راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

در مناظره انتخابات 96

کدام توطئه را باید خنثی کرد؟

 

صدا و سیمای جمهوری اسلامی مناظره‌هایی را با موضوع انتخابات آغاز کرده است که طرفین آن را مثلا موافقان و مخالفان دولت روحانی تشکیل می‌دهند. در واقع براساس برنامه‌ای که صدا و سیما تنظیم کرده جامعه ایران به دو گروه تقسیم می‌شود: یک گروه که طرفدار وضع موجود است و آن را مثبت و مناسب و خوب و قابل قبول معرفی می‌کند و اینان طرفداران و رای دهندگان به حسن روحانی هستند. گروه دوم منتقدان وضع موجود هستند که شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور را نامناسب و بحرانی و وضع معیشت مردم را نابسامان تصویر می‌کنند و اینان مخالفان دولت روحانی هستند و به رقبای وی رای می دهند. این در واقع نه مناظره بلکه تله‌ای است که جناح راست و صدا و سیما برای دولت روحانی گذاشته‌اند تا آن را مدافع فاجعه اقتصادی و اجتماعی کنونی کشور معرفی کنند که خود عامل ایجاد آن هستند.

نه کسی از طرفداران حسن روحانی منکر وضع بحرانی اقتصاد کشور و معیشت مردم است و نه کسی طرفدار وضع موجود. بحثی اگر هست در آن است که دولت حسن روحانی تا چه اندازه موفق بود تا به ویرانگرانه‌های دولت هشت ساله احمدی نژاد لگام بزند و "جهت گیری" آن را اصلاح کند. این "جهت گیری" است که طرفداران ادامه کار حسن روحانی حامی آن هستند و نه نتایجی که بدست آمده است. نتایج و وضع کنونی اقتصاد کشور به هیچ عنوان نه مناسب است و نه شایسته مردم ایران.

نباید در زمین صدا و سیما بازی کرد و در دامی افتاد که جناح راست برای دولت روحانی پهن کرده‌است. جامعه ایران و نیروهای سیاسی و جناح‌ها به دو گروه موافق و مخالف وضع موجود تقسیم نمی‌شوند. طرفداران اصلاحات و تحولات بیش از همه با وضع موجود مخالفند و می‌کوشند آن را تغییر دهند و اصلاح کنند. بحث را باید برد بر سر برنامه‌ها و جهت گیری ها. بحران اقتصادی و اجتماعی به جای خود، با چه برنامه، با چه جهت گیری می‌خواهیم وضع موجود را اصلاح کنیم و به نابسامانی‌های موجود پایان دهیم؟ با افزایش واردات؟ با چند برابر کردن یارانه ها؟ با نابود کردن مدیریت‌ها و سپردن آنها بدست تازه کاران؟ با فشار به قشرهای متوسط و کارگر؟ با نابود کردن روستاها و کشاورزی و تولید روستایی؟ با وابسته کردن کشور به درآمد معادن و مواد خام؟

اینکه کسانی منتقد وضع موجود باشند کافی نیست، باید معلوم شود که خود آنان تا چه اندازه در این وضع مقصرند؟ باید برنامه خود را ارائه دهند و نشان دهند این برنامه چگونه می‌تواند وضع را اصلاح کند یا اصلا می‌تواند یا نه؟ برنامه آنها با برنامه‌های ویرانگر احمدی نژاد چه تمایزی دارد؟ چگونه می‌خواهد اشتغال ایجاد کند، مشکل بیکاری را حل کند، با فقر مبارزه کند، به حاشیه نشینی خاتمه دهد یا آن را مهار کند، بر وابستگی کشور به تجارت مهر پایان گذارد و …؟

این درست است که حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور نباید مانند رهبر چهره غیرمسئول به خود بگیرد. ولی وضع موجود کشور حاصل 4 سال دوران ریاست جمهوری حسن روحانی نیست که بخواهد مدافع آن باشد. این وضع حاصل چهار و عمدتا سه دهه رهبری آقای خامنه ای ست و بخش مهمی از نابسامانی‌های آن حاصل فعالیت دوران 8 ساله احمدی نژاد است. دفاع از حسن روحانی دفاع از جهت گیری‌های عمده‌ای است که در چارچوب وضع موجود و شرایط داخلی و جهانی ممکن برای برونرفت کشور از بحران تدوین شده است. انتقادی هم اگر به دولت روحانی هست در همین چارچوب باید باشد!

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 593  راه توده -  24 فروردین 1396

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت