راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

نامه وارده

حکومت سپاه

در واحدهای

مصادره شده تولیدی

 

 

از من در باره امنیتی ترین مسئله و مسائل در جمهوری اسلامی سئوال کنید بدون معطلی خواهم گفت "خصوصی سازی به نفع فرماندهان سپاه". هیچکس جز آن که دستش در آتش است نمیداند چه هاله برخورد امنیتی سپاه با اعتراض اخیر اتوبوسرانان تهران که 30 کیلومتر سرعت می رفتند و چراغ هایشان را در اعتراض به دستگیری همکارانشان روشن کرده بودند ساده ترین برخورد بود. در هر کارخانه وابسته به سپاه که اعتصاب شود فورا سپاه قشونی کشی می کند و به داخل کارخانه می ریزد. حتی اگر کسانی را از میان کارگران دستگیر نکرده و به همراه خود نبرند، فعالان اعتصاب را شناسائی کرده و در خود کارخانه، توسط مدیران کارخانه که همگی از فرماندهان سپاه هستند تحت فشار می گذارند. حتی اگر متخصص باشند، تبدیل می شوند به نظافتچی، نگهبان دم در و یا باید بروند بار تخلیه کنند. مسئله به همینجا ختم نمیشود زیرا لیست اخراج تهیه می شود و نوبت به نوبت و گروه به گروه اخراج می شوند بی آن که حق و حقوقی دریافت کنند. نفرتی که از سپاه و بسیج درکارخانه ها وجود دارد مثال زدنی است. من خودم در لیست اخراج کارخانه ای هستم که چندی پیش کارگرانش دست به اعتصاب زدند. کارخانه ای بزرگ با چند هزار کارگر و کارمند.

هر کس که درباره دوران احمدی نژاد حرف می زند، اگر نداند که در آن دوران چگونه کارخانه ها به پایگاه خاتم الانبیاء واگذار شد و یا در اختیار سپاه گذاشته شد تا به هر فرماندهی که قرعه به نامش اصابت کرده واگذار شود از عمق فاجعه آن دوران خبر ندارد.

دهها فرمانده سپاه کت و شلواری شده و مدیریت این کارخانه ها را از طرف سپاه برعهده گرفته اند و باصطلاح رئیس هیات مدیره شده اند. هیات مدیره ای که آنها هم از رده های پائین سپاه  هستند و در کارچاق کنی و کلاه کلاه کردن خبره اند. بعضی از این افراد نظر کرده های اطلاعات سپاه هستند که به پاس خدماتی که در بازجوئی ها در زندان ها کرده اند عضو هیات مدیره فلان کارخانه شده اند. خودتان روحیه و روش آنها را حدس بزنید. روحیه کسانی را که سالها در زندان های بازجوئی می کرده اند و یا مامور اتاق شکنجه بوده اند.

کسانی که درباره دولت روحانی نظر می دهند، از عمق مسائل و از پشت صحنه ای که او هم جرات نمی کند در باره آن صحبت کند خبر ندارد. یکی از دعواهای روحانی با سپاه و بیت رهبری از ابتدای تحویل گرفتن دولت از احمدی نژاد همین مسئله خصوصی سازی ها و انتقال واحدهای تولیدی به سپاه بوده است که ادامه هم دارد. دولت با ابزار قانون جلو آمده و پرونده این واگذاری ها را می خواهد بصورت قانونی بررسی کند و حکم به بازگشت واحدهای مصادره شده بدهد. شما این رقم را بخاطر داشته باشید که دولت در این مدت نزدیک به 4 سال توانسته 15 هزار واحد کوچک و بزرگ از واحدهای منتقل شده به سپاه در زمان احمدی نژاد را پس بگیرد. بعضی از سرداران سپاه که در شبکه مدیران سپاه عمل می کنند سهام چندین کارخانه را تصاحب کرده اند و برای خود تبدیل به سرمایه دار شده اند. اینها حالا با بقیه فرماندهان سپاه اختلاف منافع هم پیدا کرده اند. دولت می گوید انتقال های غیر قانونی باید عودت داده شود، اما این بازگشت و عودت به این آسانی صورت نمی گیرد و واکنش ها بصورت مخالفت با "برجام" و یا محاکمه و تهدید این و آن بروز می کند.

کسب اطلاعات از ریز این واگذاری ها تقریبا ناممکن است. سپاه مانند یک مافیا در این زمینه عمل می کند و اجازه نمیدهد اطلاعاتی در این زمینه فاش شود. همه این واگذاری ها و خصوصی سازی ها در دوران احمدی نژاد در همآهنگی با بانک جهانی و در چارچوب "لیبرالیسم اقتصادی" صورت گرفت.

در کارخانه ای که من کار می کنم، همه امیدمان اینست که دولت کارخانه را از چنگ سپاه در آورد. حراست ها همه تحت فرمان اطلاعات سپاه هستند. از جمله در کارخانه ها.

درباره وزیر کار هم با آن که خودش مدتی در وزارت اطلاعات بوده، زورش به فرماندهان صاحب یا مدیر کارخانه شده نمی رسد. شاید به همین دلیل است که بسیار ضعیف عمل می کند.

من معذورم از بردن نام سردارانی که کارخانه ای که من در آن کار می کنم را تصاحب کرده اند و سرداران دیگری که آنها را هم می شناسم و میدانم در کارخانه ها چه می کنند. همه شبیه هم عمل می کنند و این نشان میدهد که از یک مرکز دستور می گیرند. مثلا قرار است همین روزها صبحانه و نهار کارگران به بهانه کاهش هزینه تولید قطع شود. از کارخانه های دیگر هم همین قطع جیره را شنیده ام.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 578  راه توده -  18 آذر ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت