راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

برای شناخت جامعه و حاکمیت

رویدادها را

لحظه به لحظه

 دنبال کنید

 

 

محرمانه ترین و پنهان ترین اخبار مهم جمهوری اسلامی، همان نتایجی است که می توان از اخبار غیر پنهان و منتشر شده گرفت. در حساس ترین مقاطع و در مهم ترین جهت گیری های آینده حاکمیت و اوضاع ایران، اگر بر این مبنا حرکت کنیم، کمتر دچار نوسان شده و آمال و آرزوها و یا خوش بینی ها و بد بینی های ناشی از کشاکش های روازنه حاکمیت و حتی ادعاهای گمراه کننده آن نمی توانند ما را بدنبال خود بکشاند. این شیوه نگرشی است توده ای که ما پیوسته تلاش کرده ایم از آن بهره بگیریم و معتقدیم، با مراعات همین اصل، تاکنون کمترین نوسان و اشتباه تحلیلی را از اوضاع ایران- در مقایسه با دیگران- داشته ایم. حداقل از انتخابات مجلس پنجم در سال 1375 تا لحظه ای که در آن هستیم.

این شیوه نگرش و تحلیل اوضاع ایران، درعین حال ما را ملزم می سازد که اخبار را با دقت بخوانیم، آنها را دنبال کنیم و به جای واکنش‌های مقطعی و تلقی های تحقیر آمیز از سخنان و موضع گیری های سران حاکمیت و چهره های شناخته شده جمهوری اسلامی، به آنها بیاندیشیم. تفاوت نمی کند که از این و یا آن فرد حاکم خوشمان می آید یا نمی آید، با او درتقابل قرار داریم و یا نداریم.

با بهره گیری از همین شیوه نگرش و تحلیل، راه توده در دو سال آخر دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی بارها بعنوان هشدار به منتقدان غیر حکومتی وی، از ضرورت درک موقعیت نوشت و گفت و اعلام کرد که بعد از خاتمی حکومت سپاهی درایران تشکیل خواهد شد. انتخابات مجلس هفتم را نیز همینگونه ارزیابی کردیم و نوشتیم که در نتیجه غفلت همه نیروهای مترقی و همه نیروهائی که در 4 سال گذشته نتوانستند اهمیت مجلس ششم را درک کنند، از دل انتخابات مجلس هفتم که رهبری و اکثریت آن بدست نیروهای راست خواهد افتاد، فراکسیون پرقدرت فرماندهان سپاه بعنوان مدافعان سرمایه داری تجاری- نظامی بیرون خواهد آمد. انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم را نیز همینگونه تحلیل و ارزیابی کردیم و از ضرورت حمایت همه نیروهای مخالف تشکیل حکومت سپاهی مورد اشاره در بالا، از یک کاندیدای واحد نوشته و اعلام کردیم: "اصلاحات دو کاندیدا نباید و نمی تواند داشته باشد!" در مرحله دوم آن انتخابات نیز علیرغم همه واکنش هائی که نسبت به هاشمی رفسنجانی وجود دارد، بعنوان یگانه صدا در خارج از کشور، با جسارت و با پیش بینی همه حملات تبلیغاتی که انتظار آن می رفت، اعلام کردیم فرصت بسیار کم است و برای جلوگیری از رئیس جمهور شدن احمدی نژاد و تشکیل حکومت سپاهی- امنیتی هیچ راه حلی جز رای به هاشمی رفسنجانی وجود ندارد. و باز، از فردای رئیس جمهور شدن احمدی نژاد با صراحت در سرمقاله راه توده نوشتیم که اکنون دیگر بحث بر سر این نیست که این وزیر و آن وزیر، این استاندار یا آن استاندار چرا سردار سپاه است؟ نوشتیم این بحث دیگر دیر است، چرا که پیش از انتخابات باید چنین سمت گیری را پیش بینی می کردیم. اکنون به جای متمرکز شدن روی ترکیب کابینه، باید رفت بدنبال کشف آن دلیل، انگیزه و هدفی که هر نوع تقلب انتخاباتی را برای رسیدن به آن جایز دانستند. این دلیل و انگیزه و هدف را ما در مجموع خود آن سیاستی می دانیم که از این پس بعنوان سیاست غالب در جمهوری اسلامی پیش برده خواهد شد و دولت احمدی نژاد مجری آنست. آن سیاست، از نظر ما سیاستی نظامی- اتمی است و به سوی بزرگترین ماجراجوئی ها پیش می رود. آنها که چنین سیاستی را تدوین کرده و در این مرحله سکان تبلیغاتی آن را به احمدی نژاد سپرده اند، اینگونه نیست که همه وطن فروش اند و یا نادان. بلکه، آنها راه حلی را که برای دفاع از جمهوری اسلامی یافته اند همین سیاست است و بزرگترین هزینه و بودجه مملکت را نیز صرف آن کرده و در آینده نیز خواهند کرد. حتی به قیمت افزون شدن چند میلیون زیر خط فقر دیگر به جمع میلیون ها فقر زده ایران.

در جریان انتخابات منجر به کودتا در سال 88، در جریان انتخابات 92 و سپس انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورا در اسفند ماه 94 و سرانجام، هفته گذشته و پیش از درگذشت ناگهانی علی اکبر هاشمی رفسنجانی در سرمقاله راه توده نوشتیم که "یک جنبش زیر پوست ایران است" که در اولین فرصت و امکان به خیابان خواهد آمد. و همگان دیدند که در مراسم تشییع هاشمی رفسنجانی خیابان های مرکزی تهران مملو از جمعیتی شد که شعارهایش همان شعارهای 88 بود. شعار تغییرات و اصلاحات!

پیگیری کنیم اخبار را و تحلیل کنیم رویدادها را براساس اخبار و واقعیاتی که در جامعه وجود دارد و نه براساس تمایلات و آرزوهای خود و با همین تحلیل به حضور خود در جامعه و در کنار مردم ادامه بدهیم. نه تنها حضور، بلکه تاثیر گذاری بر جنبش مردم و پیش بینی علمی آینده. اینست آن مشی و روش توده ای که پیوسته همگان را به آموختن آن فراخوانده ایم. بویژه توده ایها را! اگر بخواهیم با حوادث غافلگیر نشویم، هیچ چاره ای جز آن نیست که دربالا نوشتیم.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 583  راه توده -  23 دی ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت