راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

گامی تازه

برای وحدت در

حزب کمونیست ترکیه

بهزاد دولت آبادی

 

 

 

روز 27 دسامبر 2016 هفت تن از اعضای حزب کمونیست ترکیه با صدور درخواستی تحت عنوان "وطن حزب کمونیست ترکیه را فرا می خواند" جهت احیای مجدد حزب تحت نام "حزب کمونیست ترکیه" از تمامی کمونیست ها دعوت به عمل آورد.

در ژوئیۀ سال 2014 یعنی یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری حزب کمونیست ترکیه بدنبال برخی اختلاف نظرهای درون حزبی به دو بخش منشعب شد. یک بخش به رهبری دو تن از اعضای کمیتۀ مرکزی بنام های کمال اوکویان و آی دمیر گولر "حزب کمونیست" را و بخش دیگر به رهبری دو کادر دیگر کمیتۀ مرکزی به اسامی ارکان باش و کورتولوش کیلچر "حزب کمونیست مردم ترکیۀ " را تاسیس کردند. هر دو جریان سیاسی با صدور بیانیۀ مشترکی متعهد شدند که هیچ یک از نام و نشان "حزب کمونیست ترکیه" استفاده نکنند و با امضای یک پروتکل و اظهار امیدواری به احیای مجدد "حزب کمونیست ترکیه" حفظ حقوقی نام حزب را به یک هیئت سه نفره واگذار کردند. یک سال بعد، در ماه اوت 2015 بخشی دیگر به رهبری کورتولوش کیلچر از "حزب کمونیست مردم ترکیۀ " جدا و "حرکت کمونیست ترکیه" را تاسیس کردند. (در خصوص جزئیات این انشعاب به راه تودۀ 525 بتاریخ 30 مهر ماه 1394 مراجعه شود.) در این میان اردوغان با کسب  52 درصد از آرا در همان سال پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد.  نامزد مشترک دو حزب جمهوریت خلق و حرکت ملی گرا "اکمل الدین احسان اوغلو" با کسب 38% و "صلاح الدین دمیرتاش" از رهبران کنونی حزب دمکراتیک خلق ها (که هم اکنون تحت بازداشت است) با نزدیک به 10% در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
درخواست و در واقع فراخوان 27 دسامبر 2016 توسط هفت نفر از اعضای حزب کمونیست ترکیه مورد استقبال جناح "حزب کمونیست" (به رهبری کمال اوکیان و آی دمیر گولر) قرار گرفت و هیاتی که مسئولیت حفظ حقوقی نام "حزب کمونیست ترکیه" را داشت به این دعوت پاسخ مثبت داد و قرار شد در تاریخ 8 ژانویۀ 2017 تمامی کمونیست ها در سالنی به نام "سالن کنگرۀ خلیج" گرد هم آیند. ولی به دلیل بارش برف سنگین این گردهمایی در آن روز میسر نشد و چهار روز پیش در 22 ماه ژانویه جلسه تشکیل شد. در این گردهمایی هیئت سه نفره ای که مسئولیت محافظۀ حقوقی از نام و نشان "حزب کمونیست ترکیه" را تحت پروتکل مشترک ژوئیۀ 2014 بر عهده گرفته بودند "حزب کمونیست" را به عنوان ادامه دهندۀ مشی "حزب کمونیست ترکیه" پیشنهاد نمود و اکثریت نمایندگان حزبی حاضر در سالن با این پیشنهاد موافقت کردند و در واقع "حزب کمونیست ترکیه" مجددا احیا شد. کمال اوکویان سخنران اصلی در این گردهمایی بود. وی در سخنانش با تاکید بر عدم ضرورت پایبندی و شیفتگی کمونیست ها به مقوله ای به نام انتخابات اظهار داشت: "هدف اصلی کمونیست ها برچیدن نظام سرمایه است و نه ادغام در این نظام با بهره گیری از انتخابات. حزب سوسیال دموکرات آلمان در اوایل قرن بیستم شیفتۀ پیروزی در انتخابات شد و همین موجب ادغامش در سیستم سرمایه داری گشت و به همین دلیل بود که ماکس وبر در سال 1906 گفت که من بعد حزب سوسیال دموکرات آلمان برای هیچ کسی (منظور سرمایه داران) تهدیدی محسوب نخواهد شد. و این در حالی است که تعداد اعضای حزب کمونیست روسیه در 1916 بالغ بر 15 هزار بود و در روز انقلاب 17 هزار. و فیدل کاسترو با 82 نفر کوبا را متحول نمود. ما نباید شیفتۀ مجلس و انتخابات شویم.  تفاوت ما با احزاب و جریاناتی که مدهوش و شیفتۀ انتخابات و ورود به سیستم پارلمانی که در واقع سخنگو و جایگاه احزاب حاکم هست نیز همین می باشد. ما در انتخابات هفتم ژوئن 2015 توانستیم 13 هزار رای بیاوریم. ما اثبات کردیم که هرگز در دام لیبرالیزم نخواهیم افتاد و اگر داس و چکشمان در آن انتخابات نمی بود هم اکنون در این سالن نمی توانستیم جمع شویم."
"حزب کمونیست" پس از گردهمایی 22 ژانویه عملا با نام "حزب کمونیست ترکیه" آغاز به فعالیت کرد و با توجه به نزدیک شدن همه پرسی قانون اساسی که قرار است در نیمۀ اول ماه آوریل برگزار شود در اولین اقدامش متنی تحت عنوان "بس است" را منتشر نمود. در این بیانیه تمامی سه حزب اصلی موجود در مجلس (احزاب عدالت- توسعه، جمهوریت خلق و حرکت ملی گرا) را به عنوان "احزاب مدافع سرمایه داری" معرفی کرد و مدعی شد مادام که این سه حزب قدرت سیاسی پارلمانی را در اختیار دارند فرق چندانی بین دو نتیجۀ "آری و یا نه" در همه پرسی آتی پدید نخواهد آمد. با این حال بر خطر طرح قانون اساسی حزب حاکم تاکید کرد.
از آنجایی که بر خلاف انتخابات پارلمانی هیچ نامزدی در همه پرسی قانون اساسی مطرح نیست احزاب مخالف همه قدرت در دست اردوغان راهی غیر از رای "نه" در همه پرسی نخواهند داشت. حزب کمونیست ترکیه در همه پرسی اصلاح قانون اساسی در اکتبر 2010 نیز رای منفی داده بود و با این حال انتخابات ریاست جمهوری در اوت 2014 را تحریم کرد.
از سوی دیگر روز گذشته جناح دیگری از حزب کمونیست ترکیه که با نام "حزب کمونیست ترکیۀ مردم" در پی انشعاب 2014 اعلام موجودیت کرده بود با نشست اخیر "حزب کمونیست" و احیای "حزب کمونیست ترکیه" مخالفت کرد. این جناح معتقد است که روشی که "حزب کمونیست" به رهبری کمال اوکویان در پیش گرفته مغایر اصول پروتکل 2014 می باشد. "ارکان باش" از رهبران "حزب کمونیست ترکیۀ مردم" که در همۀ انتخابات اخیر در کنار صلاح الدین دمیرتاش بوده معتقد است که تشکیل حزب کمونیست ترکیه توسط جناح "کمال اوکیان" و آن هم در شرایط فوق العاده کنونی در ترکیه به نوعی تشکیل یک "حزب کمونیست وابسته به سیستم" می باشد. وی پیشنهاد کرد پس از برگزاری همه پرسی کنگرۀ حزبی جهت اتحاد مجدد کمونیست ها و احیای حزب کمونیست ترکیه تشکیل شود و نه الآن. با این حال هر دو جریان در کمپین "مخالفت با تغییر قانون اساسی" هستند.

گزارش راه توده 525 14 آبان 1394:

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/october/525/turkize.html

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 585  راه توده -  7 بهمن ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت