راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

 گفتگو با سارا واگن کنشت
آلمان زیر فشار
اقتصادی امریکا
به سمت نرمش
با روسیه می رود؟

یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی

 


مصاحبه یونگه ولت با "سارا واگن کنشت" نماینده مجلس آلمان از فراکسیون چپ.

یونگه ولت- پرزیدنت دونالد ترامپ در نظر دارد برای صادرات آلمان به امریکا تعرفه های گمرکی تنبیهی مقرر کند. به این مناسبت رسانه ها سخت دست به اعتراض زده اند. مجله هفتگی «اشپیگل» نوشت: «ترامپ رفاه آلمان را به مخاطره می اندازد» اینطور است؟
واگن کنشت -این مبالغه است. تا کنون فقط صحبت بر سر افزودن تعرفه گمرکی برای تولیدات صنایع فولاد آلمان بوده است. این امر برای صنایع فولاد آلمان ایجاد مسئله می کند ولی برای کل اقتصاد آلمان تقریبا بی تاثیر است. اگر این تصمیم گسترش داده شود و شامل صنایع اتومبیل سازی آلمان نیز بشود آنوقت دردناک خواهد شد. ولی حتی اگر آن طور هم بشود: بجای به راه انداختن یک بحث هیستریک که ترامپ رفاه آلمان را به خطر می اندازد، بهتر است در باره این موضوع بحث کنیم که پافشاری برای حفظ دائمی مازاد صادرات تا چه حد درست و قابل پی گیری است.
یونگه ولت – سوال را طور دیگری مطرح می کنم: برای این که مازاد بازرگانی آلمان تبدیل به موضوعی برای یک بحث بین المللی گردد، باید منتظر ظهور رئیس جمهور مرتجع امریکا می شدیم؟
واگن کنشت-مازاد بازرگانی آلمان برای همسایگان ما در اتحادیه اروپا، دیرزمانی است تبدیل به مسئله ای بزرگ شده است. این کشورها نه می توانند با توسل به تعرفه گمرکی از خود دفاع کنند و نه از طریق کاهش ارزش پول خود می توانند چنین کنند. از همه بد تر آنست که مازاد بازرگانی فراوان و مستمر آلمان، در بسیاری از موارد، در آلمان بعنوان نشانی از یک سیاست بسیار موفق تلقی می گردد. در حالی که عکس آن درست است.
دلیل زیادی مازاد بازرگانی آنست که هم سرمایه گذاری در آلمان اندک است و هم دستمزدها، پس از به اجرا گذاشتن آگندای 2010( برنامه 2010 ابتکار حزب سوسیال دموکرات آلمان و صدراعظم وقت آلمان گرهارد شرودر بود.م) – از این لحاظ وضع آنقدر بد است که بانک مرکزی آلمان نیز ناراضی است، این در تاریخ آلمان فدرال بی سابقه است.
این گرایش شدید به صادرات یک مدل اقتصادی پایدار نیست. نخست آن که مبنای مازاد بازرگانی این است که کشورهای دیگر پیوسته به میزان فزاینده ای به ما بدهکار میشوند. دوم بمعنی بازارشکنی دستمزد در آلمان است – فروش کالا به بهای کمتر برای ورشکست کردن رقبا – معنی این بازار شکنی دستمزد آنست که فرانسه و ایتالیا پیوسته بخش بزرگتری از صنایع خود را از دست می دهند. بالاخره دیگر کشورها زمانی دست به مقاومت خواهند زد.
یونگه ولت- با این وجود، این فدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان است که می گوید بجای دست زدن به جنگ اقتصادی باید عقل را بکار انداخت. افزودن بر تعرفه های گمرکی بر تولیدات فولاد آلمان می تواند موجب بیکار شدن بخشی از کارگران این صنعت گردد. این نظر درست است؟
واگن کنشت– ممکن است کار به اینجا برسد. البته آنچه ترامپ در سر دارد مثبت نیست. دلیلی که او برای تصمیمات خود ذکر کرده در درجه اول مبتنی بر علائق امنیتی آمریکاست: ایالات متحده امریکا برای تولید تجهیزات تسلیحاتی خود نیازمند داشتن صنایع تولید فولاد است. با این وجود، باید پذیرفت که هر کشوری حق دارد از صنایع بنیادین خود محافظت کند. مثلا اتحادیه اروپا بعنوان واکنش در برابر تولیدات چین در عرصه های آهن و فولاد و قیمت های بازار شکن آنها تعرفه های گمرکی ضد بازار شکنی وضع کرد. اما موضوعی که ما باید در آلمان به بحث بگذاریم این است که چگونه خود را از وابستگی به صادرات آزاد سازیم. اگربا ممنوع شدن کار موقت توسعه دستمزدها بهتر می شد، اگر کاهش حقوق بازنشستگی لغو می شد، اگر مردم عموما پول بیشتری داشتند و اگر ایالات، بخش ها، شهرداری ها و دیگر موسسات مشابه در آلمان بیشتر سرمایه گذاری می کردند آنوقت به یک داد و ستد و بازرگانی متعادل نزدیک می شدیم و در درجه اول به یک بازار داخلی نیرومند دست می یافتیم که اقتصاد را سرپا نگه می داشت.

یونگه ولت- گفته می شود ترامپ می خواهد خود را از اقتصاد جهانی جدا کند. وضع در آلمان چطور است؟ ما حافظ اقتصاد آزاد هستیم؟
واگن کنشت– نه. اصلا نه. در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، در بسیاری از مناطق عوارض گمرکی گرفته می شود. «توافقنامه های همکاری» با افریقا بخش عمده اقتصاد این کشورها را نابود کرده است، به این صورت که به آنها می گفتند اگر می خواهند برای صدور کالا های خود به اروپا از امتیازات بهتری برخوردار شوند باید تعرفه های گمرکی خود را برای کالاهای اروپایی تقلیل دهند. این میراثی است باقی مانده ازسیاست استعماری: معمولا همیشه کشورهای فقیر را مجبور می کردند بازارهای خود را به روی آنها بگشایند ، در حالی که کشورهای ثروتمند هر جا که بسودشان بود خود را محصور و جدا می کردند.

یونگه ولت- باید بروکسل به سازمان بازرگانی جهانی شکایت کند؟

واگن کنشت-میشود این کار را کرد. ولی بی حاصل است. امریکا تا امروز به تمام مقررات بین المللی که مانعی در راه تحقق علائق اقتصادی یا ژئوپلیتیک آن بوده اند بی اعتنا بوده است. آنها باصراحت اعلام کرده اند که گویا دلیل مقررساختن تعرفه های گمرکی برای واردات فولاد تامین علائق امنیتی امریکاست – یعنی صنایع نظامی امریکا و صنایع تامین کننده نیاز های آنها. سازمان بازرگانی جهانی در چنین موردی نسبتا ناتوان است. به نظر من دولت امریکا هر کاری که دلش می خواهد، می کند. بجای شکوه و شکایت از این وضع بهتر است در جستجوی شرکای تجاری دیگر باشیم. آرام ساختن مناسبات با روسیه و لغو تحریم ها در این زمینه نیز مفید خواهد بود!
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh


 

 

 

 

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 641  راه توده -  23 فروردین ماه 1397

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت