راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

تشکیل اجلاس

چپ در مصر

روزنامه پراودا- آندری بریوکوف

ترجمه - آزاده اسفندیاری

 

 

 

 

اوایل ماه اکتبر جلسه وسیع کمیته هماهنگی سازمان ها و احزاب چپ و نیروهای مترقی کشورهای عربی در قاهره برگزار شد. موضوع مورد بررسی در این نشست اوضاع سیاسی منطقه، مشکلات جنبش چپ و ایجاد هماهنگی سه حزب مصر: اتحادیه ملی مترقی، احزاب سوسیالیست و کمونیست بود.

در این جلسه رهبر حزب کمونیست مصر" صلاح عدلی" به نمایندگی از طرف احزاب شرکت کننده سخنرانی کرد. او گفت:

"یکی ازبرنامه هایی که طی جلسات برگزاری کنفرانس در باره آن تصمیم گرفته شد حمایت از آرمان های مردم فلسطین بود. این جلسه قرار است در ماه ژانویه سال آینده در کشور تونس با شعار: صد سال مقاومت در ششمین سال روز انقلاب تونس تشکیل شود. علاوه بر این تصمیم گرفته شد تا پایان سال جاری برنامه تشکیل دومین جلسه اتحادیه های کارگری تا ماه مارس 2017  با حضور هشت انجمن مترقی عرب بر گزار شود که در آن 24 حزب از 11 کشورعربی نیز شرکت خواهند کرد".

در ابتدای کار نشست قاهره شرکت کنندگان در باره وضعیت سیاسی منطقه خاور میانه و خطراتی که موقعیت اجتماعی و اقتصادی مردم منطقه را تهدید می کند و چگونگی راه پیشرفت و ترقی برای آینده خاورمیانه را مورد بحث و گفتگو قرار دادند. در این اجلاس در باره برنامه آمریکا و اسرائیل جهت تغییرات جغرافیای منطقه و برخورد با مسئله فلسطین به طور خاص و تکه تکه کردن کشورهای عربی با راه انداختن جنگ های داخلی و مذهبی، گفتگو شد. علاوه بر آن پذیرفتن حاکمیت سرمایه داری نئو لیبرالی توسط حکومت های عربی و به غارت رفتن ثروت های ملی و انسانی که نتیجه ای جز برده کردن مردم در پی نخواهد داشت مورد نقد قرار گرفت. نقش ماجراجویانه و قبول جنگ نیابتی توسط عربستان سعودی در یمن و پشتیبانی از تروریست ها در جنگ با مردم سوریه و راه اندازی جنگ بین سنی و شیعه یکی دیگر از مطالب مطرح شده بود.

دیگر موضوعات مورد بررسی اجلاسیه خطر ارتش تروریستی داعش جهت بر هم زدن ساختارهای اجتماعی مردم خاور میانه، تشکیل" دولت اسلامی" و تلاش برای ایجاد اسرائیل دوم در منطقه بود.

در این کنفرانس، برنامه امپریالیسم جهانی جهت جلو گیری از قدرت و نفوذ نظامی فدراسیون روسیه در خاور میانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 شرکت کنندگان بر این نکته اتفاق نظر داشتند که حل مسئله سوریه با وجود راه "طولانی و دشوار" از طریق شیوه های سیاسی پی گیری  شود. نمایندگان از همه نیروهای میهن دوست و مترقی کشور های منطقه خواستند تا با بسیج نیرو برای حل مسالمت آمیز جنگ در سوریه همه امکانات خود را به کار گیرند.

در ادامه گفتگو ها جلسه باید در پاسخ یک سئوال اساسی دیگر یعنی فشار همه جانبه بر برخی از کشورهای عربی، انتخاب راه حل مناسب را ارائه می داد. در این راستا تصمیم بر آن گرفته شد تا برای جلوگیری از خون ریزی در سوریه، عراق، لیبی و یمن، کارگران و دهقانان، دانشجویان و دیگر نیروهای مترقی را بسیج کنند تا با ترکیب این نیروها شرایط بر آمدن دولت های ملی فراهم شود. تقویت و قوام چنین نیروهایی موجب همزیستی نیروهای مذهبی و دمکراتیک می شود. همچنین توسعه صنایع، الویت بخشیدن به حقوق شهروندی در راستای دستیابی به کار، حق مسکن و دسترسی به آموزش و پرورش و بهداشت و درمان رایگان را فراهم می کند.

شرکت کنندگان در کنفرانس قاهره با جمعبندی برنامه های خود بر آنند تا بتوانند در اجلاسیه آینده در تونس، برنامه اقتصادی و سیاسی خود را نه بر اساس مواضع لیبرالیستی، بلکه در جهت دستیابی به دمکراسی و عدالت اجتماعی و تشکیل دولتی مدرن و دمکراتیک و فارغ از درگیری های مذهبی به تصویب برسانند.

 

 

http://gazeta-pravda.ru/archive/issue/110-30461-4-5-oktyabrya-2016-goda/egipet-arabskie-levye-sveryayut-tseli-/

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 573  راه توده -  6 آبان ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت