راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

آغوش گشوده

یونانی ها برای

پناهجویان آواره

اومانیته- ترجمه آذرنگ

 

 

مصاحبه روزنامه اومانیته با اناگنوس توپولو وزیرآموزش و پرورش دولت یونان درباره پناه دادن به جنگ زدگانی که به اروپا و یونان رسیده اند.

 

 اومانیته: در حالی که جناح های راست و احزاب راستگرای افراطی در بسیاری از کشورهای اروپائی زیر شعار مخالفت با پناهجو پذیری رو به رشد هستند، شما چگونه همبستگی پرشور فوق‌العاده مردم یونان را نسبت به پناهندگان توضیح میدهید؟

 

سیا اناگنوس توپولو: علیرغم همه گرفتاری هائی که مردم یونان به مدت شش سال متوالی تحمل کردند، جامعه یونان تحت تأثیر ایدئولوژی نئولیبرالیسم قرار نگرفت. تاریخ گذشته یونان مملو از تبعید و مهاجرت و پناهندگی است و در دوران اخیر هم مسئله مهاجرت و پناهجوئی مردم سوریه و عراقی ها و افغانی ها. یونانی ها گذشته خود را فراموش نکرده اند. مهاجرت جنگ زدگان آسیای صغیر در سال 1922 هنوز چون خاطره ای تلخ در ذهن مردم یونان است. آنچه که ما در چند دهه اخیر بعنوان بحران پناهجوئی و مهاجرت از آن صحبت می کنیم حاصل سیاست های نئولیبرالیستی اقتصادی سرمایه داری جهانی است. طرفداران نئو لیبرالیسم مدعی اند که این شیوه تنها راه حل یا به عبارت دیگر تنها جایگزین اقتصادی برای حل مشکلات جامعه است و راه دیگری وجود ندارد. بعلاوه نئو لیبرالیسم گسست رادیکال جامعه را از تاریخ سنتهای آن ترویج میکند. برای نئولیبرالیسم نه گذشته و نه آینده مطرح نیست بلکه تنها سود بیشتر برای سرمایه داران مطرح است.

خوشبختانه جامعه یونان رابطه خود را با گذشته قطع نکرده است.  به همین دلیل همبستگی مردم ما با پناهجویان و جنگ زدگان حتی بیش از گذشته ادامه دارد.

یکی از عوامل دیگر که این همبستگی را تقویت میکند نگرش دولت چپ یونان به مسأله پناهندگان است. همبستگی که در دولت گذشته به فراموشی سپرده شده بود. هر جامعه ای در روند تاریخی خود با چالش های متضاد درگیر است. مانند بیگانه ستیزی، نژاد پرستی و محافظه کاری و غیره ... از طرف دیگر احساسات همبستگی با دیگران نیز در جامعه وجود دارد و نمیتوان منکر آن شد. مسئله مهم نگرش سیاستمداران حاکم در برخورد با مسائل است که چگونه با مشکلات برخورد کنند و این میتواند تعیین کننده باشد. اگر یونان امروز توسط یک دولت راستگرا رهبری می‌شد قطعاً یک شیوه دیگری را برای حل بحران پناهندگان اتخاذ می کرد و اجازه نمیداد همبستگی با پناهندگان هرگز به شکل یک جنبش مردمی که در حال حاضر رو به توسعه است شکل بگیرد. طبیعی است که راست افراطی تحت نام "حزب طلوع طلائی" همچنان از تهدید پناهندگان و مسلمانان صحبت میکند و آن‌ها را تهدیدی برای جامعه معرفی میکند. اما این سخنان برای مردم یونان شرم‌آور و نامفهوم است.

 

اومانیته: آیا موضوع پناهندگان ابزاری در سطح اروپا برای تقویت فشار بیشتر به مرم یونان است؟

 

سیا اگنوس توپولو: بله به مدت شش سال بطور سیستماتیک یونانیان را به عنوان اشخاصی بی کفایت که قادر به مدیریت اقتصاد خود نیستند معرفی کردند و حالا میگویند که شما قادر به اداره مرزهای مشترک خود با اتحادیه اروپا نیستید. اما چه باید کرد؟ پناهندگان فراری از جنگ را باید به حال خود رها کرد، و یا آن‌ها را در دریای اژه غرق کرد؟

 

اومانیته: اتحادیه اروپا معاملات پشت پرده ای را در مورد پناهندگان با دولت ترکیه به امضاء رساند. قراردادی که سرپیچی اتحادیه اروپا از حقوق پناهندگان بنا به کنوانسیون ژنواست. آیا این رویکرد قابل قبول است؟

 

سیا اگنوس توپولو: اتحادیه اروپا در ‌واقع معامله پنهانی را در مورد پناهندگان با ترکیه امضاء کرد بدون توجه به مشکلات جدی در ترکیه و بخصوص کردهای این کشور. این شرم آور است که اتحادیه اروپا با امضای این قرار داد یک بار دیگر به ارزشهائی که ادعای آن را میکند پشت کرده و سرکوب خونین کردهای ترکیه را توسط دولت آن کشور نادیده بگیرد.

 

اومانیته: آیا گشت کشتی‌های ناتو در دریای اژه برای گسترش نفوذ و حاکمیت ناتو در منطقه است؟

 

سیا اگنوس توپولو: این خطر وجود دارد؛ اما این مسأله مهم است که چرا اتحادیه اروپا قادر به پاسخ به موضوع پناهندگان در توزیع عادلانه پناهندگان متناسب با جمعیت هر کشوری نیست؟ باید اشاره کرد که اروپا ریاضت اقتصادی را به مردم اروپا تحمیل می کند، و در عین حال مؤسسات و نهادهای آن نشان میدهند که اعتنائی به قوانین همبستگی و بحرانی که خود بوجود آورده‌اند نیستند و در نتیجه این مشکل سیاسی انسانی را به یک سازمان نظامی یعنی ناتو سپرده اند.

 

اومانیته: یونان هنوز هم از دستورات طلبکاران و مؤسسا ت اروپائی رنج میبرد. بررسی مداوم برنامه ریاضت اقتصادی توسط چهار نهاد ( بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول، کمیسیون اروپا و مکانیزم ثبات اروپا ) یونان را با درخواست کاهش مجدد حقوق بازنشستگی که تا کنون نسبت به شش سال گذشته 40 در صد کاهش داشته در بن‌بست قرار میدهد. چه راه حلی برای خروج از این چالش وجود دارد؟

 

سیا اگنوس توپولو: برای دولت که تفاهم نامه جولای 2015 را به زور شانتاژ نهادهای اروپا پذیرفت، قبول درخواست نهادهای اروپائی بسیار دشوار است. بویژه کشوری که در معرض خطر فروپاشی کامل قرار گرفته بود. بعلاوه ما باید مسائل دیگری، از جمله موضوع پناهندگان در یونان را که با بسته شدن مسیر بالکان به دام افتاده اند نیز مدیریت کنیم. استراتژی کوارتت (بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول، کمیسیون اروپا ومکانیزم ثبات اروپا ) این است که یک جامعه ای را که در حال حاضر تحت فشار است آنچنان بکوبند تا به زانو درآید و از آن‌ها اطاعت کند. یونان اکنون به تنهائی مسئولیت پذیرائی از مردم فراری از جنگ را بر عهده دارد و آن‌ها ( اتحادیه اروپا ) از ما میخواهند همزمان حقوق بازنشستگی شایسته که به اغلب خانوارها اجازه زندگی میدهد را مجدداً کاهش دهیم. مردمی که در اثر بیکاری قادر به پرداخت وام مسکن خود نیستند را از مسکن خود اخراج کنیم، مردمی که مدت شش سال است همه بدبختی‌ها را متحمل شده اند باید بازهم بیشتر رنج بکشند. واقعاً این ظلم است وهمه میدانند که این برنامه ریاضت اقتصادی که به یونان تحمیل شده هرگز به یونان اجازه نخواهد داد در یک مسیر توسعه اقتصادی گام بردارد و رشد کند. این یک سیاست بی ‌منطق و کورکورانه است.

 

اومانیته: دولت سیپراس با امضای تفاهمنامه در 12 جولای در سال 2015 با این برنامه توافق کرد؟

 

سیا اگنوس توپولو: دولت در خطر ورشکستگی و با تهدید نهادهای اروپائی با این تفاهمنامه موافقت کرد، اما ما نمی توانیم سیاست نابودی کامل یک جامعه را اجرا کنیم، یعنی همبستگی و حمایت از مردم را فراموش کنیم، حقوق مردم را قطع کنیم و اصلاحات جدید بازنشستگی را به اجرا بگذاریم. ما سعی میکنیم با برنامه ای موازی  که برای محافظت از فقیرترین اقشار جامعه طراحی شده سیاست خود را پیش ببریم. از جمله اکنون دو میلیون نفر با از دست دادن شغل خود از حمایت اجتماعی و بهداشت محروم هستند. ما آن‌ها را بطور رایگان در بیمارستان های عمومی درمان میکنیم.

 

اومانیته: سیاست ریاضت اقتصادی با اعتراض سایر کشورهای اروپائی از جمله اسپانیا، پرتغال و ایرلند روبرو شد و در حال رشد است. این روند سیاسی در کوتاه مدت میتواند توازنی در قدرت ایجاد کند؟

 

سیا اگنوس توپولو: به نظر من این اعتراضات در اوج سلطه نئولیبرالیسم یک امیدواری بزرگی است. من بعنوان یک مورخ و تاریخ شناس معتقدم که نیروهای سیاسی دیگری در نهایت ظهور خواهند کرد و امیدوارم ما بتوانیم در این روند مقاومت در برابر نئو لیبرالیسم این نیروهای سیاسی را تقویت کنیم اما ساده نیست و به امکانات بیشتری نیاز است. از همه مهم تر اینست که زیر فشار برنامه ریاضت اقتصادی اعتماد به نفس مردم در آینده کاهش می یابد، درحالیکه برای احیای آن برای تغییرات نوین شهروندان باید اعتماد به نفس خود را باز یابند. این چالشی است که دولت اکنون با آن روبرو است. اگر ما بطور مداوم به اقداماتی خلاف برنامه و پروژه های سیاسی خود اعمال کنیم و از دستورات اتحادیه اروپا اطاعت کنیم شکست می خوریم. بزرگترین اضطراب برای من این است که ما در برابر شعار مارگارت تاچر (نخست وزیر اسبق انگلستان) که اعلام کرد "هیچ جایگزینی وجود ندارد" تسلیم شویم!

http://www.humanite.fr/sia-anagnostopoulou-il-ny-dans-le-neoliberalisme-ni-passe-ni-futur-602995

 

به تلگرام راه توده بپیوندید

https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده

به تلگرام راه توده بپیوندید

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

                       شماره 546 راه توده - 19 فروردین ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت