راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سونامی

بحران اقتصادی

با دو احتمال

در راه است

اومانیته- ترجمه آذرنگ

 

 

تمام نهادها و مؤسسات مالی درابتدای هفته گذشته یک روز سخت  را بدلیل کاهش ارزش سهام بورس تجربه کردند. بانکهای وابسته به این نهادها نیز تحت تاثیر این سقوط قرارگرفتند. چنان که بحث پیرامون تجدید نظر رادیکال برای جلوگیری از یک سونامی بحران اقتصادی آغاز شد. گفته می شود که این سونامی از سونامی چند سال پیش عظیم تر خواهد بود.

مفسرانی که این سونامی را پیش بینی می کنند، اشاره به تجربه سالهای2007ــ 2008 می کنند که ابتدا  در بازار بورس کراچی آغاز شد.

اکنون موج وحشت در تمام مبادلات سهام دیده می‌شود و ادامه دارد. مسئله ای که رسانه های بزرگ جهانی سعی در پنهان نگاه داشتن آن دارند آغاز شد. بورس های پاریس 3.1 در صد، فرانکفورت 2.2  و لندن 1.7 درصد کاهش یافتند.

تمام عوامل متشکل در یک بحران سیستماتیک جدی در اقتصاد سرمایه داری یکباره و همزمان ظهور کرده است. کاهش قیمت نفت و مواد اولیه با هدف رشد اقتصادی جهان سرمایه داری چون حبابی ترکیده است.

ارزش سهام بانک های اروپا مانند بانک "سوسیته جنرال" ی فرانسه، "یو بی ای بانکا"ی ایتالیا، "سانتاندر"ی اسپانیا و "دویچه بانک" آلمان زیر ضربه قرار گرفته اند. بانک هائی که هنوز ضربات بحران اقتصادی گذشته را نتوانسته اند پشت سر بگذارند. وام گیرندگان بار دیگر توان باز پرداخت وام های خود را ندارند و ورشکستگی یکبار دیگر موج تازه فشار به مردم را به همراه خواهد آورد. فشاری که می تواند به اعتراضات عمومی ختم شود.

به اجرا گذاشتن سیاست های ریاضت اقتصادی و تشدید آن و عدم تقاضای کافی در بازار قلب مشکلات اقتصاد سرمایه داری است. نقدینگی علیرغم نرخ  پائین بهره وام ها همچنان از تولید فاصله می گیرد. خزانه بانکهای مرکزی لبریز از دلار و یوروست.

رئیس بانک مرکزی اروپا در اوایل دسامبر سال 2015 از تزریق عظیم نقدینگی به سیستم بانکی گزارش کرد وی گفت: 680 میلیارد یورو وام تا مارس سال 2017 و 1200 میلیارد یورو در حال حاضر تا سپتامبر وام کم بهره برای بانکها برنامه ریزی شده است.  این باران پول ارزان در واقع برای مقابله با خطرات روند نزولی مشخص اقتصادی در ابتدای سال جاری است که توسط نهادهای بین‌المللی مانند بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول محاسبه شده است.

تزریق مالی به عنوان تقویت بازار مالی است تا بلکه رکود اقتصادی را مانع شود. همه پیش بینی ها می گوید که نه تنها اروپا و امریکا، بلکه ژاپن و کشورهایی مانند برزیل نخواهند توانست از مقابل سونامی که در راه است جاخالی بدهند. حتی پیش بینی می شود که این بحران اقتصاد چین را هم تحت تاثیر قرار بدهد. کاهش شدید تقاضا در بازار، همه را بیمناک کرده است.

"دویچه بانک" آلمان که  یکی از سنتی ترین بانکهای اروپاست، جلوتر از بقیه رکود بازار را احساس کرده است. ارزش سهام این بانک بیش از 40 در صد از ژانویه امسال کاهش یافته است و این بانک مجبور شد جریمه سنگینی پرداخت کند. دویچه بانک تقریباً 6.8 میلیارد یورو در سال 2015 ضرر دیده است. ضربه ای که دویچه بانک متحمل شده ناشی از مانورهای نفتی امریکا ارزیابی شده است.

شرکت های مختلفی که عجولانه روی تولید نفت "شیل" سرمایه‌گذاری کردند اکنون با  انفجار حباب مالی  در بخش انرژی ( نفت ) بیم ورشکستگی دارند. آنها قادر به پرداخت وامهای دریافتی نیستند.

آیا اروپا و دولت های کشورهای متکی به برنامه های بانک جهانی همچنان قادر خواهند بود گلوی مردم را در برنامه ریاضت اقتصادی (کاهش خدمات عمومی، بیمه ها، بازنشستگی، حقوق بیکاری، کمک مسکن و...) بفشارند و یا مردم گریبان این دولت ها را خواهند گرفت؟ سونامی اقتصادی که راه افتاده، به این دو سئوال پاسخ خواهد داد.

  http://www.humanite.fr/parfum-de-flammes-sur-les-marches-financiers-598906

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 540 راه توده - 22 بهمن ماه 1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت