راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

خون ناحق پروانه

امان نخواهد داد شب را سحر کنند!

 

 

در فاصله انتشار شماره 601 و شماره کنونی (602) راه توده، یکی از خوانندگان ما، عکس دومی را که خانم نازی عظیما در پیام خویش به راه توده به آن اشاره کرده بود برای ما ارسال کرد. خانم عظیما در نامه خود که در بخش پیام ها در شماره 601 راه توده منتشر شد، نوشته بودند:

چرا در عکسی که از لطفی و کسرایی و جوانشیر و میررمضانی و طبری و سایه چاپ کرده اید این بنده را سانسور کرده اید؟ شاید چون زن بوده ام خواسته اید تفکیک جنسیتی کنید؟ یا زنان را در بارگاه آن بزرگان قابل عرض نمی دانید. جالب آن که اینجا در زردبند ملک خانواده مادری من و درباغ دایی من و مهمانی هم به دعوت خاله من پوری سلطانی بوده است. ان روز افراد دیگر ی مانند مهرداد فرجاد و ابوتراب باقرزاده هم بودند که در عکس نیستند.

البته عکس دیگری هم از آن روز وجود دارد که در آن پوری سلطانی هم هست. اگر می خواهید بگویید چگونه تا بفرستم.

ما خطاب به ایشان نوشته بودیم:

«سرکار خانم عظیما! نخست از نامه ای که برای ما نوشته و تذکری که داده اید تشکر می کنیم. ما هرگز قصد سانسور شما را در آن عکس نداشته ایم و اگر آن عکس را آنگونه منتشر کردیم به این دلیل بود که نمیدانستیم شما مایل به انتشار عکس خودتان در کنار آن رفقا هستید یا نه؟ و اساسا در چه موقعیتی هستید و صلاح شما هست که آن عکس را بدون اجازه شما منتشر کنیم یا نه. دسترسی هم به شما نداشتیم.»

بدنبال همین پیام و پاسخ، عکس مورد اشاره خانم عظیما برای ما ارسال شد که دراین شماره منتشر می کنیم.

 

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 602  راه توده -  25 خرداد  1396

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت