راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

اجتماع میوه چینان

در مراسم

آزادی لهستان

از چنگال فاشیسم

سایت حزب کمونیست روسیه

ترجمه و گرد آوری آزاده اسفندیاری

 

 

هفدهم ژانویه 70 سال از آزادی سازی شهر "ورشو" پایتخت لهستان از اسارت فاشیسم آلمان گذشت.

در چنین روزی ارتش سرخ توانست از جبهه "بلاروس" که به "جبهه اول" شهرت داشت، وارد لهستان شده و با تحمیل شکست به ارتش هیتلری پایتخت این کشور یعنی "ورشو" را آزاد کند و سپس خود را به نقطه مشترک مرزی لهستان و آلمان بنام "ادُر" برساند و با فتح این منطقه ورود ارتش سرخ به خاک آلمان هیتلری ممکن شد.

در همان روز (هفدهم ژانویه 1945 ) به افتخار آزاد شدن ورشو با نام "همبستگی با مردم لهستان" درشهر مسکو جشن و آتش بازی بزرگی توسط بخش توپخانه ارتش سرخ برگزار شد.

کشور لهستان در28 سپتامبر 1939 برق آسا توسط ارتش فاشیست آلمان برای دست اندازی به شرق اروپا اشغال شد. یکسال بعد، در شمال پایتخت این کشور شهرک هائی بنا گردید که صدها هزار نفر از یهودیان، مبارزین ضد فاشیست و کمونیست ها را از سراسر اروپا جمع آوری و در این مکان ها  جای دادند و کوره های آدم سوزی بر پا ساختند. 19 آوریل 1943 ساکنان این اردوگاه ها دست به شورش زدند که توسط نازی ها سرکوب و بیش از 10 هزار تن آنها را قتل عام کردند. روز یکم اوت 1944 قیام دیگری توسط سازمان زیر زمینی" ارتش ملی" لهستان سازماندهی شد که به مدت یک ماه ادامه پیدا کرد. سر انجام این شورش نیز، وحشیانه توسط ارتش فاشیست آلمان درهم شکسته شد.

طی اشغال پایتخت لهستان کلیه موسسات صنعتی و تولیدی تقریبا نابود شدند. بیش از نیمی از منازل مسکونی تخریب گردید. 800 هزار تن از ساکنان شهر، یعنی دوسوم جمعیت آن در مقایسه با سال 1939 کشته، آواره و یا نابود شدند.

آزاد سازی ورشو پایتخت لهستان، اولین مرحله موفقیت آمیز هدف "ادر" بود که زمینه را برای آزادی کل لهستان و رسیدن به مرزهای آلمان هموار کرد.

ارتش سرخ اتحاد جاهیر شوروی سوسیالیستی در نبرد با ارتش آلمان فاشیست برای رهائی مردم لهستان 600 هزار قربانی داد.

با چنین زمینه هائی، با در پیش بودن  روز آزاد سازی اردوگاه آدم سوزی معروف "آشوئیتس"، 27 ژانویه 1945، در لهستان توسط ارتش سرخ و همدردی با کشته شده ها و سوزانده شدگان، رهبران این کشور و دیگر همپیمانان اروپائی آن ها گرد هم خواهند آمد. برای اولین باراز طرف مقامات لهستان از مقامات کشور روسیه که میراث دار اتحاد جماهیر شوروی است، برای شرکت در این مراسم  دعوت نشد!

در واکنش به عدم دعوت و حضور مقامات روسیه در جمع برگزار کنندگان یاد بود آزادی "آشوئیتس" مورخ آلمانی "گوتس علی" طی مقاله ای که در روزنامه " برلینرتسیتونگ " منتشر شد نوشت:

"آشوئیتس آزاد شد نه توسط لهستان، نه غرب، نه جامعه مدنی و نه سازمان نظامی ناتو، بلکه تنها با همت و توانائی نیروهای نظامی اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی. دعوت نکردن مقامات روسیه به این مراسم نه از روی عقل بود و نه احساس مسئولیت سیاسی. مقامات لهستانی باید جوابگوی چنین خطای فاحشی باشند، ضمن این که عمل سیاستمداران آلمانی نیز در این مورد پرسش برانگیز است."

خانم "آنگلا مرکل" صدر اعظم، به نوعی رفتار می کند که خود را از هر گونه مسئولیتی در این زمینه مبرا می داند، اما باید منتظر ماند تا رئیس جمهور آلمان "هوک" روز 27 ژانویه، روز باز شدن دروازه های خونین "آشوئیتس" در مورد ارزش ها و تاریخ "آشوئیتس" چه خواهد گفت. او حتما می گوید روس های "بد" باید در خانه خود بمانند!  آیا چنین عملی وحشت آور نیست؟ در حقیقت  چنین رفتاری نفرت انگیز است .

در ادامه مقاله "گوتس علی" آمده، ارتش سرخ اتحاد شوروی حدود نیم میلیون یهودی در صفوف خود داشت  که 200 هزار تن آنها در نبرد با ارتش فاشیسم هیتلری کشته شدند. حضور مقامات آلمانی در چنین مراسم با اهمیتی نه تنها عدم احترام به ارتش سرخ اتحاد شوروی آزاد کننده "آشوئیتس" است بلکه بی احترامی به کشته شده های یهودی نیز می باشد.

او در پایان می نویسد، به ازای کشته شدن صد ها هزار نظامی اتحاد شوروی، شادی و لبخند انسان هائی که در بند فاشیست ها بودند به سوی یادمان کشته شدگان خواهد رفت و نه رهبرانی که نه درد  و رنج کشته ها را می فهمند و نه خوشحالی رها شدگان  را.

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  490   دوم بهمن 1393

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت