راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

چای

به قیمت جان

اومانیته - ترجمه جعفر پویا

 

گزارش مؤسسه تحقیقات جهانی کمیته هند در مورد بهره برداری از کارگران  مزارع چای دارجلینگ  در هند که از اهمیت قابل توجهی در اقتصاد هند برخوردار است!

هند دومین کشور صادر کننده چای درجهان بعد از چین است اما 3.5 میلیون کارگر مزارع چای در شرایطی زندگی و کار میکنند که شبیه دوران استعمار بریتانیا در هند است. شرکتهای خصوصی و حتی دولتی حقوق کارگران را پایمال  و قوانین کار در مزارع چای را در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی نقض میکننند. این شرکتها با استفاده از نیروی کار ارزان انبوهی از کارگران را با دستمزدهای ناچیز اجیر میکنند. برای نمونه، یک روز دستمزد که  2.38 یورو از طرف دولت تعیین شده بود به 1.70 یورو کاهش یافته است. این کاهش دستمزدها تنها شامل کارگران مزارع چای نشده بلکه همه کارگران این کشور قربانی سیاست های جدید دولت هستند. انگیزه اعتصاب و به خیابان آمدن 150 میلیون کارگر هند علیه همین سیاست است. سیاستی که قرار است بزودی در پارلمان هند به رای گذاشته شود و مطابق آن، اخراج کارگران جنبه قانونی به خود میگیرد. تنها برای آشنائی با گوشه ای از فاجعه بدانید که در سال 2014 چند صد کارگر مزارع چای در بنگال غربی از گرسنگی مردند.

نخست وزیر لیبرال هند "ناندرا موندی" در ابتدا با تلاش برای شکستن اعتصابات عمومی در هند حداقل دستمزد را افزایش داد، اما تلاش وی برای خاموشی معترضان بیهوده بود. تاکنون 11 کنفدراسیون از جمله مرکز اتحادیه های گارگری هند که  3.2 میلیون عضو دارد کارگران را به اعتصاب عمومی در 11ایالت فراخوانده اند.

احزاب کمونیست و اتحادیه کارگران در تلاش هستند با اعمال فشار به دولت جلوی تصویب قانون جدید و دیگر تصمیمات اقتصادی دولت را بگیرند. دولت برای در هم شکستن اتحاد کارگران عضو سندیکاها و اتحادیه ها به کارگران فشار می آورد تا از این سندیکاها و اتحادیه ها جدا شده و عضویت اتحادیه های کارگری دولتی را بپذیرند.

 

 

http://www.humanite.fr/le-dos-courbe-pour-une-tasse-de-615391

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 568 راه توده - 25 شهریور ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت