راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

با همه توان باید بسیج شد

و در انتخابات 7 اسفند شرکت کرد

 

توده ایها هرگز خود را از تحولاتی که در ایران می گذرد جدا نه دانسته اند و نه میدانند. هر سخنی که بنام توده ای اما خلاف پیوند با رویدادهای لحظه به لحظه ایران باشد، - با هر اسم و نامی و عنوانی - باطل است. چنان که در سالهای گذشته و از جمله در ارتباط با هر انتخابات که در جمهوری اسلامی برگزار شده، هر بیانیه و اطلاعیه، مصاحبه و مقاله ای که بنام توده ای اما فاقد این هویت منتشر شده باطل بوده و در عمل نیز این باطل بودن ثابت شده است. این همان مشی و سیاستی است که راه توده با همه توان توده ای خود دنبال کرده و خواهد کرد.

انتخابات هفتم اسفند ماه، برای مجلسین شورا و خبرگان نیز رویدادی است در ادامه رویدادهای تمام سالهای پس از انقلاب بهمن 57، گرچه در گذرگاه کنونی تحولات و تغییرات در ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. بویژه انتخابات مجلس خبرگان؛ که اگر تاکنون کمرنگ و بی رونق برگزار میشده، این بار چنین نیست. شاهد زنده و انکار ناپذیر آن جدالی است که بر سر آینده آن چه در داخل حکومت، چه حاشیه حکومت و چه در خود جامعه شاهد آن هستیم و اگر نیازی به بازگوئی نکته ای از اهمیت آن باشیم، همانا تلاش، برای هویت بخشیدن به آن در چارچوب قانون اساسی و یافتن راه حلی برای تبدیل نشدن جمهوری اسلامی به سلطنت ولایت فقیه است. این که با قانون اساسی چه باید کرد و از بختک ولایت فقیه و رهبری فردی و بازگشت سلطنت به ایران در چارچوب ولائی چگونه باید ایران و انقلاب 57 را نجات داد، بحث امروز و این لحظه نیست. هر تحولی و هر تغییری براساس امکانات و توازن قوا در زمان خود مطرح است. به همین دلیل، انتخابات کنونی مجلس خبرگان، حتی اگر گام کوچکی در جهت اهداف بالا باشد، باید با تمام قدرت در آن شرکت کرد. ما بنام توده ای نه می توانیم و نه حق داریم از حق رای مردم دفاع نکنیم و به آنها  توصیه کنیم این سپر کم هزینه برای دفاع از حقوق سیاسی و اجتماعی خود را زمین بگذارند و تسلیم شوند. حتی اگر این حق گرفتار محدودیت های بسیار جدی هم شده باشد، که شده است.

همینگونه است ارزیابی توده ای، از انتخابات مجلس شورا که همزمان با انتخابات مجلس خبرگان برگزار می شود. شرکت در این انتخابات نیز، علیرغم همه محدودیت ها، یک گام مردمی و توده ایست که باید برداشته شود.

غفلت های بزرگ و حوادث گوناگونی را ایران از اولین انتخابات مجلس شورا- پس از سقوط نظام سلطنتی و پیروزی انقلاب- jتاکنون پشت سر گذاشته است. ما امروز در باره آن شرایط و امکاناتی صحبت نمی کنیم که در آن انتخابات اولین مجلس برگزار شد و در زیر فشار شرایط انقلابی حاکمیت تسلیم آن شد، بلکه در باره شرایط و تنگناهای کنونی صحبت می کنیم. بنابراین آگاهی ما نمی تواند رویائی و آلوده به تخیلات باشد. امروز و در شرایط کنونی، همین امکانی در برابر ما قرار دارد که شاهدیم و اعتقاد داریم همین امکان را نیز برای ادامه حرکت به جلو جهت تغییرات نباید از دست داد.

پایه های فکری و سیاسی ما برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 92، مخالفت بی وقفه و 8 ساله با دولت احمدی نژاد، دفاع از رای مردم در انتخابات 92 که ادامه حمایت از رای مردم در انتخابات سال 76 و حمایت از دولت خاتمی است .... همه و همه در یک راستا و در یک جهت است و آن حضور در کنار مردم و در بطن جنبش و تحولات و تغییرات در داخل کشور .

با همین نگاه و نگرش، امروز نیز معتقدیم قاطعانه باید در دو انتخابات مجلسین خبرگان و شورا شرکت کرد و برای پرهیز از پراکندگی آراء و عبور از انواع توطئه هائی که راست رو ترین جناح حاکمیت پیوسته متوسل به آن بوده و هست، با صراحت توصیه می کنیم: در تهران برای مجلس خبرگان از لیست 16 نفره ای که بنام هاشمی رفسنجانی منتشر شده و در شهرها و استان های دیگر نیز از کسانی که حتی کمترین زاویه ای را با بی هویت نگهداشتن مجلس خبرگان دارند باید حمایت کرد و به آنها رای داد. رای ما پیش از آن که تائید افرادی باشد که در لیست 16 نفره هاشمی حضور دارند، رد و طرد و نفی آن لیستی است که رد کنندگان صلاحیت ها و مخالفان رای مردم در آن قرار دارند.

همین نگاه را نسبت به لیست اصلاح طلبان و طرفداران اعتدال داریم و اعتقاد داریم باید به لیست واحد آنها رای داد. هر نوع لیست های پراکنده و تک روی و تک انتخابی زیان آور است و باید از آن پرهیز کرد. چه در تهران و چه در شهرهای دیگر.

امروز شرح ماجرای رد صلاحیت ها و توطئه هائی که راست روها و راستگرایان چنگ انداخته به قدرت نظامی و سیاسی در جمهوری اسلامی، پاسخکوی ضرورت توصیه واضح و روشن و قاطع نیست. یعنی همان توصیه ای که ما با صراحت در این بیانیه ، در باره انتخابات هر دو مجلس مطرح کردیم. ما اعتقاد داریم شرکت در این دو انتخابات، ادامه حضور در انتخابات 92 و حمایت از دولتی است که با رای مردم در آن انتخابات بر سر کار آمده است. یعنی دولت روحانی. ما رای داده ایم و انتخاب کرده ایم و باید پای رای خود، درعین حفظ استقلال نظرات اقتصادی و سیاسی خود و طرح آنها در زمان مناسب بایستیم.  شرکت در انتخابات اسفند ماه نیز ادامه همان حمایت و حضور و دفاع از آراء خودمان است.

تلگرام راه توده: https://telegram.me/rahetude

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 542 راه توده - 6 بهمن ماه 1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت