راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سرمقاله راه توده 585

اگر پیش از انتخابات امریکا

واقعیات عریان نبود، اکنون که هست

 

از آغاز ماجراهای انتخابات ریاست جمهوری امریکا، با صراحت نوشتیم که این انتخابات را نباید و نمی توان انتخاباتی ساده تصور کرد. دلیل بارز آن، بحران اقتصادی- سیاسی در امریکا و شرایط ویژه ایست که این انتخابات متاثر از آن برگزار می شود. و باز، با صراحت، در سرمقاله های راه توده نوشتیم، جدالی که سخنگویان آن هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ اند، یک جدال بسیار جدی در پشت صحنه انتخاباتی، میان دو جناح از سرمایه داری امریکاست که یکی طرفدار ادامه سیاست های دو دهه گذشته پس از فروپاشی اتحاد شوروی است و پرچم نئولیبرالیسم و بی وطنی سرمایه را در دست دارد و دیگری طرفدار بازگرداندن قدرت رهبری جهان سرمایه داری به امریکاست. اولی رفع و دفع بحران و حفظ رهبری جهان سرمایه داری را در ادامه جنگ های منطقه ای، محاصره روسیه و سود به هر قیمت (تولید ارزان در هر نقطه جهان) و گسترش تجارت (بورس ها و بانکها ابزار این تجارت و سود اند) و دومی بیمناک از فروپاشی خود امریکا از درون معتقد به تجدید نظر در سیاست های دو دهه گذشته پیش از گذشتن آب از آسیاب است. اولی با همه جان سختی که در جدال انتخاباتی اخیر امریکا از خود نشان داد، علیرغم بهره گیری از همه امکانات تبلیغاتی و رسانه ای خود در برابر تبانی نهادهای قدرت با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای حمایت از ترامپ شکست خورد و آنچه با ورود ترامپ به کاخ سفید آغاز شد رفرمی است که ما نام آنرا می گذاریم "رفرم از راست". یعنی رفرمی که زیر فشار بحران فقر و بیکاری و فشار بدهی های جهانی، رویاروئی نژاد ها و جنایت رو به گسترش در امریکا و فروپاشی از درون، جناح غالب سرمایه داری در نظام امریکا برای بازتولید خود تن به آن داده است. این که بر سر راه این رفرم چه مشکلاتی وجود دارد و شرکای دیروز و رقبای امروز جهانی تا کجا با آن راه خواهند آمد و آیا کارشکنی ها و رقابت ها به جنگ ختم خواهد شد یا خیر؟ به آینده و شرایط جهانی و داخلی امریکا بستگی دارد، اما همانگونه که رهبر حزب کمونیست روسیه و لیدر فراکسیون این حزب در پارلمان روسیه (دوما) گفته، این رفرم و این دوران فرصتی است که از آن باید در جهت جلوگیری از جنگ ها و تحکیم مواضع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود در برابر تهاجم گلوبالیزم استفاده کرد. (ترجمه متن این بخش از سخنان وی را در همین شماره راه توده منتشر کرده ایم)

نتایج دو دهه سیاست های اقتصادی امریکا که برای دورانی جمهوریخواهان و برای دوران دیگری دمکرات های آن کشور در کاخ سفید بودند و اتحادیه اروپا دنباله رو آن، افغانستان و عراق و لیبی و سوریه ویران، سیل جنگ زدگان آواره در اروپا، مردم یونان و اسپانیا، پرتغال و دیگر کشورهای گروه دوم و بحران زده اروپاست که کمر زیر بار بدهی های جهانی خم کرده اند. این بحران سرانجام گریبان خود امریکا را نیز گرفت و آغاز رفرم از راست برای متوقف ساختن این بحران در امریکاست که رسیدن این باد به اروپا نیز دور از انتظار نیست.

پیدا شدن سناتوری بنام "سندرز" با شعارهای رفرمیستی در انتخابات اخیر امریکا، شکاف در حزب کارگر انگلستان و پیدا شدن فراکسیون متمایل به رفرم در انگلستان و دهها نشانه دیگر نیز نشان میدهد که در امریکا زودتر از اروپا متوجه این خطر شدند که تاخیر برای رفرم، یعنی تقویت چپ حتی در خود امریکا. از جمله دلائل ظهور شتابزده احزاب "ملی افراطی" در کشورهای اروپائی عضو اتحادیه اروپا با شعار خروج از این اتحادیه، احیای استقلال کشورها و بدست گرفتن پرچم رفرم نیز همین است. همین احزاب هفته گذشته و بلافاصله پس از ورود ترامپ به کاخ سفید کنگره خود را در آلمان برگزار کردند که این نیز خود نشانه دیگری از وحشت گرایش به چپ در اروپاست. گرایشی که زمینه اجتماعی آن، همان زمینه ایست که رفرم در امریکا را الزامی کرد!

بدین ترتیب است که باید دقت کرد: فصل تازه ای در مناسبات اقتصادی و سیاسی جهان سرمایه داری آغاز شده است. برای بهره گیری از این فرصت نه تنها نباید بهانه ساز فرو ریختن آوار رقابت های درونی سرمایه داری جهانی بر سر خود شد، بلکه باید از این فرصت در جهت تثبیت وحدت ملی، حضور در جبهه متحدان نزدیک به خود، خودکفائی ملی و بویژه اعتماد به مردم و شریک سازی آنها در اداره و هدایت جامعه بهره گرفت. آنچه در حال وقوع است را نه از دریچه رسانه هائی مانند سی . ان . ان و بی. بی. سی و بقیه آنها، بلکه از دریچه ضرورت آگاهی از همه اخبار و بیرون کشیدن واقعیات از دل آنها باید دید. بنابراین، بحث بر سر ترامپ و موی ترامپ و یا هیلاری و غش کردن های نوبتی او نیست، بحث بر سر همان نکاتی است که دربالا به آنها اشاره کردیم. ما تاکنون سعی کرده ایم مقالات افشاگر حاوی اطلاعات و ارقام و آمار را در ارتباط با اوضاع جهان و بویژه موقعیت کنونی امریکا منتشر کنیم و در همین شماره راه توده نیز همینگونه عمل کرده ایم و در آینده نیز این سیاست را ادامه خواهیم داد تا اگر کسانی قبل از انتخابات امریکا نتوانستند متوجه شوند پشت صحنه چه میگذرد، لااقل بعد از انتخابات متوجه بشوند!

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 585  راه توده -  7 بهمن ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت