راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

"پوتین"

از حرکت خزنده

تا ظهور یک رهبر

 

ارزش و اعتبار این مقاله که نویسنده آن زنده یاد "امیرعلی لاهرودی" صدر وقت فرقه دمکرات آذربایجان است، در آن می باشد که وی سالها پیش، روسیه امروز را پیش بینی و اشاره به نفوذ آرام و بی جنجال پوتین در کاخ کرملین و نشستن در کنار یلتسین کرد. به همین دلیل، این مقاله که از انتشار آن بیش از 10 سال می گذرد اعتباری در حد یادی دوباره از نویسنده آن و نکات مطرح شده در آن را دارد.

 

 

«پانصد سال است، مردمانی از نژاد اسلاو در شرق اروپا با سراسر اروپا و گاهی با سراسر جهان در تقابل قرار گرفته اند.

پانصد سال است جهان شاهد ظهور و سقوط امپراطوری ها در اروپا و آسیا است. اما روسیه با گذشت زمان قدرت گرفته، در پرتگاه سقوط واقع شده، ضعف و درماندگی را پشت سر گذاشته، روی پای خود ایستاده و به استحکام موقعیت سیاسی خود دست یافته است.

مسکو دو بار تحت اشغال خارجی ها - لهستانی ها و فرانسوی ها- در آمد. بار اول لهستانی ها را مردم تحت رهبری سرداران قومی خود، بار دوم ارتش و فرماندهان شایسته « ناپلئون» را از مسکو و روسیه بیرون راندند و قدرت سیاسی خود را در سراسر اروپا به نمایش گذاشتند.

بیسمارک با یک ضربت مهلک فرانسه را به زانو در آورد و دولت آلمان را در مرکز اروپا به وجود آورد. هیتلر سراسر اروپا را اشغال نمود، اما در مقابل روسیه مانند ناپلئون شکست خورد وآلمان از قدرت طلبی کنار رفت. اما روسیه به قدرتی دست یافت که جهان در مقابل آن سر فرود آورد. رقبای سنتی روسیه خود را در پشت پرده مخفی کردند و دست به توطئه چینی زدند. زیرا در مقابله با آن عاجز بودند. مردم ساده اما مغرور روسیه قربانی توطئه ها شدند و در برابر رقبای دیرینه خود زانو زدند.

بار دیگر، آنها نه تنها قدرت جهانی خود را، بلکه قدرت ملی خود را از دست دادند. حوادث چند سال اخیر نشان میدهد با اينکه روسیه از لحاظ فیزیکی شکست خورده، اما از لحاظ معنوی پابرجاست و نمیخواهد برای همیشه و یا برای مدتی غرور ملی خود را از دست بدهد و به عروسک غرب تبدیل گردد. روسیه برای حفظ و حراست موجودیت و خصوصیات ملی خود به عواملی متکی است که قرن ها با روح و روان آن عجین شده است.

1- کلیسای ارتدکس ایدئولوژی مذهبی است که در قرن دهم میلادی از بیزانس گرفته شد و در لابراتوار نژادی اسلاو پخت- پز گردید و در طول زمان به خصوصیات ملی روسها تبدیل شد.

2- دولت روسیه در عرض پانصد سال بعنوان نیروی بالقوه با غرب کاتولیک در

حال ستیز بوده است. تقابل میان کلیسای شرق و غرب مردم روسیه را از لحاظ معنوی بهم نزدیکتر کرده تا در مقابل غرب متحد با روحیه مشترک، با خصوصیات اخلاقی مشترک بایستد، موجودیت خود را حفظ نماید و می نماید.

در غرب هرکس برای خود زندگی میکند. در روسیه زندگی هر فرد روس برای همه روسها است. «یک نفر برای همه، همه برای یک نفر» اين مسئله ریشه در تاریخ جامعه دارد و تا ملت روس زنده است کلکتیویزم بعنوان عامل اخلاقی از بین رفتنی نیست.

3- تمام جوامع بشر، ملت، خلق، قوم به رهبر( اداره کننده) و به توده مردم (اداره شونده) تقسیم می شود. آنها گرچه از لحاظ طبقاتی در مقابل هم قرار دارند، اما در امور مربوط به مسئله دفاع ملی دارای منافع مشترک هستند و در شرایط خاص و در مقابل خطر از بیرون توده مردم تابع فرمان رهبر است. و با امر حکومتگر بسیج میشوند و در فوق منافع شخصی، قشری، طبقاتی قرار میگیرند.

3- تاریخ پانصد ساله روسیه این واقعیت را به اثبات رسانده است. در جنگ های تجاوزگرانه علیه روسیه فرمان شاه مانند فرمان یزدان بدون تأمل، بدون قید وشرط اجرا شده است. تزار و دبیر کل برای ملت روس اهمیتی نداشت. او درجبهه های جنگ بنام نامی رهبر کل با جان ودل می جنگید و پیروز می شد.

4- نبوغ ملت روس در اختراعات علمی و فنی بروز میکند. قبل و بعد از انقلاب اکتبر ما شاهد آن هستیم. در عرض ١٥ سال قبل از جنگ جهانی دوم علم و صنعت به شکل جهش وار رشد کرد، صنایع سنگین و صنایع نظامی به حدی رسید که ماشین جنگی آلمان را در عرض ٤ سال نا بود نمود، سالهای بعد از جنگ روسیه به تولید بمب اتمی تولید بمب هیدروژنی و موشک قاره پیما دست یافت و آمریکا را در امور مربوط به ساز و برگ نظامی پشت سر گذاشت.

5- ملت روس نه تنها در اختراعات پیشرو است، بلکه در چرخاندن ماشین صنعت

نیرو و مهارت فوق العاده دارد. روس ها کار می کنند و معجزه می آفرینند.

6- یکی از این معجزه ها انقلابی است که اولین بار در تاریخ بشر ثروت ملی را به صاحبان ثروت، به تولید کنندگان آن بر گرداند. جامعه ای را بوجود آورد که جهان حیرت زده شد. در این جامعه آرمانهای فیلسوفان عهد قدیم وجدید را به مرحله اجرا در آورد. گرچه این جامعه در نتیجه توطئه از لحاظ فيزیکی از میان بر داشته شد؛ اما از لحاظ آرمانی زنده است واحتمال قوی وجود دارد که ملت روس گذشته از دست رفته خود را دوباره باز یابد.

7- روسیه ما بعد شوروی باز هم نیرو می گیرد، در ظاهر هم که باشد میکوشد خود را از فرمانروائی آمریکا رها کند و یک سیاست نسبتا مستقل را در پیش بگیرد. بعد از افزایش قیمت نفت ذخایر ارزی روسیه نیز بشکل چشم گیری افزایش می یابد، محاصره نظامی و پایگاههای موشکی آمریکا در سرحدات روسیه با واکنش رهبری روسیه روبرو میشود. اختراعات نظامی در آمریکا بلا جواب نمی ماند. آمریکا دو سال قبل بمب غیر اتمی « واکوم» را اختراع نمود. این بمب هدف را می سوزاند و آب می کند، روسیه نیز ١٣ سپتامبر عین همین بمب را آزمایش نمود و قدرت و تأثیر گذاری این بمب بنابه اعتراف رادیو بی بی سی دو بار از بمب « واکوم» آمریکا قوی تر است.

یلتسین پوتین را به جانشینی خود گماشت به شرطی که او (پوتین) امنیت مالی و جانی خانواده یلتسین را تأمین نماید و تأمین نمود.

طولی نکشید یلتسین از صحنه سیاست کنار رفت.  پوتین که نایب سرهنگ سازمان اطلاعات بود جای او را گرفت. رئیس جمهور جدید و پیشنهادی یلتسین ده سال در شهر آلمان دموکراتیک مودرو(MODRO )  دبیر اول کمیته ایالتی حزب واحد سوسیالیست آلمان را زیر نظر داشت. بعد از آن که گورباچف آلمان دموکراتیک را تسلیم صدراعظم آلمان کرد، او به شهر زادگاه "لنینگراد" باز گشت و بعنوان مأمور رابط خارجی استانداری پطروگراد مشغول کار شد. زمانی که دادستان کل روسیه پرده از دزدی های ساپچاک برداشت و دستور بازداشت او را صادر کرد، او از ترس و واهمه دچار سکته ای قلبی شد. یلتسین بخاطر حفظ جان مأمور وفادار خود - ساپچاق- به  پوتین دستور داد او را روانه پاریس نماید. پوتین از فنلاند هواپیمای خصوص اجاره نمود و ساپچاک در بیمارستان شهر پاریس بستری شد و ملاقات با او ممنوع گردید. پوتین این مأموریت را با شایستگی انجام داد و اعتماد یلتسین را به خود جلب نمود و از پطروگراد به مسکو منتقل شد و ریاست شورای امنیت ریاست جمهوری به وی واگذار گردید. از همین تاریخ پوتین به نزدیکترین فرد به یلتسین تبدیل شد و در آستانه سال ٢٠٠٠ میلادی حکم نخست وزیری وی صادر شد. چندی بعد یلتسین از مقام ریاست جمهوری استعفا داد و پوتین اوتوماتیک مان کفالت ریاست جمهوری را برعهده گرفت.»

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 577  راه توده -  4 آذر ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت