راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

قیام یا کودتای ناتمام در یمن
اومانیته- ترجمه جعفر پویاحمله نیروهای مسلح شیعه (حوثی) به کاخ ریاست جمهوری در پایتخت یمن "صنعا" عملا منجر به یک کودتای نیمه کاره شده است. گارد محافط کاخ ریاست جمهوری پس از مقاومت کوتاهی محل را ترک کرده و شورشیان بعد از یک در گیری کوتاه توانستند کاخ ریاست جمهوری را اشغال کنند. در گیری خشونت آمیز در اطراف کاخ ریاست جمهوری موجب شد تا ساکنان کاخ ومنطقه خانه های خود را ترک کنند.
شبه نظامیان حوثی در منطقه مستقرند و مواضع خود را با استقرار در تپه های استراتژیک اطراف کاخ تقویت کرده اند. وزیر اطلاعات یمن اعلام کرد که حوثی ها به اتومبیل حامل نخست وزیر حمله کرده اند و این ادامه یک کودتای نیمه تمام است.
اتحادیه عرب از تمام نیروهای سیاسی برای متوقف کردن کامل و بلافاصله تمام اقدامات خشونت آمیز و احترام به مقررات قانونی در یمن را در خواست کرد.امید این اتحادیه آغاز مذاکرات میان حوثی ها و حکومت است.
حوثی ها سالهاست با حکومت یمن که آن را دست نشانده عربستان سعودی می دانند مبارزه می کنند.
آنها توانستند صنعا پایتخت یمن را از سپتامبر گذشته تحت کنترل خود بگیرند و اکنون دولت را به استعفاء و کناره گیری دعوت کرده اند.
آنها در حال حاضر کنترل بسیاری از نقاط مرکزی و مناطق غربی یمن را که در گذشته تحت کنترل سنی ها بوده در دست گرفته اند.
شورای امنیت سازمان ملل در یک جلسه محرمانه بحث در مورد کودتای ناتمام حوثی های یمن را آغاز کرده است که از نتیجه آن اطلاعی در دست نیست.
http://www.humanite.fr/yemen-les-chiites-en-passe-de-reussir-un-coup-detat-563226
 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  490   دوم بهمن 1393

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت