راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

راهپیمائی 240 کیلومتری

15 هزار سرخپوست!

 

15 هزار تن از سرخپوستان چیاپاس، علیه جنگ و برای صلح، علیه سیاست های دولت مرکزی مکزیک و علیه مواد مخدر دست به یک راهپیمائی 240 کیلومتری زدند. شعار آنها این بود: برای صلح، علیه سیاست های مواد مخدر دولت!

آنها پس از 240 کیلومتر راهپیمایی در هوای سرد ، بارانی و گرما  به  مرکز ایالت "توکسلا – گوتیرز" خواهند رسید. به آنجا که رسیدند بیانیه خود را قرائت خواهند کرد. بیانیه ای که براساس آن سیاست مکزیک در باره مواد مخدر محکوم می شود، ایالت های دیگر به همصدائی فراخوانده می شوند، جرائم سازمان یافته باندهای جنایتکار محکوم می شود. آنها نمی خواهند بیش از این مکزیک کانون جنایات سازمان یافته باشد. مردم ترور شوند، قربانی باندهای مواد مخدر شوند و مافیای مواد مخدر بر آنها حکومت کند. انصاف باید داد: این سرپوست ها مترقی تر می اندیشند یا سفید پوستانی که مافیای مواد مخدر را هدایت و رهبری می کنند. آنها مترقی ترند یا آن میلیاردهائی که گاردهای محافظ دارند؟

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده 503 - 17 اردیبهشت 1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت