راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

فاتحان بمباران
لیبی و قتل قذافی
از ناتوانی خود
سخن می گویند!

روزنامه اومانیته- ترجمه جعفر پویا
 

در سکوت کم سابقه "جامعه بین المللی" دولت لیبی، این کشور را تحویل گروه های مسلح اسلامگرا داد و خود به شرق این کشور کوچ کرد! دولتی که تا چندی پیش ادعا می کرد کنترل کشور را در اختیار دارد و نظم و امنیت در کشور برقرار کرده است. اکنون کنترل وزارتخانه ها و موسسات دولتی در طرابلس پایتخت لیبی دراختیار گروه های مسلح است. از زمان سقوط معمر قدافی در سال 2011 پس از 8 ماه شورش های مسلحانه متوالی و مداخله مستقیم کشورهای غربی به رهبری فرانسه و نیروهای ناتو، گروه های مختلفی از شبه نظامیان مسلح در کشوری که در هرج ومرج غرق است موفق شدند قوانین اسلامی خود را برقرار کنند.
نخست وزیر دولت موقت لیبی "عبداالله ال تینی" در بیانیه روز یکشنبه گذشته اعلام کرد: شبه نظامیان مانع فعالیت موسسات دولتی در پایتخت هستند و4 روز بعد نیز استعفا داده و از پایتخت گریخت. وزارتخانه ها و موسسات دولتی طرابلس به اشغال شبه نظامیان در آمد.آنها خود را دولت "فجر لیبی" اعلام کردند. نخستین اقدام این دولت اشغال سفارت امریکا در طرابلس بود و دلیل این اشغال را نیز چنین اعلام کردند: ما این ساختمان را اشغال کردیم تا از گزند و چپاول گروه های اسلامگرا آن را حفظ کنیم!
در چنین هرج و مرجی آغاز سال تحصیلی نیز که برای روز یکشنبه در نظر گرفته شده بود لغو شد. ستاد نیروهای ویژه ارتش لیبی و پایگاه های اصلی نظامی بنغازی پس از چند روز جنگ مرگبار سقوط کرد. شورای انقلابیون بنغازی بنام "اتحاد گروههای جهادی" در بیانیه ای اعلام کردند که کنترل مقر مرکزی نیروهای ارتش لیبی را تصرف کرده اند. یک منبع نظامی تائید کرد که مقر مرکزی ارتش لیبی در روز سه شنبه در دست گروه های جهادی از جمله "انصار" و "اشاریه" افتاده است. اکنون که لیبی در هرج و مرج کامل غرق است و تبدیل به کشوری ویران شده بد نیست بار دیگر مرور کنیم رویدادهای منجر به حمله نظامی فرانسه و ناتو به لیبی و قتل فجیع معمر قذافی رهبر این کشور را.
ژنرال" ب .اچ. ال" فرمانده فرانسوی حمله به طرابلس روزی که با فرمان سارکوزی رئیس جمهور وقت فرانسه کاخ الیزه را ترک می کرد مدعی آزاد سازی لیبی از دیکتاتوری شد!
اکنون نتایج درخشان حملات چتربازان فرانسوی و بمباران لیبی در برابر همگان است. دیپلمات های فرانسوی که اکنون از فاجعه در لیبی سخن می گویند قطعا همسوئی خود با ژنرال های فرانسوی در حمله به لیبی را فراموش نکرده اند. گرچه امروز ساز دیگری را کوک کرده و مدعی اند "ناتوانی سیاستمداران فرانسه موجب شد تا افریقااز دست ما برود، مدیترانه به ما دهن کجی می کند، چنین ما را رام می کند و واشنگتن ما را نادیده میگیرد." صدای فرانسه اکنون در جهان گمُ است!
http://www.humanite.fr/libye-un-pays-livre-aux-milices-armees-550484

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  471   13شهریور ماه 1393

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت