راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

تشکیل مجمع

نیروهای مخالف

جنگ در سوریه

عسگر داوودی

 

 

بدنبال شکست ها و ضرباتی که به ارتش داعش در سوریه وارد آمده، موج ضد تبلیغ علیه روسیه و رئیس جمهور آن بی وقفه درحال گسترش است. عناوین و بهانه های این ضد تبلیغ عمدتا برگرفته شده از دوران جنگ سرد علیه اتحاد شوروی وقت است. از جمله:

 

- پوتین دیکتاتور است!

 - از زنش جدا شده!

- احتمالا از دوست دخترش یک بچه دارد!

- در دهات روسیه نان پیدا نمی شود!

- پوتین می خواهد شوروی را دوباره احیاء کند!

- پوتین اجازه نمی دهد تا شطرنج بازی مثل کاسپاروف که عضو حزب جمهوری خواهان آمریکا است به ریاست جمهوری روسیه برسد!

- ارتش روسیه دائما مردم سوریه را بمباران می کند!

 

 

مجمع ضد جنگ برلین یک تجمع مبارزاتی با اهداف چپ است. این مجمع در روز های اخیر در یک ابتکار جالب توانسته  تعداد 308 سازمان، گروه و انجمن را برای امضاء بیانیه ای که در زیر می خوانید جلب کند. سند زیر نشان دهند دیدگاه های جریانات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در آمریکا و اروپا است و نشان دهنده این است که برخلاف ادعا های رسانه های زنجیره ای وابسته به کنسرن های بزرگ منابع مبارزاتی در غرب اندک نیز نیستند.

 

«ما صدایمان را علیه خشونت جنگ و فشار عظیم تبلیغات جنگی، دروغ ها و اهداف پنهانی که برای توجیه جنگ در سوریه و تمام جنگهای گذشته ایالت متحده به کار گرفته می شوند، بلند میکنیم. ما، افراد و سازمان هایی که این بیانیه را امضا کرده ایم، اعلام می کنیم که در قالب یک ائتلاف موقت با یکدیگر دست همکاری میدهیم تا به دخالت ایالت متحده آمریکا، ناتو و متحدان منطقه ای آنها برای تغییر رژیم در سوریه و کشتار مردم بیگناه آن کشور، خاتمه دهند:

1- ادامه جنگ در سوریه نتیجه دخالت برنامه ریزی شده توسط ایالت متحده، ناتو، متحدان منطقه ای آنها و نیروهای ارتجاعی است که هدف آن تغییر رژیم در سوریه است.

2  -سیاست تغییر رژیم در سوریه سیاستی غیرقانونی و در تناقض آشکار با منشور سازمان ملل متحد، متن و روح قوانین بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

 3 - سیاست تغییر رژیم از راه زور، امنیت منطقه و جهان را در مخاطره قرار داده و خطر رویارویی مستقیم میان ایالات متحده آمریکا و روسیه را افزایش داده است، و خطر یک فاجعه هسته ای برای کل جهان را به وجود آورده است.

 4- جنگ و تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا باعث بی ثباتی در همه بخشهای اقتصاد سوریه شده است و کشوری را که زمانی خودکفا بود به کشوری وابسته به کمک خارجی بدل ساخته است. نیمی از جمعیت سوریه اکنون بی خانمان شده اند. گزارش کمیسیون اقتصادی- اجتماعی غرب آسیا، وابسته به سازمان ملل، فاش میکند که تحریهای آمریکا علیه سوریه، کمک رسانی به این کشور را در یکی از اضطراری ترین شرایط انسانی از جنگ دوم جهانی تاکنون، فلج کرده است. یک سوم از پناهندگان سوری در کشورهای همسایه ـــ اردن، لبنان و ترکیه ـــ در اثر قطع تعهدات مالی ایالات متحده آمریکا به یونیسف به شدت آسیب دیده اند. این مسأله پناهندگان مستأصل را وادار کرده تا برای رسیدن به اروپا تلاش کنند.

5- هیچ عامل خارجی، چه یک دولت خارجی و چه یک گروه مسلح، حق ندارد حقوق اساسی مردم سوریه را برای استقلال، حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت نقض کند. این حقوق، حق دولت سوریه برای تقاضا و پذیرش کمک نظامی از کشورهای دیگر را نیز در بر میگیرد، حقی که حتی حکومت ایالت متحده به آن اذعان دارد.

    6 - این فقط مردم سوریه هستند که از حق جدایی ناپذیر انتخاب رهبران و تعیین نوع حکومت خود بدون دخالت خارجی برخوردارند. برخورداری مناسب از این حق، تحت شرایط دخالت خارجی سازمان یافته توسط ایالات متحده علیه مردم سوریه، امکانپذیر نیست.

7 -مخالفت ما متوجه تغییر رژیم از طریق زور در سوریه با پشتیبانی ایاالت متحده و گروه های تحت حمایت آن در سوریه است. این حق ما نیست که از رئیس جمهور اسد یا حکومت سوریه حمایت و یا با آن مخالفت کنیم. تنها مردم سوریه حق دارند در مورد مشروعیت حکومتشان تصمیم بگیرند.

9 - مهمترین موضوع اضطراری در شرایط حاضر صلح و خاتمه دادن به خشونت ناشی از دخالت خارجی است که منجر به مرگ صدها هزار انسان و آواره شدن میلیون ها سوری هم در داخل این کشور و هم به عنوان مهاجرین به خارج از کشور شده است.  

بر اساس این نکات وحدت، ما افراد و سازمانهای گرد آمده در یک ائتلاف موقت، با خواستهای زیر موافقت می کنیم و متعهد میشویم که برای حصول آنها با هم همکاری کنیم:

 

1 -خاتمه فوری سیاست ایالات متحده برای تغییر رژیم سوریه با استفاده از زور، و به رسمیت شناختن و تبعیت کامل ایالات متحده، ناتو و متحدان آنها از اصول قوانین بین المللی و منشور ملل متحد، شامل احترام به استقلال و تمامیت ارضی سوریه.

2 -پایان فوری همه تهاجمات خارجی علیه سوریه و تلاش جدی در جهت دست یافتن به راه حل سیاسی برای خاتمه جنگ.

3 - خاتمه فوری تمام حمایتهای ایالات متحده، ناتو و متحدان منطقه ای آنها از کلیه مزدوران خارجی و نیروهای افراطی در منطقه خاورمیانه.

4 - خاتمه فوری تحریم های اقتصادی علیه سوریه. ارائه کمکهای وسیع بین المللی به مردم بی خانمان شده در داخل سوریه و پناهندگان سوری در خارج از آن کشور.  مردم سوریه تنها در یک سوریه مستقل و برخوردار از صلح و به دور از تجاوز خارجی میتوانند حق حاکمیت خویش را اعمال کنند، خواست و اراده خود را آزادنه ابراز دارند و حکومت و رهبرانشان را آزادانه انتخاب کنند.  ما از همه حامیان صلح و حق تعیین سرنوشت ملتها در سراسر دنیا دعوت میکنیم که در تلاش برای دسترسی به این خواستهای کامالا انساندوستانه دست در دست یکدیگر بگذارند! ما در اینجا، در کشور خود به اشتغال، مراقبت درمانی و خاتمه دادن به خشونت نژادپرستانه پلیس نیاز داریم و نه جنگهای ایالات متحده آمریکا در خارج از کشور!

 

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetude

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 573  راه توده -  6 آبان ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت