راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

امواج زلزله

انتخابات برزیل

از امریکای لاتین

به اروپا می رسد!

"پاتریک لو هاریک"

سر دبیر روزنامه اومانیته

ترجمه - آذرنگ

 

 

بزرگترین کشور امریکای لاتین که دهمین اقتصاد بزرگ جهان به حساب می آید "برزیل" به جمع کشورهای ناسیونالیسم راست افراطی افزدوه شد.

 سیاستمدار گمنام، کم رتبه "بولسنارو" در انتخابات ریاست جمهوری برزیل پیروز شد. وی بذر  سیاست تنفر و نفرت را در برزیل می افشاند. وی در همان ابتدای پیروزی از دیکتاتوری تمجید کرد و از  شکنجه، نژاد پرستی، ترور و قتل عام کمونیستها در برزیل دفاع.

پشت انتخابات برزیل سایه دونالد ترامپ مانند یک روح آواره مخفی است. نمایندگان جناح راست افراطی در اروپا نیز مشتاق این نتیجه از انتخابات برزیل بودند.

نتیجه انتخابات نه به نفع حلبی نشینان فاولای ریو دو ژانیرو و نه به نفع کارگران و بومیان برزیل و دهقانان بی زمین و نه به نفع زنان وکارکنان و مدیران برزیل بود. بولسنارو رئیس جمهور جدید برزیل تنها از بخش های عمده تجارت کشاورزی و قاچاقچیان چوب که محیط زیست را به خطر میاندارند، بورژوائی تجاری- مالی که حقوق مردم را پایمال میکنند حمایت میکند. از شرکت های بزرگی که در اخراج کارگران از کارخانه ها با هم مسابقه میدهند حمایت می کند. به این لیست باید شبه نظامیان و رسانه های وابسته را نیز افزود. آنها همگی از خوشحالی ناشی از پیروزی "بولسنارو" در پوست خود نمی گنجند.

اکنون ترامپ در برزیل و در واقع در امریکای لاتین یک متحد قدرتمند یافته است.

متحدی که پا به پای وی طرفدار خروج از موافقنامه آب وهوا و حمایت از محیط زیست در پاریس است،  از سیاست های اسرائیل در خاورمیانه و در تحریم کوبا و ونزوئلا با وی همراه است .

او در آخرین ماههای مبارزات انتخاباتی، از حمایت تمام رسانه های راست و راست افراطی برخوردار بود. رسانه هائی که با عناوین بزرگ کمک به تشدید بحران اقتصادی کشور کردند تا جاده را برای "بولسنارو" هموار کنند. او در تبلیغات انتخاباتی از مناظره با نامزد حزب کارگران برزیل سر باز زد تا مردم برزیل ناتوانی او در برابر ایده های نامزد حزب کارگران را نبینند.

مطرح شدن بولسنارو در بحران مالی جهانی 2008 ریشه دارد، سپس در بحران سیاسی که با کودتای سیاسی- پارلمانی سال 2016 علیه "دیلما روسف" رئیس جمهور آغاز شد قدرت گرفت.

کودتای راستگرایان و کارفرمایان که وی از آن دفاع کرد. رکود اقتصادی حاکم بر برزیل نیز یک هدیه بود برای او تا مردم را با شعارهای ناسیونالیستی و فریبنده بفریبد.

او دشمن مدل جدید استقلال کشورهای به اصطلاح "در حال ظهور" است که در پیمان "بریکس" جمع شده و از حمایت آن برخوردارند. پیمانی که چین در آن نقش رهبری مالی و روسیه نقش رهبری سیاسی را دارد.

اگر آنچه که درانتخابات برزیل روی داد را یک انفجار بدانیم، آنگاه مقامات سیاسی اروپا و از جمله کشور ما "فرانسه" باید درباره این انفجار بطور جدی به بحث و بررسی بپردازند.

دمکرات ها و کارگران، اتحادیه های کارگری و همه پیشگامان برزیل نیز بی آنکه منتظر ما اروپائی ها باشند باید خود علیه این پدیده وارد عمل شوند. ما اروپائی ها نیز برای مقابله با تهاجم راستگرایان افراطی که جهان را با مخاطرات جدی روبرو خواهند کرد باید از هم اکنون چاره اندیشی کنیم.

.https://www.humanite.fr/apocalypse-brasil-662991

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 668  راه توده -  24  آبانماه 1397

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت