راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

"ژن خوب"

حقه بازی جدید

راستگرایان!

 

 

 

مقاله هفته گذشته راه توده درباره "ژن خوب" پسر آقای عارف با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. برخی با یادآوری اینکه پسر آقای عارف از مالکان عمده ایرانسل و از میلیاردرهای تازه به دوران رسیده جمهوری اسلامی است ایشان را با فرزندان همان اصولگرایانی که بدان اشاره شده مقایسه کرده و یکی دانسته‌اند. برخی، برعکس، معقتدند که نوشته راه توده کوشیده با کنایه و به طور غیرمستقیم پسر آقای عارف را در کنار آقازادگان اصولگرا قرار داده و بدینگونه فقط با اتکا به یک شباهت و به یک معیار، مرز واقعی را که میان امثال عارف و اصولگرایان دست راستی به هر حال وجود دارد از بین ببرد یا کمرنگ کند.

آنچه در پاسخ‌ می‌توان گفت آن است که ما همانطور که در آن مطلب نیز اشاره کردیم چیزی به نام "ژن خوب"‌ نمی‌شناسیم و‌ نمی‌پذیریم که بخواهد از اصولگرا یا از اصلاح طلب به کسی انتقال پیدا کند. همانطور که بارها گفته‌ایم معتقدیم انسان‌ها در نوع استعدادهایشان با هم تفاوت دارند و نه در اصل داشتن یا نداشتن استعداد. هیچ انسانی وجود ندارد که در همه عرصه‌ها استعداد داشته باشد، هیچ انسانی نیز وجود ندارد که در هیچ زمینه‌ای استعداد نداشته باشد. بنابراین توجیه تمایزهای طبقاتی بر مبنای ژن‌ها و عامل وراثت یک افسانه واپسگرایانه بیش نیست.

نکته دیگر آنکه همانطور که در آن مقاله نیز اشاره کردیم جنجالی که جناح راست بر سر ژن خوب به راه انداخته است، نه هدفش پسر آقای عارف است و نه مخالفت با میلیاردرهای تازه به دوران رسیده در جمهوری اسلامی. هدف از آن جنجال جلوگیری از ورود جوانان اصلاح طلب به عرصه مدیریت‌های دولتی است. یعنی کسانی که خود یا والدین آنها نتوانسته اند برای آنها شغلی در بخش خصوصی و خصولتی دست و پا کنند و بنابراین ناگزیرند که در بخش دولتی استخدام شوند. راستگرایان و مخالفان اصلاحات و تحولات از یکسو صحبت از جوانگرایی‌ می‌کنند و از سوی دیگر با جنجال بر سر "ژن خوب"‌ می‌خواهند مانع از آن شوند که جوانان طرفدار اصلاحات به عرصه مدیریت‌های دولتی دست پیدا کنند و‌ می‌خواهند مدیریت‌ها چه در بخش خصوصی، خصولتی و دولتی در دست وابستگان آنها باقی بماند در حالیکه باید شفافیت در عرصه مدیریت‌ها برقرار شود. نه فقط مدیران دولتی، بلکه مدیران بخش خصولتی و خصوصی و دهها و صدها کارخانه و بنگاه اقتصادی که سپاه مالک آنها شده باید برای مردم آشکار شود و این غیر از مدیران و گردانندگان و کارکنان بیت عظیم رهبری و آستان‌های قدس و دیگر موقوفات و ستادهای نماز جمعه و بسیج و غیره و حقوق مدیران و امتیازهای آنهاست که همه باید برای مردم آشکار شود. اگر هدف مبارزه با پدیده آقازادگی است، هشتاد درصد قدرت و ثروت کشور در دست گروه‌های راست و بقول خودشان اصولگراست. اینان هستند که باید حساب و کتاب خود را برای مردم شفاف و روشن کنند.

پدیده ژن خوب و آقازادگی را باید از چارچوب مدیریت دولتی خارج کرد و آن را به همه بخش های نظام و منصوبان بیت رهبر و قدرت سیاسی و اقتصادی کشور سرایت داد. آنوقت آشکار خواهد شد که آقازادگان دست راستی و اصولگرا دستشان در کجای جمهوری اسلامی بند است.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 615  راه توده -  23 شهریور ماه  1396

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت