راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

خواب و خیال های باطل ج. اسلامی

"سود جنگ یمن"

به جیب

چه کسانی میرود؟

با استفاده از اومانیته- آذرنگ

 

 

سفر رسمی فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه به عربستان، در اوج جنگ در یمن، ادامه فروش میلیاردها دلار سلاح و هواپیمای جنگی به کشورهای خلیج فارس، بیانگر این واقعیت است که فرانسه از جمله برندگان جنگی است که در یمن جریان دارد.

بهانه سفر اولان به عربستان سعودی، شرکت در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس بود. شرکت و حضوری که بی سابقه بود و دلیل آن همان است که دربالا اشاره شد.

روزنامه اومانیته نوشت:

اولاند قبل از سفر به ریاض برای شرکت در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس، برای  امضای قرار داد رسمی شرکت "داسو"  فروشنده تجهیزات نظامی و شرکت حمل و نقل هوائی به قطر رفته بود. قراردادی که بموجب آن 6.3 میلیارد "یورو" سلاح و هواپیمای نظامی به قطر فروخته شد.

500  شرکت فرانسوی در این معامله شریک هستند. (گوئی لاشه گوزنی بر زمین مانده و لاشخورها جمع شده اند)

این یک تند باد ناگهانی بود برای تجارت نظامی فرانسه. فروش هواپیماهای نظامی "رافال" فرانسه در شرایط دشوار اقتصادی فرانسه به امضاء رسید و این موهبتی بود که از قبل جنگ در یمن نصیب فرانسه شد.

فرانسه همچنین با فروش تجهیزات نظامی به دولت قطر، متعهد شد که 36 خلبان ارتش قطر را آموزش بدهد و به همین منظور یکصد مهندس  وتکنسین فرانسوی برای آموزش و کمک به نیروی هوایی و همچنین آموزش ماموران اطلاعاتی قطر عازم این کشور خواهند شد.

(حالا می توان به عمق جنگ در یمن و خواب و خیال های زمینه ساز این چپاول ها در جمهوری اسلامی پی برد!)

قطر قرار دادی را جداگانه با شرکت تولید کننده موشک "ام ب د ا" اروپا که تولید کننده تجهیزات هواپیماهای رافال نیز هست بست.

رئیس جمهور فرانسه پس از امضای قرارداد فروش تجهیزات نظامی به قطر به رسانه های بین‌المللی گفت که هیچ پیمانکاری در این معاملات وجود ندارد. مباحث دیگری، از جمله درباره توسعه و خطوط هوائی دیگر کشورهای منطفه در سفر به قطر مورد بحث قرار گرفت. البته، یپمانکاران تسلیحات نظامی را در پایان نشست سران شورای همکاری خلیج فارس خواهند دید، بویژه درجریان بحث درباره ایران و سوریه که موضوع بحث شورای همکاری خلیج فارس نیز هست.

این پیمانکاران همانهائی هستند که در دوران سارکوزی رشد کردند و در آرزوی بدست گرفتن بازار تسلیحات نظامی و نفتی در کشورهای خلیج فارس بودند.

فرانسوا اولاند اکنون نقشی را بر عهده گرفته که هدف از آن تمرکز مجدد ژئو استراتژیک فرانسه در منطقه و ایجاد روابط ویژه با سلاطین نفت  منطقه و فروش تسلیحات نظامی به این سلاطین است. در این روابط ویژه، عربستان سعودی در صدر قرار دارد. دولت فرانسه هم در ارتباط با ایران و هم در ارتباط با سوریه نظرات و سیاست های مشترکی را با این سلاطین تنظیم کرده است.

مواضع فرانسوا اولاند در مذاکرات اتمی 1+5 با ایران نیز همیشه آغشته به نقشی منفی بوده است.

در مورد بحران و جنگی که در سوریه سازمان داده شد نیز دولت فرانسه سیاستی همسو با عربستان و ترکیه و کشورهائی مانند قطر در خلیج فارس داشته است. این سیاست ها، ادامه همان سیاست هائی است که در دوران سرکوزی بنیانگذاری شد و در فاجعه ای که در لیبی ترتیب داده شد و منجر به دخالت مستقیم نظامی فرانسه در این کشور شد خود را نشان داد.

پس از پایان سفر فرانسوا اولاند به عربستان سعودی بیانیه ای مشترک در مورد برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و استراتژیک و نظامی بین فرانسوا اولاند و پادشاه عربستان انتشار یافت بی آن که اشاره ای به تاریخچه نقش قطر و عربستان در حمایت از القاعده و اکنون داعش و جنایات آن بشود.

.   . http://www.humanite.fr/hollande-en-visite-dans-le-golfe-liran-et-la-syrie-en-ligne-de-mire-573173

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده 503 - 17 اردیبهشت 1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت