راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

روحانیت

بازنده بزرگ

شورش مردم

 

 

 با پایان گرفتن تظاهرات اعتراضی، دولت روحانی فیلتر تلگرام را با وجود مخالفت شماری از روحانیان بلندپایه مانند مکارم شیرازی و نوری همدانی لغو کرد. کم محلی دولت به در خواست مراجع و لغو فیلتر تلگرام در واقع نشاندهنده موقعیت تازه‌ای است که روحانیان و مراجع تقلید حکومتی در کشور بدست آورده‌اند. بارها گفته‌ایم و گفته شده که نظرات مراجع تقلید تنها برای مقلدان آنها اعتبار دارد نه برای همه مردم و یا حکومت. به ویژه وقتی یک مرجع تقلید شبکه‌ای اجتماعی نظیر تلگرام را حرام اعلام می‌کند و خواهان فیلتر آن می‌شود در حالیکه 40 میلیون نفر به آن شبکه مراجعه می‌کنند نشاندهنده آن است که نه تنها حرفش برای مردم اعتباری ندارد، بلکه حتی "مقلد" هم ندارد. مرجع تقلید بدون مقلد به چه درد می خورد و چه ادعایی می تواند داشته باشد که برای مردم و حکومت تعیین تکلیف کند؟ نتیجه این شده که این روحانیت بدون پایگاه ناگزیر از بهره گیری بودجه‌های دولتی شده است که بیشتر تقابل مردم با آنها را افزایش می دهد. آن تجار و سرمایه‌دارانی هم که به اینها خمس و ذکات می‌دادند با این حساب بود که مراجع تقلید بتوانند از منافع آنها دفاع کنند. با بی‌اعتباری این مراجع در میان مردم و حکومت این خمس و ذکات‌ها هم تمام می‌شود و آنها هرچه بیشتر وابسته به بودجه نهادهای دولتی یا تجارت شکر مثل مکارم یا واردات ماشین آلات سنگین مانند خانواده نوری همدانی می شوند.

بنابراین روحانیت حکومتی را باید بزرگترین بازنده تظاهرات و شورش اخیر دانست، چنانکه خبر مربوط به حمله به دفتر 80 امام جمعه نشانه دیگری از وضع آن در میان افکار عمومی است. اگر کمترین عقلی  وجود داشت این روحانیت باید فورا خود را از صحنه کنار می‌کشید و به همان بحث و درس مشغول می‌شد و از دید مردم پنهان می‌گشت. ولی روحانیت درس نخواهد گرفت و خودکرده را تدبیر نیست. وقتی مجلس خبرگان، احمد جنتی را که با دستکاری و تقلب در آرای نفر آخر تهران خود را به آن مجلس رسانده بود به عنوان رئیس خبرگان انتخاب کرد باید به نتیجه کار خود می‌اندیشید. در واقع پیام خبرگان با انتخاب جنتی به مردم این بود که ما رای و انتخابات حالیمان نمی‌شود. پیام مردم هم این شد که اکنون که انتخابات حالی شما نمی‌شود به شکلی دیگر حالیتان می‌کنیم!

از این آقایان باید پرسید شما خود با نفی خواست‌های مردم در انتخابات آنها را دعوت به تظاهرات کرده اید و اکنون ناراحتی تان از چیست؟ می‌گویید چرا اتش زده اند؟ آن موقع که آتش نزدند و رای دادند چه توجهی به خواست مردم شد؟ مشکل البته تنها روحانیت نیست. روحانیت بیشتر در چشم است، بخصوص که ائمه جمعه از میان مرتجع ترین و کم خردترین و فاسدترین بخش روحانیون ایران برگزیده شده‌اند. واگرنه روحانی مردمی و روشن بین مانند محمد خاتمی درکشور کم نداریم که مردم هم با آنها مشکلی ندارند و اگر بختی برای روحانیت باقی مانده باشد از میان همین دسته از روحانیان است که حکومت آنها را ممنوع التصویر و ممنوع البیان و ممنوع از همه چیز کرده است.

مشکل روحانیت حکومتی مانند مشکل همه حکومت‌ها در آنجاست که مردم را ابله و نادان و قابل دستکاری و فریب می‌دانند. بنابراین امیدی به اینکه اینها خود دست به اصلاح بزنند و کنار بگیرند نمی‌توان داشت. فشار مردم باید آنها را به عقب نشستن وادار کند که اگر مردم این کار را نکنند کسانی که تفنگ در دست دارند برای کسب وجهه هم که شده چنین خواهند کرد.

 

 

 تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 632  راه توده -  28 دیماه  1396

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت