راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

همایش

مارکسیسم در چین

ترجمه از روزنامه پراودا – ترجمه آزاده اسفندیاری

 

 

 

شی جین پینگ رهبر حزب کمونیست و رئیس جمهور چین در همایش بررسی فلسفه و علوم اجتماعی که از طرف حزب کمونیست این کشور با حضور فعالان این رشته ها  بر پا شد شرکت  کرد. او در سخنرانی خود در این نشست گفت:

فلسفه و علوم اجتماعی مارکسیستی، همچنان تئوری راهبردی مردم جمهوری خلق چین خواهد ماند. وظیفه اصلی حزب کمونیست توجه به مارکسیسم، معنا بخشیدن، ترویج، نوسازی و عمومیت دادن به روند تئوری مارکسیستی، شکوفا کردن و بالا بردن سطح زندگی در قرن بیست و یکم چین می باشد. فلسفه و علوم اجتماعی  باید راهنمای کار و زندگی خلق های چین قرار گیرد، در غیر این صورت این علوم دامنه نفوذ خود بر امور حیاتی زندگی را از دست خواهند داد.  

رهبر حزب کمونیست چین از محققان علمی مارکسیسم در خواست کرد تا  با در آمیختن تئوری سوسیالیسم با ویژگی‌های جامعه چین تلاش کنند.

وی در ادامه گفت: مارکسیسم یک نظریه باز و گسترده است که با توسعه خود می‌تواند راهها و شیوه‌های جدید دستیابی به علم و تکنیک را بر روی خلق ها باز کند. نمی توان گفت مارکسیسم یک حقیقت مطلق است اما تئوری مارکسیستی می‌تواند برای دستیابی به حقیقت راهنمای عمل باشد. نطریه هایی که با نوآوری در شیوه‌های عملی زندگی اجتماعی، به عنوان یک عامل کلیدی به کار گرفته می‌شود، موجب حفظ و بقای مارکسیسم است.

شی جین پینگ  تأکید کرد که پایه‌های اساسی برای پیشرفت فلسفه و علوم اجتماعی در چین وجود دارد. او اعضا و سازمان های حزبی در رده های گوناگون را موظف کرد  تا موارد فوق را در زندگی روزمره و امور اجتماعی سر لوحه کار و اندیشه خود قرار دهند. او همچنین همه رهبران و کادرهای دولتی کشور را فرا خوند تا برای درک بهتر علوم طبیعی و اجتماعی به منظور فرایند تصمیم گیری های بهتر کوشش کنند.

 

  http://gazeta-pravda.ru/archive/issue/53-30404-20-23-maya-2016-goda/kompartiya-kitaya-verna-marksizmu/

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 553 راه توده - 6 خرداد ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت