راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

حزب توده ایران

و اصلاحات

در طول حیات

و مبارزات خود

 

 

 

حکومت ها همیشه وابسته و متکی به طبقه یا طبقات و اقشاری از جامعه اند و این اقشار و طبقات دیکتاتوری خود را برقرار می کنند. مثل وضع کنونی در جمهوری اسلامی. همه احزاب یا ممنوع شده اند و تحت فشارند، اما حزب موتلفه اسلامی بعنوان تشکیلات منسجم سرمایه داری تجاری بخشی از قدرت است. این سرمایه داری اکنون بازوی نظامی هم با ورود سپاه به فعالیت های اقتصادی و تجاری پیدا کرده است. آنها زندان ها را از فعالان سیاسی و مدنی پر کرده اند. نباید آرزوها و تخیلات خود را جانشین واقعیتی که در برابرمان هست قرار بدهیم. از آسمان باید فرود آمد و در خیابان ها راه رفت. حمایت بی وقفه و همه جانبه ای که توده ایها از اصلاحات و ضرورت آن می کنند، راه حلی است  برای تقسیم قدرت در حاکمیت و پخش آن در میان نمایندگان طبقات و اقشار دیگر اجتماعی. توجه باید داشت که از نمایندگان این طبقات و اقشار صحبت می کنیم. یعنی کسانی که حمایت از خواست ها و نیازهای آنها را اعلام کنند و در راه آن فعالیت کنند. فرق نمی کند که این نمایندگان روحانی باشند و یا غیر روحانی، مذهبی باشند و یا بقول این روزی ها "لائیک". به همین دلیل ما حتی برای یک روز در جریان دولت خاتمی برای حمایت از ایشان و دولت ایشان و دوران ایشان پا سست نکردیم و مدام هم به منتقدان داخلی و خارج از کشور ایشان که عملا باعث تضعیف موقعیت او و تقویت جبهه ضد اصلاحات می شدند هشدار دادیم. همین حمایت را در جریان به میدان آمدن آقای موسوی اعلام کردیم و از همان اولین اعلام خبر ورود ایشان به صحنه انتخابات ریاست جمهوری موضع حمایتی خود را با ذکر دلائل در راه توده اعلام کردیم و پای آن ایستادیم. همانگونه که از همان اولین روز تشکیل دولت احمدی نژاد و مانورهای تبلیغاتی که برای فریب مردم داد، اعلام کردیم که این فرد و دولتی که تشکیل داده هدفش نابودی بقایای دستآوردهای انقلاب 57 است. در نقش عامل بانک جهانی و صندوق بین الملل پول و همسو با برنامه لیبرالیسم اقتصادی امپریالیسم جهانی می خواهد عمل کند و علیه باقی مانده آزادی های دوران خاتمی کودتا خواهد کرد. و دهها نکته و دلیل دیگر که در سرمقاله های راه توده هست و می توانید مراجعه کرده و بخوانید. در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 هم قاطعانه از آقای روحانی حمایت کردیم و تا اکنون که سال سوم ریاست جمهوری وی است، مانند یک نیروی فعال که در انتخابات شرکت کرده و به وی رای داده در کنار دولت هرچه از دستمان برآمده و در توان داشته ایم به کار گرفته ایم.

 به این ترتیب است که باید گفت، در باره حزب توده ایران لازم نیست امروز به این نتیجه از تجربیات گذشته برسند که باید کار مدنی و فعالیت سیاسی گام به گام و دمکراتیک کرد. این شناسنامه حزب توده ایران است. از ابتدای بنیانگذاری آن اینطور بوده است. حتی در سالهائی که شاه اجازه کوچکترین فعالیت سیاسی علنی را به هیچ حزب و سازمان و در راس همه آنها به حزب توده ایران نمی داد حزب ما به محض اعلام قرار داد ذوب آهن اصفهان از آن حمایت کرد و آن را اقدامی مثبت در جهت صنعتی شدن کشور دانست، و یا در جریان دولت علی امینی و حتی اعلام حق رای برای زنان جهت شرکت در انتخابات که شاه فورا آن را از ابتکارات خود اعلام کرد هم حزب توده ایران از این مسائل حمایت کرد. حزب ما از هر اقدام مثبتی، حتی در دورانی که زیر فشار و تعقیب و پیگرد بوده حمایت کرده است و تا امروز هم سیاست و شناسنامه حزب ما همین است و حمایت از شرکت در انتخابات دوم خرداد و 8 سال پشتیبانی از دولت آقای خاتمی و اعلام حمایت از میرحسین موسوی نیز و اکنون دولت روحانی ادامه همین سیاست تاریخی و شناخته شده مشی توده ایست. حتی همین امروز وقتی آقای خامنه ای با همه ضرباتی که به کشور و به انقلاب و به ملت زده، حرف درستی می زند و یا اقدام درستی می کند ما از آن حمایت می کنیم. یعنی هر گامی که با آن از ماجراجوئی ها و نظامیگری ها دست بر دارد و سیاست آشتی ملی، باز شدن در زندان ها و آزاد شدن – حتی گام به گام- احزاب را اعلام کند ما از او حمایت خواهیم کرد. هیچ ترسی هم در بیان این نظر نداریم. همچنان که  علیرغم همه جنگ روانی که – از جمله در نشریه نامه مردم - علیه ما در این سالها راه انداخته و ما را عامل رفسنجانی معرفی کردند. در جریان مرحله دوم انتخابات 1384 که خطر پیروزی احمدی نژاد بصورت بسیار جدی مطرح بود، راه توده با سکوت و فرصت طلبی نامه مردم و فدائی ها و دیگران همسو نشد و با جسارت اعلام کرد که در مرحله دوم انتخابات باید همه توان را به خدمت گرفت و از هاشمی در برابر احمدی نژاد حمایت کرد. 

آقای هاشمی اشتباهات عظیمی در جمهوری اسلامی مرتکب شده است. اینطور نیست که ما ندانیم، اما در هر شرایط و موقعیتی باید مطابق آن شرایط و موقعیت سیاست اتخاذ کرد و از بیان آن هم ترس به خود راه نداد. هیچ حزب و گروهی با حرف های چند پهلو و موضع گیری هائی که نه سیخ بسوزد و نه کباب و پر تناقض نمی تواند نیرو برای خود بسیج کند. نیرو همیشه در اطراف یک سیاست صریح و روشن جمع می شود. ممکن است این نیرو در ابتدا کم باشد، اما این مسئله اهمیت کلیدی ندارد. درست همین تجربه را درجریان انقلاب و آغاز جمهوری اسلامی حزب ما به کار گرفت و جلو رفت و نیروی عظیمی را بر محور سیاست حزب بسیج کرد. در باره هر پدیده و موضوعی صریح و ساده و روان  نظر خود را اعلام کرد. مورد رای به هاشمی در مرحله دوم انتخابات 84 دقیقا یک نمونه بارز در این ارتباط بود.

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  52  16 مهرماه  1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت