راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

پیام هائی که

دریافت شده اند

 

پیام های دوستان منصور بهمنی، مهراد، محسن، مهر، اعظمی و لیست بلند بالای سایت ها و وبلاگ های دوستان افغانی در هفته های اخیر دریافت شده است. برخی از این پیام ها حاوی یادآوری هائی بوده که بتدریج مراعات شده و یا اگر مقاله ای باز نمی شده با دریافت پیام فورا اقدام شده است. برخی پیام ها نیز صرفا سپاس و تشکر از دست اندرکاران تهیه راه توده بوده است. از همه دوستان تشکر می کنیم، بویژه آنها که اغلب عادت دارند "مته به خشخاش" بگذارند. از دوست گرامی "حسین بهمنی" نیز بابت کمک مالی که ارسال داشته اند تشکر می کنیم و امید که بقیه دوستان و بویژه آنها که با وسواس راه توده را می خوانند و اگر یک شماره تاخیر شود ما را پیام باران می کنند دست همت به کمر زده و از یاری مالی دریغ نکنند.

از دوست عزیز و دست به قلم، آقای خلیل داداشی هم بابت نامه بلند بالائی که نوشته و ما آن را بصورت مستقل در همین شماره راه توده منتشر کرده ایم تشکر ویژه داریم.

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  490   دوم بهمن 1393

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت