راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

آلودگی و فساد

حکومتی بیشتر

 از آلودگی هوا

در ایران است

اساسی ترین مقالات در راه توده، آن مقالاتی است که در آن مستقیما به گرهی ترین و مطرح ترین مسائل روز ایران و یا جهان اما در ارتباط با ایران پرداخته می شود. در چارچوب همین نظر و روش، گزارش زیر که از داخل کشور برای ما فرستاده شده را بعنوان مقاله ای مهم در این شماره راه توده منتشر می کنیم. شاید این گزارش بنظر کمی تند و نا امیدانه جلوه کند، اما بهر روی دیدگاه و مشاهدات و نظرات برخی محافل توده ای در داخل کشور است و ما تصور می کنیم باید از آن مطلع بود. نه تنها توده ایها باید مطلع باشند، بلکه همه آنها که راه توده را می خوانند نیز ضرورت دارد بدانند توده ایها در داخل کشور شانه به شانه مردم حضور دارند، دردها را میدانند، با مشکلات مردم و تضادها و تناقضات حکومت آشنا هستند و آنها را رصد می کنند.

 

رفقا!

 آلودگي هوای ایران که همه از آن می گویند و از آن می نالند، باندازه آلودگی و فساد حکومتی که در تمام مجاری آن جریان دارد نیست. باید بود و از نزدیک دید و شنید و با آن دست و پنجه نرم کرد تا مانند همه مردم عمیقا درک شود آنچه می نویسیم.

خيل عظيم مردم هر روز با مترو از اطراف و اكناف در تهران اینسو و آنسو می روند و بعدازظهر جسم خسته و ناتوان خود را به زور به داخل واگن هاي مترو مي چپانند تا به خانه باز گردند. شما به خانه اي وارد نمی شوید كه در آن جوان تحصيل كرده ای بيكار يا داراي كار موقت را نبینید. دوران شکوفائی مطبوعات را حتما فراموش کنید. نمایشگاه امسال کوس رسوائی این سقوط و بی اعتمادی مردم به همه رسانه های داخلی بود. بندرت می توانید در خانه ای یک روزنامه و یا مجله ببینید. اینترنت فلج تر از گذشته شده است. بسیار ضعیف است اما مردم با هر جان کندنی هست اخبار را از طریق اینترنت دنبال می کنند. برایتان بنویسیم که کانالهای "تلگرام" اپیدمی شده اند. نه تنها جوانان و نوجوانان بلكه افراد مسن هم به اخبار تلگرام وابسته اند و از همين طريق كاملا از مسائل روز آگاهند و ريشه مشكلات را بخوبي ميدانند. زماني در تاكسي ها اخبار روز منتقل مي شد، اما حالا رانندگان تاكسي خودشان تحليلگر مسائل سياسي اند و از سطح اخبار عبور كرده مسائل را تحليل ميكنند و احتمالات آينده را بخوبي پيش بيني ميكنند. از حرف هاي دهان به دهان مردم بخوبي ميتوان درك كرد كه اعتماد عمومي به حاكميت فرو پاشيده است و هيچ حرفي از جانب حكومت مورد قبول مردم واقع نمي شود. از تضادها و مخالفت های درون حكومتي که به دشمنی کشیده شده مردم بخوبي آگاه هستند. شاید باورش سخت باشد و هول انگیز اما واقعیت است که خشونت در تمام سطوح جامعه نهادينه شده است. این باور که حکومت قصد و یا توان اصلاح خودش را داشته باشد روز به روز ضعیف تر می شود. این اوضاع تهران، در شهرستانها با معضل دیگری همراه شده و آن دخالت امام جمعه ها و دم و دستگاه آنها در تمام امور اجرائی و مدیریتی است. این دخالت بیداد می کند و مردم با خشم و نفرت از آن یاد می کنند. وضع به گونه ای شده که استانداریها و فرمانداری ها عملا فلج شده اند و درعین حال که نمی خواهند زیر دست نهاد امام جمعه باشند، نمی توانند بصورت مستقل هم عمل کنند. گزارش های مکرر آنها به مرکز در همین زمینه هنوز با واکنش روحانی روبرو نشده و راه حلی هم یافت نشده است. این تصاد و قشون كشي دامن شوراي شهر را هم در همه استانها گرفته و فقط به بدنه دولت محدود نيست. تقریبا این پرسش همگانی است: "مملکت به کدام سمت می رود؟"  ساختار نظام به موتور اتومبیلی شبیه است که پیچ و مهره هایش یا زنگ زده اند، یا هرز شده اند و یا جابجا بسته شده اند و هیچ امید به رسید این اتومبیل به مقصد نیست. مملکتی با جمعيت جوان و تحصيل كرده و داراي پتانسيل شگرف راهبردي در آستانه به هدر رفتن است. مملکتی که خصوصي سازي دهشتناك دهه قبل در آن - طبق دستورات بانك جهاني و صندوق بين المللي پول- با ضرب و زور نظاميگري سپاهي اعمال شد و آن را در بحران همه جانبه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی فرو برد. كشوري با سيستم مالي و بانكي بشدت غربي که همزمان داراي پتانسيل همكاري با انحصارات و شركت هاي بزرگ غرب را دارد. كشوري با ساختاری فاسد كه همه اركان بازرسي و نظارتي آن نیز خود آغشته به فساد اند. كشوري با سيستم مالياتي قدیمی كه هر تلاشي براي بازسازی و به روز کردن آن بشدت با مقابله سازمان يافته بازار سنتی روبرو است. كشوري که بازار سنتی آن در حال پيوند با سيستم هاي غربي است، كشوري با فاصله طبقاتي بسيار شگرف، كشوري با نظاميگري خاص كه همزمان، در درون و بيرون كشور- در اقتصاد، فرهنگ، بانك، هواپيمايي و انواع و اقسام معاملات- نقش دارد. كشوري با ساختار مديريتي دستوري- اطاعتي که نهادهاي قدرت متناقض در آن روبروی یکدیگر قرار دارند. كشوري در محاصره درگيري هاي ناخواسته برون مرزي در منطقه استراتژيك خليج فارس که ادعاي غرب ستيزي دارد. باور کنید که اين مسائل را حتي مردم كوچه و بازار هم مي دانند و اغلب محور حرفهايشان يكي از همين مسائلی است که به آن اشاره کردیم. آيا دامان كشور از فساد سازمان يافته پاك خواهد شد و حاكميت تن به اصلاح خواهد داد؟ این گرهی ترین سئوال روز در ایران است و شما در هر تحلیلی از اوضاع ایران به آن توجه داشته باشید.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 578  راه توده -  18 آذر ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت