راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

با شادباش نوروزی

امید و امیدواری برای سالی که آغاز می شود!

 

ما نيز مانند همه مردم ايران و همه دلسوزان ايران و ايرانی اميدواريم سالی که آغاز می شود، سالی باشد فارغ از دروغ، خشونت و نيرنگ حکومتی، که اگر چنين شود ريشه آن در جامعه خشک می شود. سالی که به قيمت ها لگام زده شود، پرونده اتمی ایران از سازمان ملل بیرون بیاید و تحریم ها برداشته شود، زندانيان سياسی به خانه هايشان بازگردند، حقوق عقب افتاده کارگران پرداخت شود، فرهنگيان به حداقل شرايط يک زيست شرافتمندانه دست يابند، سایه بيم و هراس از سر دانشگاه ها رخت بر بندد، مجلسی همسو با آنچه در جامعه می گذرد و دغدغه های مردم شکل بگیرد. اميد، آنکه ریزگردهای جنوبی فرو نشیند و جام خالی دریاچه ارومیه پر آب شود. جز اين اميد و اميدواری های بسیار، چیز نمی ماند جز تبریک نوروزی. دیدار به بعد از 13 نوروز!

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  498  -  28 اسفند 1393

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت