راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

آسیای جنوب شرقی

ایستگاه تازه

قطار ارتش داعش

اومانیته- ترجمه آذرنگ

 

قدرت و نفوذ داعش در سوریه بشدت ضربه دیده اما این به معنای آن نیست که نفوذ این سازمان تروریستی در دیگر کشورهای آسیائی نیز کم شده باشد. انفجارهای اخیر در عراق نشان میدهد که آنها اقدامات خود را در این کشور تشدید کرده اند. کشوری که در آن ایران صاحب نفوذ است و حالا داعش با همین نفوذ درعراق وارد جنگ شده است. چندان که ضربات خود در سوریه را که ایران نیز در آن و درکنار حزب الله لبنان و روسیه و ارتش سوریه نقش داشته است. اکنون داعش متوجه کشورهای مسلمان نشینی مانند فیلیپین شده است. همچنان که لیبی را به پایگاه جانشین خود به جای سوریه تبدیل کرده است. این نفوذ که به قلب افغانستان نیز سرایت کرده، موجب کاهش نفوذ سازمان های تروریستی دیگر مانند القاعده نیز شده است. سازمانی که حتی اعضای آن بتدریج به داعش می پیوندند.

آیا باید نگران آینده جنوب شرقی آسیا بعنوان منطقه تحت نفوذ داعش بود؟ حضور کنونی داعش در کشورهائی مانند اندونزی، فیلیپین و مالزی به این سئوال پاسخ مثبت می دهد.

در جنوب فیلیپین جبهه آزادیبخش مورو و ابو سیاف که از سال 1969 با دولت مرکزی می جنگند کم کم به داعش نزدیک می شوند.

از شکست روند صلح بین دولت فیلیپین با جبهه  آزادی بخش اسلامی مورو در ماه گذشته این گرایش بیشتر شده و ضربات علیه ارتش این کشور مرگبارتر.

یکی از عوامل عمده گسترش فعالیت  جهادگرایان افراطی در فیلیپین دو قطبی بودن مذهبی این کشور است. کشوری که در آن کاتولیک ها بخش مهمی از جمعیت آن را تشکیل میدهند و تاکنون همزیستی مسالمت آمیزی را با مسلمانان داشته اند. این همزیستی اکنون تحت تاثیر گسترش نفوذ داعش و ضعف دولت مرکزی برای حفظ امنیت مردم زیر علامت سئوال قرار گرفته است.

جنگ در فیلیپین تا قلب جنگل "میندانائو" در یکی از یزرگترین جزایر فیلیپین پیش رفته است و در همین جزیره تاکنون 30 هزار نفر آواره شده و به نقاط دیگر کشور کوچ کرده اند. انکار نفوذ جهادگران در جنوب فیلیپین توسط دولت این کشور، انکاری است که مردم با تجربه خود آن را نمی پذیرند.

جاذبه مالی داعش فعالیت آن در میان مردم فقیر جنوب فیلیپین را ممکن ساخته است. این جاذبه چنان است که ایدئولوژی مذهبی را هم در سایه خود قرار داده است.

اگر دولت فیلیپین نتواند مذاکرات صلح در این کشور را به نتیجه ای تثبیت شده برساند، آنوقت باید در انتظار فرو رفتن فیلیپین به کام گروه های اسلامی جهادگرا بود.

درحال حاضر همه چشم ها به انتخابات این کشور دوخته شده است. حتی داعش نیز امیدوار است در این انتخابات سازمان های تحت نفوذ آن که فعالیت مسلحانه ندارند به پیروزی دست یابند.

این درحالی است که جزیره "میندانائو" به ایالتی مستقل  در دست داعش تبدیل شده و "ابوسیاف" آن را رهبری می کند.

یگانه دولتی که با نگرانی بسیار حوادث فیلیپین را دنبال می کند و نسبت به اعلام استقلال "میندانائو" خشم خود را ابراز داشته، دولت استرالیاست که می گوید منافع این کشور در خطر قرار گرفته است.

این دولت اعلام کرده که افراد وابسته به داعش تحت پوشش توریست وارد فیلیپین می شوند، درحالیکه اغلب آنها نیروهای داعش در سوریه اند که از آن کشور رانده شده و حالا خود را به فیلیپین می رسانند و در اردوگاه های نظامی داعش تعلیمات تازه می بینند.

.  .)http://www.humanite.fr/philippines-l-etat-islamique-prend-pied-dans-larchipel-601059

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 544 راه توده - 20 اسفند ماه 1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت