راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سالگرد مرگ یلتسین

رهبری که مرگش

زمینه احیای

روسیه را ممکن کرد

 

 

 

دوشنبه، ٢٣ آوریل سال ٢٠٠٧، باریس (بوریس) یلتسین، رئیس جمهور اسبق و دائم الخمر روسیه مرد.

بوریس یلتسین را نه فقـط به خاطر امضاء و اجرای معاهده بلاوژسکی، - قرارداد تخریب سوسیالیسم و اتحاد شوروی به دستور تلفنی جرج بوش پدر- می توان خائن نامید، بلکه از آن جهت، که وی طی چند دهه عضویت در حزب کمونیست اتحاد شوروی، توانست چهره واقعی خود را چنان مخفی سازد که حزب وی را به رهبری مهمترین کمیته ایالتی حزبی "سوردلوفسک" برگزید به فریب همگان متهم است. او توانست با این فریب، در فرصت مناسب، حزب و دولت تحت رهبری خویش را تخریب نماید. یلتسین و یارانش در عمل ثابت کردند که اعضای گروه نفوذ و تخریب بوده اند.

یلتسین، در تمام سخنرانی هایش جملات بیاد ماندنی بر زبان راند: در جوانی، زمانیکه عضو سازمان جوانان (کامسامول) بود می گفت: «من بعنوان یک کامسامول قول می دهم...». درسنین بالاتر، درجلسات حزبی می گـفت: «من بعنوان یک کمونیست قول می دهم...». در کنگره آمریکا سخنرانی خود را با این جمله آغاز کرد: «من به عنوان یک دموکرات قول می دهم...» و در ٣١دسامبر سال ١٩٩٩، زمانیکه بخاطر ناتوانی،« داوطلبانه» از قدرت کناره گیری کرد، خطاب به پوتین که جانشین او شد گـفـت: «هرکاری می خواهی بکـن، با هر کس می خواهـی کار کـن، فـقـط جـلوی کمونیست ها را بگیر...»(نقل قولها، از برنامه های مختلف تلویزیون های روسیه معاصر برگرفته شده است.)

امروز، مبلغین و مفسرین امپریالیسم در مورد یلتسین هرچه بگویند و هرچه بنویسند و یا در مراسم خاکسپاری او چهره غم آلوده به خود بگیرند، نمی توانند این واقعـیت را، که خیانت وی و همراهانش، نه تنها مردم اتحاد شوروی، بلکه کل بشریت را با فاجعه ای غیر قابل وصف مواجه ساخت انکار کنند. مسئولیت ویرانی ها و خون دهها میلیون انسان قـربانی تصفیه حساب های مافیائی، مناقشات منطقه ای و جنگ های اشغالگرانه دوران پس از فروپاشی اتحاد شوروی دهه اخیر از جمله بر گردن او و همدستانش است!

جانشین او "پوتین" زیرک تر از آن بود که هنگام تحویل گرفتن قدرت از یلتسین پیشنهاد او را رد کند. او سکوت کرد تا یلتسین از صحنه خارج شود و بتوان روسیه را بار دیگر ساخت.

 

 

به کانال تلگرام راه توده بپیوندید:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 550 راه توده - 16 اردیبهشت ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت