور است، در حالیکه 52 درصد می‌گویند بی‌طرفی بهترین گزینه است و 12 درصد هم با پیوستن مولداوی به سازمان معاهده جامع امنیتی موافقند.

دولت مولداوی بدون توجه به نظرسنجی‌ها، در حال ایجاد همکاری با ناتو و تهیه نقشه همکاری برای حضور در عملیات صلح بانی بین‌المللی است که این نخستین گام برای پیوستن به ناتو در چارچوب اتحادیه اروپاست.

این خطر که مولداوی را امریکا و ناتو بزودی به سرانجام اوکرائین دچار کنند زیاد است و به همین دلیل حزب کمونیست این کشور تلاش می کند پیش از آن فاجعه نطفه توطئه را خشک کند.

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  462     12 تیر ماه 1393

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت