راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سرمقاله راه توده 541

انتخابات اسفند ماه

رفراندوم است، علیه جناح راست

 

انتخابات خبرگان و مجلس شورا این بار هم از دید حکومت و هم از دید مردم دو انتخابات معمولی نیست، هر دوی آنها دو روی یک رفراندوم، یک همه پرسی است. حکومت می خواهد عدم مشارکت مردم در این دو انتخابات را به معنای رای منفی به دولت حسن روحانی وانمود کند. در حالیکه از نظر مردم برعکس، موضوع این دو انتخابات، نه رای به این یا آن فرد، بلکه گزینش و رای مثبت به یک راه، یک برنامه، یک سیاست، یک ایدئولوژی و یک خط مشی برای آینده کشور و رای منفی و حذف راه و ایدئولوژی و خط مشی دیگر است. تلاش بیت رهبری و فرماندهان سپاه فراهم کردن شرایط حاکمیت مطلق سپاه بر کشور در آینده نه چندان دور است. گرچه، هر آنچه آنها می خواهند به این آسانی قابل تحقق نیست. رسیدن به این هدف برای سردمداران جناح راست و خشونت طلب حکومتی آسان نبوده و نیست چرا که بهتر از هرکس از انزوای وسیع خود در میان مردم آگاه هستند. آن هم در بدترین شرایط و موقعیت منطقه ای و در محاصره نارضائی وسیع مردم از بحران اقتصادی حاصل از دوران سیاست باصطلاح تهاجمی و اتمی رهبری جمهوری اسلامی.

 این بار حکومت از تجربه انتخابات ۸۸ درس گرفت و پیش از انتخابات دست به کودتا زد و نامزدهای طرفدار تحول را قلع و قمع کرد. حذف حسن خمینی از انتخابات خبرگان و قلع و قمع چهره های شاخص طرفدار اصلاحات و تحولات بخشی از همین تلاش کودتایی بود.

راهبرد اصلی حکومت عبارتست از ایجاد شرایط عدم مشارکت مردم در انتخابات که نتیجه آن تشکیل مجلس هایی همسو، مطیع و گوش به فرمان خواهد بود. با قبول این طرح است که می فهمیم چرا همچنان و کمتر از ۱۰ روز به انتخابات هنوز تکلیف نامزدهای طرفدار اصلاحات و تحولات و رد و پذیرش صلاحیت ها روشن نیست. یا چرا تلویزیون جمهوری اسلامی برای نخستین بار در برنامه بیست و سی گزارشی را پخش می کند که در آن مردم می گویند رای نمی دهند!

در این شرایط می توان و باید مهندسی انتخابات سپاه و بیت رهبری را بر هم زد. می توان فرصت بزرگ و تکرار نشدنی انتخابات خبرگان و شورا را، به فرصت رفراندومی برای مردم تبدیل کرد. آن را به یک رای منفی بزرگ برای حذف راستگراترین، ارتجاعی ترین، خشن ترین و جنگ افروزترین بخش حکومت تبدیل کرد. شرکت گسترده در هر دو انتخابات و وسیعترین رای مثبت به فهرست طرفداران تغییر و اصلاح و اعتدال، چه در شورا و چه در خبرگان، دارای چنین محتوایی است.

 

 

انتخابات اسفند ماه

 

کمتر از ده روز به برگزاری دو انتخابات پر اهمیت خبرگان و شورا باقی مانده است. دو انتخاباتی که با توجه به وضع داخلی و جهانی مهمترین و سرنوشت سازترین انتخابات دوران رهبری آقای خامنه ای می باشد. این دو انتخابات، دو موضوع دارد که از هم جدا و در پیوند با هم است.

1-  انتخابات خبرگان که از نظر حکومت و فرماندهان سپاه، هدف حذف مخالفان و ایجاد مجلسی یکدست و مطیع برای تعیین جانشین رهبر است و سپاه به عنوان کارگزار خود و رهبر جمهوری اسلامی این هدف را در نظر دارد. یعنی به رهبری رساندن مجتبی خامنه ای و تبدیل کامل ولایت به سلطنت موروثی.

2- انتخابات مجلس که هدف همان گروه بالا زمینه سازی برای برکناری حسن روحانی یا جلوگیری از انتخاب مجدد وی در دور دوم ریاست جمهوری است.

در هر دو تلاش یک هدف خفته و آن فراهم کردن شرایط حاکمیت مطلق سپاه بر کشور در آینده نه چندان دور است.

اما، هر آنچه آنها می خواهند به این آسانی قابل تحقق نیست. رسیدن به این دو هدف برای سردمداران جناح راست و خشونت طلب حکومتی آسان نبوده و نیست چرا که بهتر از هر کس از انزوای وسیع خود در میان مردم آگاه هستند. این بار حکومت از تجربه انتخابات ۸۸ درس گرفت و پیش از انتخابات دست به کودتا زد و نامزدهای طرفدار تحول را قلع و قمع کرد. حذف حسن خمینی از انتخابات خبرگان و قلع و قمع چهره های شاخص طرفدار اصلاحات و تحولات بخشی از همین تلاش کودتایی بود.

راهبرد اصلی حکومت برای رسیدن به این دو هدف عبارتست از ایجاد شرایط عدم مشارکت مردم در انتخابات که نتیجه آن تشکیل مجلس هایی همسو، مطیع و گوش به فرمان خواهد بود. با قبول این طرح است که می فهمیم چرا همچنان و کمتر از ۱۰ روز به انتخابات هنوز تکلیف نامزدهای طرفدار اصلاحات و تحولات و رد و پذیرش صلاحیت ها روشن نیست. یا چرا تلویزیون جمهوری اسلامی برای نخستین بار در برنامه بیست و سی گزارشی را پخش می کند که در آن مردم می گویند رای نمی دهند!

تناقضی که در رفتار شورای نگهبان و سیمای جمهوری اسلامی با درخواست رهبر برای حضور همه مردم در انتخابات بنظر می رسد چیزی جز ظاهر سازی نیست. درخواست رهبر به شرکت مردم در انتخابات جزئی از همان طرح عدم شرکت مردم در انتخابات است. این دعوت برای خوراک دادن به تبلیغاتی است که از خارج کشور برای تحریم انتخابات می شود. در حالیکه چنین تحریمی، که به یقین خصلت پراکنده و محدود خواهد داشت، به هیچ عنوان به زیان رهبر جمهوی اسلامی و واپسگراترین جناح های حکومتی نخواهد بود و آنان سناریوی تبلیغاتی فردای عدم شرکت مردم در انتخابات را از پیش ریخته اند. بیت رهبری و فراکسیون سپاه و جبهه پایداری برای عدم شرکت وسیع مردم در انتخابات زمینه سازی می کنند تا بلافاصله آن را به حساب نارضایتی مردم و بی کفایتی حسن روحانی در حل مشکلات معیشتی آنها بگذارند و زمینه برکناری و طرح عدم کفایت سیاسی وی را در مجلس آینده فراهم کنند. این همان سناریویی بود که در انتخابات دوم شوراها با موفقیت آزمایش شد و نتیجه عدم شرکت مردم در انتخابات شوراها، شهردار شدن احمدی نژاد و سپس ریاست جمهوری وی شد. ضمن اینکه این عدم شرکت مردم در انتخابات خبرگان زمینه آرای پایین حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی را فراهم کرده و زمینه مساعدتری برای حذف آنان فراهم می سازد. در عین حال دستگاه تبلیغات حکومتی چنین عدم مشارکتی را به معنای بی تفاوتی مردم به مسئله رهبری یعنی رای مثبت آنان به رهبر کنونی تعبیر خواهد کرد.

از این نظر انتخابات خبرگان و مجلس شورا این بار هم از دید حکومت و هم از دید مردم دو انتخابات نیست، هر دوی آنها دو روی یک رفراندوم، یک همه پرسی است. حکومت می خواهد عدم مشارکت مردم در این دو انتخابات را به معنای یک رفراندوم و رای منفی به دولت حسن روحانی و رای مثبت به رهبری علی خامنه ای وانمود کند. در حالیکه از نظر مردم برعکس موضوع این دو انتخابات، نه رای به این یا آن فرد، بلکه گزینش و رای مثبت به یک راه، یک برنامه، یک سیاست، یک ایدئولوژی و یک خط مشی برای آینده کشور و رای منفی و حذف راه و ایدئولوژی و خط مشی دیگر است.

در این شرایط می توان و باید مهندسی انتخابات سپاه و بیت رهبری را بر هم زد. می توان فرصت بزرگ و تکرار نشدنی انتخابات خبرگان و شورا، فرصت رفراندمی را که برای مردم فراهم شده، به یک رای منفی بزرگ برای حذف راستگراترین، ارتجاعی ترین، خشن ترین و جنگ افروزترین بخش حکومت تبدیل کرد. شرکت گسترده در هر دو انتخابات و وسیعترین رای مثبت به فهرست طرفداران تغییر و اصلاح و اعتدال، چه در شورا و چه در خبرگان، دارای چنین محتوایی است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلگرام راه توده: https://telegram.me/rahetudeh

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 541 راه توده - 29 بهمن ماه 1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت