راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سخن بیهوده

و تحریک آمیز

بیش از هر زمانی

به ضرر ایران است

 

اینکه ترامپ خود یک میلیاردر است نباید این تصور را بوجود آورد که او نماینده میلیاردرهاست. برعکس این هسته دوراندیش و میهن دوست قدرت در امریکا بود که اجازه نداد بازارهای بورس و صاحبان انحصارات و میلیاردرهای امریکایی بخاطر سود و منافع کوته اندیشانه خود آن کشور و جهان را به سمت نابودی و جنگ اتمی بکشانند. این چیزیست که جمهوری اسلامی هم باید بیاموزد که سرنوشت کشور و ملت ما را دست آستانقدس و اتاق بازرگانی و کنفدراسیون واردات و خواست سرمایه و سود ندهد.

آنان که ترامپ را به میدان فرستادند و او را در شانزده مرحله انتخابات داخلی حزب جمهوریخواه بالا کشیدند و سرانجام پیروز انتخابات کردند، پیش بینی همه چیز را کرده بودند. بنابراین تغییر در سیاست خارجی و داخلی امریکا و نوعی کوشش برای عقب نشینی از مداخله در همه امور جهانی و پرداخت هزینه برای آن از یکسو، و تمرکز بر روی تقویت قدرت اقتصادی داخلی امریکا از سوی دیگر قطعی است. آنچه در آینده در امریکا می تواند مورد بحث و موضوع تناسب قوا باشد سرعت، دامنه و عمق این تغییر است و نه اصل آن.

در این هم تردید نیست که ترامپ و کسانی که وی را به قدرت رسانده‌اند و طرفدار عقب نشینی نسبی امریکا از سیاست مداخله در همه امور جهان هستند؛ درصدد از سر گذراندن بحران اقتصادی داخلی و بحران سیاست خارجی و بنای یک امریکای نیرومندتر هستند که شاید دوباره با قدرت بیشتری در جهان مداخله کند. جز این هم نباید انتظار داشت. ولی اگر این سیاست در مرحله کنونی حداقل از بحران‌های منطقه‌ای بکاهد، رویارویی‌ها را کاهش دهد و خطر جنگ اتمی را از سر جهان رفع کند باید از آن استقبال کرد!

جمهوری اسلامی در این مرحله باید در سیاست خود نسبت به امریکا بسیار دقت کند و لشکر امام جمعه‌ها و انواع و اقسام نظامیان و سخنرانان و مداحان و روحانیان بی‌مسئولیتی را که در همه زمینه‌ها اظهار نظر می‌کنند محدود کند. ترامپ یک فرصت بزرگ برای ایران است و می‌تواند در صورت ماجراجویی در سیاست خارجی به یک تهدید جدی هم تبدیل شود، زیرا سرپوش گذاشتن بر این تغییرات و عقب نشینی‌های بزرگی که ترامپ می‌خواهد در سیاست خارجی بدان دست زند می‌تواند در کوتاه مدت همراه شود با تلاش برای یک حرکت تبلیغاتی و قدرت نمایی که ایران یا بخشی از کشور ما و صنایع و زیرساخت‌های آن قربانی آن شود. مطمئن باید بود در شرایط نوینی که در حال شکلگیری است و منافع بزرگی که جهان از سیاست جدید عدم مداخله نسبی امریکا خواهد برد، هیچ کشوری بخاطر ایران، خود و این روند جدید را به خطر نمی‌اندازد و سران جمهوری اسلامی فقط باید به ظرفیت‌های داخلی و درایت خود تکیه کنند. مسئولیت "رهبر" جمهوری اسلامی در مسئولانه سخن گفتن و جلوگیری از بروز چنین احتمالی از همه بیشتر است.  

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 577  راه توده -  4 آذر ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت