راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

آلمان

با دست اتحادیه اروپا

گلوی یونان را می فشارد

اومانیته- ترجمه آذرنگ

 

دولت آلمان همواره سیاست اقتصادی خود را به مردم یونان تحمیل کرده است.

این عنوان مصاحبه روزنامه اومانیته با "استلیوس  کولوگلو" عضو  رهبری  حزب سیریزا یونان، حزب حاکم در یونان است. اومانیته در مقدمه این مصاحبه نوشته است:

 یک سال پس از امضای توافقنامه ریاضت اقتصادی بین یونان و اتحادیه اروپا  وضعیت اقتصادی یونان همواره وخیم و بحرانی است. در13جولای سال 2015 دولت الکسیس سیپراس مجبور به امضائ توافقنامه ای با اتحادیه اروپا شد که محتوای آن تعهد یونان به یک سری اقدامات ریاضتی شدبد و اصلاحات در سطح دولت در مقابل کمک مالی از طرف اتحادیه اروپا به این کشور  بود. امضائ این توافقنامه در زمانی بود که خونی در شریان اقتصاد یونان جریان و  وجود نداشت و یونان در بحران انتقالی شدید اقتصادی غرق بود. حالتی که همچنان در یونان بر قرار است. همچنین کشوردر صف اول پذیرش (استقبال) پناهندگان جنگ زده  خاور میانه و شرق میانه در سواحل خود بدون هیچ امکانی است . که این نیز خود یکی از  بزرگترین بحران انسانی قرن بیست یکم است.

 

اومانیته: وضعیت اقتصادی یونان امروز چگونه است ؟

 

- وضعیت اقتصادی در یونان تثبت شده است اما در  پایین‌ترین سطح  خود قرار دارد . در حال حاضر کاهش در تولید ناخالص ملی مشهود است . امید بهبود  ناچیزی در بخشهای اقتصادی وجود دارد . به هر حال اقتصاد پایداری نداریم. مالیاتی که برای اولین بار در سال گذشته به مردم تحمیل شد بطور فزاینده ای طبقات متوسط جامعه را زیر فشار اقتصادی قرار داد  و زندگی را برای آنها غیر قابل تحمل کرد  و طبقه متوسط  تقریباً نابود شد . اکنون فشار اتحادیه اروپا بر جامعه یونان باز هم تشدید شده است و شهروندان باید مالیات های سال آینده را پیش پرداخت کنند .  حتی نه در پایان دوره کار سالانه که در سراسر کشورهای جهان مرسوم است. مقامات اتحادیه اروپا از اکنون در صدد آگاهی سطح در‌آمد و هزینه های  سال آینده یونان هستند. این تصمیمات زندگی مردم را دشوار کرده است. طلبکاران یونان  وعده داده اند به این شرط که سیرسیزا این توافقنامه را امضائ کند در مورد بدهی های یونان تجدید نظر  کنند، اما اکنون آلمان که یکی از اعضای قدرتمند اتحادیه اروپا است و دوره اولین مرحله انتخاباتی را طی می کند می گویند اکنون زمان بحث در مورد بحران اقتصادی یونان نیست.  در سال آینده و یا بعد به این مسأله می‌پردازیم . دلیل آن واضح است: هر تصمیمی از سوی دولت آلمان می تواند اثراتی منفی بر انتخابات سال آینده این کشور بگذارد. انتخاباتی که در آت تکلیف دولت معلوم می شود.

 

اومانیته : یونان یکی از اعضای اتحادیه اروپا است که بالاترین نرخ بیکاری یعنی 20 در صد را دارد  چگونه میتوان مشکل بیکاری را  در یونان حل کر د؟

 

- البته ما اکنون کاهشی یک صدی را در نرخ بیکاری داریم که این کاهش مربوط به قرار دادهای استخدام موقت است . اکنون هیچ شغل پایداری برای استخدام دراز مدت در یونان وجود ندارد. البته این موضوعی است که در تمام کشورهای اروپائی وجود دارد و نه فقط در یونان.

 

اومانیته : آیا شما واقعاً فکر می کنید ریاضت اقتصادی که بر سر آن با طلبکاران اروپا به توافق رسیده و قراردادی نیز دراین باره امضاء کرده اید، مشکل بیکاری و اشتغال در کشور شما حل می شود؟

- خیر . این یک برنامه باج خواهی است که توسط طلبکاران به مردم یونان  تحمیل و اعمال شد وهیچ اثر مثبتی نداشت و ندارد. سال گذشته دولت یونان مجبور به کاهش هزینه های اجتماعی  برای پرداخت بخشی از بدهی ها و توسعه اقتصادی کشور شد و تقریبا 20 در صد از کارکنان بخش های دولتی و عمومی کاهش یافت. این در حالی بود که کشور با کسری بودجه  روبرو نبود و کسر بودجه به صفر رسیده بود. با این وجود طلبکاران دولت را مجبور به پرداخت بدهی های اتحادیه اروپا کردند و مانع سرمایه گذاری برای  توسعه اقتصادی در یونان شدند.  بنابراین، به هیچ وجه وضعیت اقتصادی و نرخ بیکاری کاهش نیافت. طلبکاران ما را مجبور میکنند در چنین شرایطی دستورات آنها را اجرا کنیم. البته  اکنون سیاست طلبکاران مانند سال گذشته تهاجمی نیست اما مردم یونان دیگر تحمل پرداخت مالیات بیشتری را ندارند.  در میان جوانان بد بینی و ناامیدی در حال رشد است و مهاجرت به خارج را به ماندن در یونان ترجیح میدهند.  در همین دوران بیش از 300 هزار نفر از جوانان فارغ تحصیل به خارج مهاجرت کرده اند.

 

 اومانیته : وضعیت سیاسی چگونه است ؟

 

- نارضایتی مردم از سیریزا بدلیل وعده‌های که در دوره انتخابات داد و به آن وفا نکرد  وجود دارد، اما فراتر از این ما در مقابل یک جنبش اعتراضی بسیار مهم و بحرانی  نسبت به سیستم سیاسی کشور روبروهستیم .  مانند همه جنبشهای اعتراضی  که در همه کشورهای اروپا وجود دارد .  از جمله فرانسه و نا امیدی مردم آن کشور از رئیس جمهوری که تمام وعده‌های خود را فراموش  کرو از یاد برد . اما به هر حال دو مسأله مثبت در یونان در مقایسه با آنچه در فرانسه می گذرد  وجود دارد. ابتدا اپوزیسیون مخالف دولت (راستگرایان) نمیتوانند از بحران کنونی که در جریان است به نفع خود بهره برداری کنند (بدلیل اینکه آن‌ها همواره سیاستهای گذشته خود را دنبال میکنند ) .  در راس رهبری مخالفان پسر تاکیس بالتاکوس  (مشاور ارشد  آنتونیس  ساماراس نخست وزیر سابق وجود دارد ) وی از یک خانواده ثروتمند است و خانواده او مدت طولانی در یونان حکومت کرد و مورد تنفر مردم است .  همچنین راست افراطی و یا "نئو نازیها" هم نمی توانند از مشکلات کشور برای به قدرت رسیدند استفاده کنند چهره آن‌ها و سیاست آن‌ها برای مردم یونان نا آشکار نیست . اما با وجود بر  این نارضایتی عمومی در کشور وجود دارد .

  . اومانیته : آیا  بخش گردشگری در تابستان امسال امید بخش برای اقتصاد کشور بود وامیدی به ارمغان آورد ؟

- بخش گردشگری در تابستان امسال بسیار موفق بود. بویژه در جزایر . وضعیت  در چند ماه اخیر بهبود یافته است و مردم و کاسبان شروع به کار کردند، اما در شهر های دیگر از جمله آتن و تسالونیکی بیکاری شدیدً ادامه دارد . آنچه که مثبت است دولت شرکتهای بزرگ را که بطور غیر قانونی و بدون پرداخت مالیات و بدون قرار دادهای استخدام کارگران و کارکنان  استخدام میکردند وبه فعالیت خود ادامه می دادند تحت نظارت وکنترل قرار داد.

 

اومانیته: وضعیت پناهندگان در یونان چگونه است ؟

 

- متاسفانه هنوز همه مسائل حل نشده است . تقریباً حدود 50 هزار نفر از پناهنده گان در یونان سرگردان شده‌اند. وعده های  که مقامات  اروپا در زمان امضاء توافق نامه دادند فراموش شد و هیچ اقدامی برای جابجای پناهنده گان صورت نگرفت .  همچنین توافق برای جابجائی پناهنده گان با ترکیه نیز به درستی صورت نگرفت. اکنون نظر مردم در این زمینه نیز تغییر کرده است. شهروندان که در سال گذشته از پناهنده گان استقبال می کردند تغیر نظر داده اند، بخصوص از زمانی که راستگرایان افراطی  نقش اصلی را برای انحراف افکار عمومی بازی می کنند.  البته این تغییر نگرش فقط در سطح محلی است .  

اومانیته: امروز اولویت برای سیریزا چیست ؟

 

- طلبکاران اروپایی هنوز از ریاضت های اقتصادی که به ما تحمیل کردند و می کنند راضی نیستند .  کمک‌های باصطلاح مالی  به یونان پرداخت نشده است. بحث ها در پشت صحنه در مورد خصوصی سازی بخشهای اقتصاد ملی در جریان است. البته نه بطور آشکار، اما  فشارها بر یونان تشدید شده ا ست که اقتصاد خود را به حراج بگذارد . این روند همچنان ادامه دارد و این چالش بزرگی در مقابل دولت است. دولت تا کنون مجبور به فروش شرکتهای دولتی یرای رضایت طلبکاران شده است و این روند ادامه دارد .

 

اومانیته : آیا شما پشتیبانی را از طرف  سایر کشورهای اروپایی احساس می کنید ؟

 

- باید گفت که ابتکار الکسیس سیپراس برای گردهماوری رهبران جنوبی اروپا بسیار مثبت است. اکنون ما دیدارهای خود را با دیگر رهبران اروپا از جمله فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و رئیس جمهور ایتالیا آغاز کرده ایم اما به نظر میرسد اکنون برای اتحاد با رهبران  فرانسه و ایتالیا بسیار دیر است. اولاند رفتی است و اکنون در وضعیت ضعیفی در انتخابات آینده ریاست جمهوری  در فرانسه قرار دارد و رئیس جمهور ایتالیا در حال حاضر بخاطر رفراندم ماه نوامبر (در قانون اساسی ) متزلزل است.

ما احساس نمی کنیم که متحدان قوی برای دراز مدت در اتحادیه اروپا داشته باشیم .  پرتقال و بویژه حزب پودموس در اسپانیا یک نیروی بزرگ و پشتیبانی بزرگی برای یونان است.  نیروهای مترقی در این کشورها تنها و منزوی نیستند، دولت یونان که یکسال پیش قدرت را بدست گرفت پشت آنهاست . اما هنوز هم به نظر میرسد این آلمان است که  دستورات حود را به اتحادیه اروپا دیکته و تحمیل  می کند.

 

  http://www.humanite.fr/grece-cest-toujours-le-camp-de-berlin-qui-impose-sa-

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 571  راه توده -  15مهر ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت