راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

تونس، آبستن

رویدادهای تازه است

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

 

 

جنبش ضد استبدادی مردم تونس، توانست پس از تحمل تلفات و محرومیت های بسیار در دوران "بن علی" به موفقیت دست یافته و بن علی را برکنار و از کشور اخراج کند.

خیابان بورقیبه در مرکز شهر به میدان آزادی وصل شد. میدانی که همین جنبش نام آن را انتخاب کرد. فقر و بیکاری محصول دوران استبداد بن علی بود و هنوز هم علیرغم سرنگونی رژیم بن علی فقر و بیکاری بر جامعه تونس سلطه دارد. اکثریت بیکاران تونس جوانان تحصیل کرده اند که امیدی برای آینده ندارند و همین جوانان هسته مرکزی ادامه جنبش و آینده آنست و بسیار بعید به نظر می رسد که دولت "النهضه" که اتحادیه اروپا به سردمداری دولت فرانسه سریعا کوشیدند آن را جانشین رژیم بن علی کنند بتواند راه حلی برای فقر و بیکاری پیدا کند.

شبح خشونت سیاسی، همچنان در آسمان تونس در گردش است. حادثه ای دیگر نظیر آنچه در 6 ژانویه 2014 با ترور "چپ شکری بلعید" از رهبران چپ جنبش روی داد می تواند به انفجار خشم تبدیل شود. چنان که بعد از ترور "شکری" و متعاقب آن در 25 ژوئیه 2015، ترور "محمد براهی" از رهبران ملی گرای تونس چنین نقشی را ایفاء کرد.

پس از آن دو ترور بود که جنبش مردم تونس در خیابان ها به راه افتاد و میدان "بارو" را به اشغال خود در آورد و سرانجام نیز نام آن را "میدان آزادی" گذاشت. تمام تابستان گرم آن سال، زیر تابش جنبش آتشین مردم در میدان "بارو" طی شد. همین جنبش اکنون با آگاهی از نقش اتحادیه اروپا و نهاد "ترویکا" (سه نهاد اقتصادی اتحادیه اروپا و بانک جهانی) در انتظار فرصتی تازه است برای به حرکت در آمدن در خیابان ها. آنها "النهضه اسلامی" را دست دراز همین سه نهاد در تونس می دانند که جنبش ضد استبدادی و ضد فقر و بیکاری را می خواهد به انحراف بکشاند.

همه در تونس در انتظار تحولات تازه اند. اکنون دو سال است که قدرت حکومتی در تونس دست به دست می شود و جنبش اجتماعی پابرجاست. آینده تونس در اختیار حوادث و رویدادهای امروز این کشوراست.

http://www.humanite.fr/tunisie-de-ben-ali-ennahdha-le-peuple-veut-604811

 

 

 

به تلگرام راه توده بپیوندید

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 548  راه توده - 2 اردیبهشت ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت