راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

در گذشت

دو رفیق توده ای

در ایران

 

 

رفقای راه توده- با کمال تاسف در گذشت دو رفیق توده ای را به اطلاع شما می رسانیم و انتظار داریم آن را در راه توده منعکس کنید:

 

1- خسرو عرب زاده که در اثری یک حادثه رانندگی در گذشت. انسانی شریف که در قائم شهر زندگی محقرانه و شریفانه خود را با در آمد کم یک دکه کوچک فروش مواد غذائی و دوخت و دوز توپ های بچه ها می گذراند. از رفقای سازمان جوانان بود که بعد از یورش به حزب در سال 1362 برای مدتی نیز زندانی شد. در تمام سالهای گذشته که انتخابات به یک عرصه مبارزاتی تبدیل شده او فعالانه در صحنه حضور داشت و به سود نامزدهای اصلاح طلب فعالیت می کرد. راننده اتومبیلی که ناخواسته او را زیر گرفت میدانست چه انسان با شرفی را از مردم قائم شهر گرفت؟ چند روز پیش از حادثه علی خمینی به قائم شهر سفر کرده بود و یکی از فعالان استقبال از او خسرو عرب زاده بود که بی اعتناء به شرایط امنیتی که برای سفر او به قائم شهر و سخنرانی در مسجد شهر بوجود آورده بودند از تلاش برای بسیج مردم و رفتن به استقبال از علی خمینی باز نایستاد. مراسم تشییع جنازه او مملو بود از مردم قائم شهر و این بدلیل چهره مردمی بود که عرب زاده داشت.

 

2- محمد نقی ابراهیم نیا (صمد) نیز جهان ما را ترک کرد. متولد زنجام بود. معلم بود و گرفتار سرطان شده بود.

او به همراه نسلی از جوانان که راه صمد بهرنگی را برای آگاهی بخشی فرزندان رنج دیده روستاهای آذربایجان برگزیده بودند، شغل شریف معلمی را انتخاب کرد و راهی دور افتاده ترین روستاهای کردستان و آذربایجان شد و...

قبل از انقلاب به صفوف حزب توده ایران پیوست و در شاخه ای از سازمان نوید مبارزات خود را سازمان یافته ادامه داد. بعد از انقلاب که تنگ نظران و کوته بینان، بسیاری همچو او را تاب نیاوردند او را از آموزش و پرورش پاکسازی کردند. در سال 62 به همراه توده ای ها به زندان رفت و پس از آزادی عاشقانه از حزب دفاع کرد.

او که ستم های زمانه را بسیار دیده بود و با ناملایمان دست و پنجه نرم کرده بود تاب سرطان را نیآورد.

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 573  راه توده -  6 آبان ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت