راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

یونان نمی خواهد

تبدیل شود به

بنگالدش اروپا

ترجمه و تدوین از اومانیته - "آذرنگ"

 

  

فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه، هفته گذشته با سران احزاب سوسیالیست اروپا (پانزده حزب سوسیالست اروپا) دیدار داشت. در این دیدار وی برای نجات اتحادیه اروپا در برابر بحران های متعدد اجتماعی و ثبات اقتصادی سخن گفت. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان نیز به عنوان ناظر در این نشست حضور یافت.

در این نشست شرکت کنندگان از احزاب سوسیالیست اروپا خواستار احیای پروژه های در حال اجرای اروپا شدند، البته بدون توجه به آنچه درانگلستان رخ داد. یعنی نتایج همه پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا که در تاریخ 23 ژوئن برگزار شد و همچنین انتخابات در ایالات متحده در ماه  نوامبر .

روز قبل از نشست رهبران احزاب سوسیالیست اروپا الکسیس سیپراس در پاریس با پیر لوران و نمایندگان جناح چپ سایر کشورهای اروپائی در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد مسائل عمده اروپا مانند مسئله پناهجویان، برنامه ریاضت اقتصادی و ضرورت تدوین و اجرای سیاست های عادلانه اجتماعی حضور یافت.

او در این کنفرانس گفت:

اروپا در بن‌بست است، مردم همه کشورهای اروپایی  با اجرای سیاست های ریاضتی تحمیلی در رنج و بدبختی هستند، بویژه مردم یونان. مردم این ریاضت ها را تحمل میکنند و اتحادیه اروپا از راه حل خروج از بحران اقتصادی صحبت می کند. اینست چهره واقعی اروپای امروز. دوگانگی میان آنچه بر سر مردم می آید و آنچه که رهبران اتحادیه اروپا بدنبال آن هستند. مردم در رنج اقتصادی اند و اتحادیه در پی چاره بحران اقتصادی سرمایه داری. اتحادیه اروپا باید در ارتباط با بحران پناهجویان به راه حل اساسی بیاندیشد. پاس دادن پناهجویان از این کشور به آن کشور راه حل نیست. یعنی همان کاری که رهبران آلمان و فرانسه می کنند. درهمین ارتباط است که ما با اصلاح قانون کار در اتحادیه اروپا که خلاف منافع حقوق بگیران است مخالفیم. درعین حال که چنین طرح ها و سیاست هائی در خدمت تفرقه در اتحادیه اروپاست و نه حفظ اتحاد آن. رشدهای اقتصادی جهشی هرگز دوام دار نیستند و به سود مردم هم نیستند. نگاه کنید به وضع اقتصادی امروز بنگالدش. کشوری که یک دوره جهش اقتصادی داشت و حالا آن جهش به پایان رسیده و فقر و نکبت گریبان مردم آن را گرفته است. طرح های اقتصادی اتحادیه اروپا و همین اصلاح قانون کار نتایجی بهتر از بنگالدش برای کشورهای گروه دوم و سوم اتحادیه اروپا به همراه نخواهد آورد. کشورهائی که یونان نیز در ردیف آنها قرار دارد.

در همین کنفرانس خبری، خبرنگاران از رئیس جمهور فرانسه "اولاند" نظرش را در مورد انتقاد الکسیس سیپراس از تصمیمات شخص وی و اتحادیه اروپا سئوال کردند. اولاند گفت:

من سخنان انتقادی آقای الکسیس سیپراس را نشنیدم.

روزنامه اومانیته در تفسیر اجلاس و کنفرانس خبری بالا نوشت:

دولت فرانسه نمی تواند تظاهرات نیم میلیونی کارگران عضو اتحادیه ٍ"ث ژ ت" و "اف ای ایو" وابسته به جناح چپ فرانسه را نادیده بگیرد. همچنان که نمی تواند تظاهرات اعتراضی جوانان در روز 9 مارس در فرانسه را انکار کند. رئیس جمهور فرانسه می تواند بگوید که سخنان نخست وزیر یونان را نشنید، اما شعارهای مردم فرانسه را که باید شنیده باشد. اگر نشنیده بود خواهان برخی تعدیل ها در قانون کار اتحادیه اروپا نمی شد اما این تعدیل ها هنوز پاسخ به خواست های مردم معترض نیست. حقوق بگیران با کاهش دستمزدها، کاهش بودجه خدمات اجتماعی و کاهش بودجه تحصیلات مخالفند. حزب کمونیست فرانسه به همراه همه نمایندگان حزب در مجلس فرانسه مخالفت خود را با قانون کار اعلام کرده و بر آن پافشاری خواهد کرد و اتحادیه های کارگران و سازمان جوانان را برای فشار به دولت جهت لغو تصمیم به تغییر قانون کار زیر فشار خواهد گذاشت.

 

 http://www.humanite.fr/alexis-tsipras-en-grece-la-flexibilite-ramene-au-moyen-age-les-relations-du-travail-601844

 

به تلگرام راه توده بپیوندید

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 545 راه توده - 27 اسفند ماه 1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت