راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سرمقاله راه توده 578

ضرورت های تاریخی

آگاهی از عمق انتخابات امریکا

 

تردید و تمسخر، در ارزیابی کارزار انتخابات ریاست جمهوری امریکا و سپس حیرت و تعجب از نتیجه آن انتخابات، بتدریج جای خود را به قبول آن واقعیاتی می دهد که از پشت تردید و تمسخرها و حیرت و تعجب ها بیرون آمده و بیش از این بیرون خواهد آمد. البته هنوز نه قبول آن واقعیاتی که از پرده بیرون آمده عمومیت دارد و نه همه واقعیات از پس پرده بیرون آمده است. هنوز سایه هیاهو و جنجال مطبوعات و رسانه های امریکا و اروپا بر سر این انتخابات در جهان پهن است. نه آن که خود نمیدانند واقعیات چیست، میدانند اگرچه نه وسیع و عمیق، بلکه فرمان دارند تا نگذارند مردم بدانند چه گذشت، چه می گذرد و چه پیش خواهد آمد.

این درحالی است که اهمیت و تاثیر گذاری داخلی و جهانی انتخابات ریاست جمهوری امریکا دراین دوره، شاید درتاریخ امریکا و اروپا و در کل جهان سرمایه داری بی نظیر باشد. رویدادهای بسیار مهمی از دل این انتخابات بیرون خواهد آمد. نه تنها برای مردم امریکا بلکه برای کل جهان. درک مسئله برای آنها که هنوز اسیر دوران کارزار انتخاباتی امریکا و هیاهوی آن قرار دارند دشوار است، اما آنها که توانسته اند از این هیاهو فاصله بگیرند بتدریج با آن آینده ای آشنا می شوند که تازه نوک آن از یخ های اقیانوس منجمد شمالی بیرون آمده است.

ترامپ و آنها که وی را پیش انداختند، زودتر از اتاق های فکر اروپا از خواب برخاسته و در پی چاره ای برای نجات سرمایه داری جهانی و پرچمدار آن "امریکا" برآمده اند. سرمایه های از امریکا گریخته دردوران تجارت آزاد و نئولیبرالیسم را می خواهند به امریکا بازگردانند. آنچه را چین نقد کرده و در جیب خود گذاشته را می خواهند از جیب این پیروز میدان اقتصادی دو دهه اخیر بیرون بیآورند. اروپا را به حال خود و غرق در بحران سیاسی و اقتصادی اش رها کنند و اقتصاد و قدرت نظامی امریکا را به تکنولوژی نوین نظامی- فضائی مجهز کنند، روسیه را مهار کنند اما نه با محاصره موشکی و اتمی این کشور، چین را درگیر بزرگترین هزینه های نظامی و نا امنی اتمی کنند و....

دوران بازی های کوچک در مناطق مختلف جهان - بویژه خاورمیانه و شرق اروپا- گذشته است و بازی با مهره هائی مانند داعش و طالبان و جنگ های محلی و حمله به برج دوقلوی نیویورک جای خود را به بازی های استراتژیک و نه تاکتیک های مرحله ای خواهد داد.

آنچه که درباره ایران می توان گفت، آنست که درک آنچه به آن اشاره کردیم و در گزارش بسیار دقیقی که در همین شماره راه توده با عنوان "نگاهی عمیق به انتخابات امریکا" آن را می خوانید، برای فلان امام جمعه ای که هر جمعه دهان برای گفتن حرف ها پوچ باز می کند نه تنها دشوار، بلکه ناممکن است، اما در راس هرم حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ چاره ای نیست جز توجه عمیق به آنچه در این گزارش به آن پرداخته شده است. صحبت نه بر سر آینده جمهوری اسلامی، بلکه آینده ایران است. امریکائی که می خواهد جهان را برای سرمایه گذاران نا امن و در دلهره شبانه روزی یک فاجعه اتمی نگهدارد و خود در امنیت باقی بماند و سرمایه ها و سرمایه گذاران را جمع کند، از هیچ ماجراجوئی ویرانگری رویگردان نیست، همچنان که از هیچ مانور غیر نظامی برای رسیدن به این هدف گریزان نیست. تمام هنر آنست که ایران را بتوان از کنار این گرداب عبور داد. در کنار متحدانی قرار گرفت که آنها، در تیررس وقایع اند اما می خواهند از کنار این گرداب بدون هزینه عبور کنند. روی سخن نه تنها به هرم حاکمیت جمهوری اسلامی برای پرهیز از هر سخن و ماجراجوئی ایران بر باد ده، بلکه با رسانه های داخل ایران نیز هست:

بخوانید، دقیق پیگیری کنید، دنباله رو رسانه های امریکائی و اروپائی نشوید و با درکی نوین از اوضاع جهان قلم بر کاغذ بگذارید و یا دهان به سخن بگشائید.

مطالعه دقیق مقاله "نگاهی نوین به انتخابات ریاست جمهوری امریکا" در این شماره راه توده را به آنها نیز توصیه می کنیم.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 578  راه توده -  18 آذر ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت