راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

 

 

جنبشی اعتراضی یونان

از میدان "سینتا گما"

تا کاخ ریاست جمهوری

اومانیته- ترجمه آذرنگ

 

 

سالهای 2010 ــ 2011 معترضان خشمگین یونان با اشغال  میدان "سینتاگما" در مرکز پایتخت این کشور، شهر "آتن"  در قلب مسائل روز و تاریخ معاصر یونان قرار گرفتند. تحولاتی که جامعه  یونان را تغییر داد و اتحادیه اروپا را به لرزه درآورد .

در قرن نوزدهم میدان قدیمی رویال در جریان جنبش تدوین قانون اساسی - پس از سرکوب مردم در تاریخ 3 سپتامبر 1843 توسط شاه "اتومن" که نزدیک به سلاطین اروپا بود، تغییر نام داده شد و به میدان قانون اساسی نام گذاری شد . در این روز مردم یونان استقلال  خود را بدست آوردند. این اولین پیروزی مردم یونان علیه یک قدرت مهاجم بود .

پس از دو قرن مهاجم دیگری به نام ترویکا ( کمیسیون اروپا بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول) پس از بحران مالی سال 2008 با کمک حزب سوسیال دمکرات که دولت را در دست داشت، خون مردم یونان را با سیاست های ریاضت اقتصادی در شیشه کرد.  میلیونها یونانی در فقر فرو رفتند و بخش وسیعی از مردم نیز  به خارج از کشور کوچ کردند .

جنبش اعتراضی در 5 مه سال 2010 آغاز شد و در 28 و 29 ژوئن 2011 باوج خود رسید.  دولت لحظه ای تردید در سرکوب مردم نکرد و میدان سینتاگما  (محل  تجمع معترضان) را با بارانی از  گاز اشک آور بمباران کرد. اما با این وجود، جنبش به حیات خود ادامه داد.  تمام طبقات اجتماعی در هر سنی در میدان "سینتاگما"  بسیج شدند و بار دیگر پیشنهادها و اعترضات خود فریاد زدند.

چندی بعد "اقتصادی همبستگی" و "ارزهای جدید" به جای پول ملی واحد معاملات اقتصادی شد. این سر فصل به میدان آمدن نیروی سیاسی "سیریزا" شد و رهبری آن، رهبری جنبش را بر عهده گرفتند.

آیا تصرف میدان "سینتاگما" توسط مردم اقدامی بیهوده بود؟

سه سال بعد از این رویداها با به قدرت رسیدن چپ "سیریزا"ئی در  ژانویه سال 2015 روند تغییرات شکل حکومتی به خود گرفت و نسیم دمکراسی مردمی آغاز شد

 

http://www.humanite.fr/grece-un-souffle-de-democratie-et-dindependance-604809


به تلگرام راه توده بپیوندید:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 548  راه توده - 2 اردیبهشت ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت