راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

ترامپ برای

خروج امریکا

از در اضطراری

 بحران آمده!

اومانیته - ترجمه آذرنگ

 

 

در مجمع جهانی اقتصادی در "داورس" در سوئیس "سباستین بازن" رئیس هتل "آکور" شخصیت  دونالد ترامپ را ستود و گفت:

یک کشور برای کسب کار و تجارت به یک رهبر دانا نیاز دارد.

سباستین بازن تنها فردی نیست که رئیس جمهور جدید ایالات متحده را بعنوان بهترین ناجی سرمایه داری تحت محاصره و محکوم به نابودی معرفی می کند. در رسانه های لیبرال و محافظه کار نظرات مشابهی مطرح می شود. این ستایش های ناگهانی از سوی کارفرمایان آمریکا، مدیران صنایع اقتصادی و مالی و بانکداران که تا دیروز در محافل تجاری و کسب و کار از هیلاری کلینتون حمایت میکردند و اکنون از ترامپ حمایت میکنند چه معنائی دارد؟ ترامپ در ‌واقع چه چیزی را می خواهد نجات دهد؟ آیا وی قصد دارد اشتغال را در ایالات متحده توسعه دهد؟  و یا برای سود خود و گروه هائی که از وی حمایت میکنند سکاندار شده است؟

دونالد ترامپ و حامیان وی واقعاً  "پایان جهانی شدن" و یا ورود به یک چرخش تاریخی جدید توسعه مافوق کاپیتالیسم خشن تر و درنده تر را در سر دارند؟ جامعه‌ای که سرمایه داران سلاحهای خود را برای سود جوئی چپاول مردم تیزتر می کنند؟

نظام سرمایه داری در امریکا در بحران است و بدنبال یک خروج اضطراری است. آیا همه نومحافظه کاران تازه به دوران رسیده از بازگشت یک سرمایه داری ملی که  "جهانی شدن" را به چالش میکشد استقبال میکنند و به آن خوش آمد میگویند؟!

ما میدانیم که سرمایه داری ما را به کجا کشاند: به قرن گذشته، به دوران جنگ های بی پایان و رقابت بین سرمایه داری پراشتها و بربریت!

. . .   http://www.humanite.fr/le-boss-630762

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 585  راه توده -  7 بهمن ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت