راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سرلشکر

فیروزآبادی

موقعیتش را

فراموش کرده!

 

 

هفته گذشته به مناسبت سالگرد اعدام نواب صفوی یک همایش حکومتی در قم برگزار شد. سخنران این مراسم سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بود. آنچه در این همایش گذشت دو بخش دارد. یکی ماهیت نواب صفوی و نقش فدائیان اسلام در ایران است و دیگری محتوای سخنرانی سرلشکر فیروزآبادی.

درباره ماهیت نواب صفوی و فدائیان اسلام به اندازه کافی سخن و در جمهوری اسلامی بی شمار دروغ گفته شده است. اینکه فدائیان اسلام در چارچوب سیاست مبارزه با کمونیسم در ایران تشویق و توسعه یافتند نکته تازه ای نیست. به اینکه ارتباط های مشکوکی با سید ضیاالدین طباطبایی و از آن طریق با انگلستان داشتند نیز حتی در خاطرات حاج مهدی عراقی که از هواخواهان آن بود نیز اشاره شده است. در مخالفت آنان با جنبش ملی شدن نفت و دکتر مصدق و پشتیبانی از کودتای 28 مرداد نیز اسناد و مدارک به اندازه کافی منتشر شده است. فقط برای یک نمونه روزنامه نبرد ملت، ارگان فدائیان اسلام، در شماره 29 مرداد 1332 (یک روز پس از کودتای 28 مرداد) در مورد کودتا و مصدق و دولت زاهدی چنین می نویسد:

«دیروز تهران در زیر قدم های مردانه افراد ارتش مسلمان و ضد اجنبی می لرزید. مصدق غول، پیر خون آشام در زیر ضربات محو کننده مسلمانان استعفاء داده و حسین فاطمی خائن که از خطر گلوله برادران نجات پیدا کرده بود قطعه قطعه شده و نخست وزیر قانونی و انقلابی سر لشکر زاهدی برای مردم سخنرانی کرد.» (نگاه کنید به راه توده شماره 329 و همچنین گزیده خاطرات حاج مهدی عراقی در راه توده 433 و 434). البته بعدها انگلستان و دستگاه های  اطلاعاتی و تبلیغاتی غرب گناه کودتای 28 مرداد را به گردن حزب توده ایران انداختند و از آغاز انقلاب تا به امروز همان کسانی که سرلشکر زاهدی را "انقلابی" و مصدق را "پیر خون آشام" لقب داده بودند مدعی و طلبکار حزب توده ایران شدند که با تمام نیروی خود به دفاع از مصدق و مبارزه با کودتا برخاسته بود. دشمنی آنها با حزب توده ایران نیز دقیقا به همین دلیل است ولی چون ماهیت انگلیسی و آمریکایی کودتای 28 مرداد دیگر بر همگان روشن شده است، این مخالفت را زیر پوشش انتقاد از "بی عملی" حزب توده ایران در جریان کودتا ابراز می کنند.

ولی بخش دیگر آنچه در همایش قم گذشت به سخنان سرلشکر فیروزآبادی مربوط می شود. وی در این سخنرانی تجلیل مفصلی از "مبارزات" نواب صفوی کرد و حتی گفت که "مقام معظم رهبری فرموده‌اند اولین آتشی که از اسلام در دل ما افتاد از سوی نواب صفوی بوده است"!

فیروزآبادی که ظاهرا مقام و موقعیت خود را فراموش کرده بود مدعی شد که "روش مبارزاتی شهید نواب صفوی و فداییان اسلام، مطابق قرآن و احکام الهی بود. ما باید از زندگی و رشادت‌های آنان درس بگیریم. اقدامات شهید نواب صفوی و همرزمانش‌ همان راه قرآن بود. از جمله کشتن احمد کسروی."

این سخنان و تجلیل از "روش مبارزاتی" تروریستی فدائیان اسلام درست در زمانی بیان شد که حادثه ترور در پاریس افکار عمومی جهان را متوجه خود کرده و بسیاری در غرب مایل بوده و هستند که بنوعی ملت ایران را به ترور و قتل و آدمکشی وصل کنند. باز هم اگر چنین سخنانی از جانب کسانی مثلا در سطح شیخ جعفر شجونی، دبیرکل موتلفه و امثال علم الهدا و یا مهدی طائب بیان می شد قابل فهم و در حد شخصیت و شعور و جایگاه این افراد بود و حساسیتی را می توانست بر نیانگیزد، ولی انگیزه حضور رئیس کل ستاد نیروهای مسلح در این مراسم و بیان چنین سخنان بی ربط و نسنجیده و بی موقعی چه می تواند باشد؟ ظاهرا هنوز در جمهوری اسلامی این نکته جا نیفتاده و روشن نشده که افرادی که مسئولیت سیاسی و نظامی و دولتی دارند نه بنام اندیشه های کج و معوج خود یا در خط تبلیغات حکومتی، بلکه بنوعی بنام کشور و مردم ایران سخن می گویند. در این شرایط هر کس باید متناسب با موقعیت و جایگاه خود سخن بگوید و پیامدهای آن را برای کشور و مردم در نظر گیرد. سخنان سرلشکر فیروزآبادی تنها نمونه چنین سخنان غیرمسئولانه ای نیست، آخرین آن هم قطعا نخواهد بود ولی می توان امیدوار بود که بتدریج واکنش عمومی شمار این گونه سخنان را کاهش دهد.   

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  490   دوم بهمن 1393

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت