راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

دنیای عکس ها

دنیای همه ماست!

 

 

عکسها دنیائی از خاطرات هستند. برای همه ما که با دیدن عکسها می رویم به گذشته ها. گذشته هائی که بخشی از زندگی خود را هم ممکن است در آن ببینیم. مستقیم و یا شباهت. از رهبران چهره در نقاب خاک کشیده حزب توده ایران عکس بسیار است. از دوران مهاجرت آنها، از دوران کودکی و نوجوانی آنها، در کنار دوستان و اقوامشان که هریک سرنوشتی جداگانه یافتند و یا شاید هم مشترک. متاسفانه اقوام نزدیک این رفقا اهمیت تاریخی این عکسها را نمی دانند. از جمله دختران احسان طبری که انبوهی از عکسهای خانوادگی و سیاسی او را دارند و در آلبوم های خانوادگی گوشه ای نهاده اند و خاک می خورد. ما چندین بار سعی کردیم آنها را قانع کنیم که بعضی از این عکسها را یا خود منتشر کنند و یا دراختیار ما بگذارند تا منتشر کنیم. حسن نیت را داشتند و رضایت هم داشتند اما گرفتاری های زندگی شخصی امانشان نداد. از جمله عکسهای شرکت و حضور احسان طبری در کنگره های احزاب برادر و یا عکسهائی در کنار برخی رهبران بزرگ حزب توده ایران مانند "قدوه"، "کامبخش" و ... که یکی دوتا از آنها را دادند و ما نیز منتشر کردیم اما آنچه منتشر کردیم اندکی بود از انبوه. به سهم خود خرسندیم که اخیرا رفقا و دوستان در جستجوهائی که روی اینترنت می کنند به برخی عکسها برخورد کرده و آنها را برای ما ارسال می کنند. از جمله دو عکسی که در این شماره راه توده منتشر کرده ایم. عکسی از دوران دانشجوئی کیانوری و عکسی از جوانی دکتر اختر کیانوری همسر عبدالصمد کامبخش در کنار یکدیگر.

در عکس دوران تحصیل کیانوری از راست به چپ: دکتر نورالدین کیانوری (اسپیرانت دوره دکترا در شهر آخن آلمان), دکتر صدرالدین شهمنش سلطان آبادی اولین دکترای ایرانی رشته برق (پسر عمه)،  استاد سرتیب محمود کیانوری دانشجوی آکادمی نظامی سوئد (برادر بزرگتر نورالدین کیانوری)،  (?) بهزادی مازندرانی (پسر عمه کیانوری)

عکس دوم اختر کیانوری در کنار عبدالصمد کامبخش همسر و از رهبران برجسته کمونیسم جهانی در دوران خود. دکتر اختر کامبخش نخستین بنیانگذار سازمان دمکراتیک زنان ایران و نخستین پزشک ایرانی زنان!

 

 

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 605  راه توده -  15 تیرماه  1396

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت