راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

با رهبران

حزب توده ایران

دوباره آشنا شوید!

 

از جمله ابتکارها و همت های گروه همکاران راه توده، یکی هم تهیه آرشیوی از اسامی، عکس ها و شرح زندگی و آثار و تحصیلات رهبران حزب توده ایران (بنیانگذاران، اعضای هیات سیاسی، دبیران و دبیراول ها و همچنین اعضای کمیسیون بازرسی) است. این آرشیو، علیرغم کمبود منابع و دسترسی نداشتن به برخی از آثار منتشر شده حزب توده ایران، بتدریج و با پشتکار همکاران راه توده تهیه شد. آن هم به روزگاری که بسیاری از آنها چهره در نقاب خاک کشیده بودند، اعدام شده بودند و یا در حبس خانگی بودند. روزگاری که باز میگردد به دوران فروپاشی اتحاد شوروی و پا پس کشیدن بسیاری از یاران و همراهانی که روزگای سینه سپر می کردند و مدافع دو آتشه اتحاد شوروی و حزب توده ایران خود را معرفی می کردند. در چنین شرایطی آرشیو رهبران حزب توده ایران را تهیه کردیم و اکنون که نسل جوان کشور می کوشد به گذشته بازگشته و تاریخ را دوباره بخواند و یا در اساس شروع به خواندن آن بکند، آرشیوی که بحث آن را می کنیم اعتباری مضاعف پیدا کرده است. چند تنی از همکاران و همراهان راه توده که در تهیه این آرشیو ما را همراهی کردند برای همیشه چشم بر جهان بسته اند. از جمله پرویز آذری صفحه آرای کم نظیر مطبوعات ایران که پس از انقلاب از کیهان به روزنامه مردم کوچ کرده و صفحه آرای ارگان مرکزی حزب توده ایران شد و در تهران با زندگی وداع گفت. و یا شادروان خسروانفر که در مهاجرت آلمان به درود حیات گفت و آخرین آنها "حسین نعمتی" که دانای گوشه گیری بود که میدانست و کم می گفت.او نیز دو هفته پیش در مهاجرت آلمان چشم بر جهان فرو بست. لازم دیدیم از آنها دراین یادآوری و معرفی آرشیو رهبران حزب توده ایران یاد کنیم. زحمت هیچکس را نباید فراموش کرد. بویژه آنها که در سالهای ریزش اعتقادها و ایمان ها، بر سر ایمان و پیمان خود ایستادند. درود بر همه آنها.

در پایان این یادداشت از همه خوانندگان راه توده انتظار داریم هر پیشنهادی که برای تکمیل آرشیو رهبران حزب توده ایران دارند در اختیار ما بگذارند تا از آن نیز استفاده شود.

 

http://www.rahetudeh.com/index_down/archiv.html

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده 503 - 17 اردیبهشت 1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت