راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

اکثریت روحانیون

پیام هاشمی را

پذیرفته اند!

 

 

همه بازندگان انتخابات هفتم اسفند - بویژه انتخابات مجلس خبرگان- بسیج شده اند تا آزمایش های موشکی را وسیله ای کنند برای کارشکنی دربرابر دولت روحانی و موقعیتی که هاشمی رفسنجانی در جامعه یافته است.

به بهانه دفاع از موشک، موجی علیه هاشمی رفسنجانی پدید آورند تا بلکه موقعیت او را تضعیف و به حساب خود بخت وی را برای ریاست خبرگان یا تاثیرگذاری بر آن مجلس منتفی کنند. 

این موج هرچند به راه افتاد ولی اقتداری برای رهبری به همراه نیآورد در واقع آقای خامنه ای در جنجال خود پیرامون ماجرای موشکی تنها ماند. فقط بخش اندکی از همان حقوق بگیران و مداحان و فرصت طلب های بسیجی و جنجال آفرینان همیشگی و دولتمردان منفور و انتصابی این بار در کنار وی باقی ماندند. نه تنها هیچ یک از روحانیان بزرگ و متوسط و حتی کوچک حاضر نشدند با آقای خامنه ای همراهی کنند، بلکه بخش مهمی از جبهه "اصولگرایان" نیز ترجیح دادند تخم مرغ های خود را در سبد بیت رهبری که با انتخابات اخیر خبرگان بی اعتباری آن در جامعه و پایان کار آن آشکار شده است نگذارند. حتی در حد ماجرای "لیست انگلیسی" نیز آنها این بار خود را آلوده طرح های بیت رهبری نکردند.

می توان تصور کرد که خشم رهبر و بیت رهبری بیش از آنکه از سخنان نگفته هاشمی درباره دستآوردهای موشکی ایران باشد از آنچیزی است که رفسنجانی درباره روحانیت بر زبان آورده و گفته بود: "روحانیت بدون مردم به اندازه پرکاهی وزن ندارد". آقای خامنه ای این جمله را یا به خود گرفت یا پیامی به روحانیت و اعضای مجلس خبرگان که روی چاپلوسی برای رهبر و بیت رهبری و فرماندهان سپاه حساب نکنند و با مردم همسو شوند. بنظر می رسد سکوت روحانیت و عدم همراهی آنان با بیت رهبری در جنجال موشکی نشان داد که بخش تعیین کننده روحانیت پیام هاشمی رفسنجانی یعنی پیام انتخابات هفتم اسفند را بخوبی گرفته است. روحانیت تنها در پیوند با مردم و داشتن محبوبیت مردمی است که می تواند خود را از له شدن زیر چکمه سپاه و فحاشی مداحان و سنگ و لنگه کفش پرانی اوباش و بسیجی ها و حقوق بگیرهای حکومتی نجات دهد. این آخرین پیام مردم به روحانیت حکومتی و غیرحکومتی است!

 

 

 

به تلگرام راه توده بپیوندید

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

به تلگرام راه توده بپیوندید

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

                       شماره 546 راه توده - 19 فروردین ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت