راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

نتیجه انتخابات

مجلسین امریکا

دامن ایران را

خواهد گرفت؟

"فروزنده فرزاد"

 

  

انتخابات میاندوره یی مجلس نمایندگان و سنا آمریکا ششم نوامبر برگزار شد. انتخاباتی که معمولا با اقبال مردم آمریکا همراه نیست و مشارکت در آن پایین است، اینبار در کانون توجه همه بود. حساسیت به این دوره از انتخابات میاندوره یی هم در داخل آمریکا و هم در خارج و بویژه در ایران قابل توجه بود. این حساسیت چنان بود که میزان مشارکت در این دوره از متوسط ۴۰ درصد از ۱۹۷۴ تا کنون به ۴۹ درصد رسید. تنها در سال ۱۹۶۶ مشارکت به رقم امسال نزدیک بود.

در ایالات متحده جبهه ی مخالفان دونالد ترامپ که عمدتا در حزب دموکرات متمرکز هستند، سخت به تنور کارزار انتخاباتی دمیدند به امید اینکه سنا و مجلس نمایندگان را از چنگ جمهوریخواهان درآورند و ترمز سیاست های ترامپ شوند. در ایران هم حاکمیت جمهوری اسلامی به پیروزی دموکراتها امید بسته بود تا به زعم خویش دوره ی ترامپ را بی خطر طی کند. اما نتیجه ی انتخابات پیروزی یا شکست کامل دولت ترامپ و دموکراتها هیچکدام نبود. دموکراتها اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آوردند و جمهوریخواهان سنا را حفظ و حتی اکثریت خود را در آن تقویت کردند.

یکی از مهمترین نتایج این انتخابات در فلوریدا رخ داد و آن احیای حق رای افرادی است که سوء پیشینه دارند. پیش از این کسانی که دارای سوءپیشینه بودند با وجود سپری کردن محکومیتشان باید از فرماندار ایالت فلوریدا درخواست حق رای می کردند. در دوره ی چارلی کریست فرماندار دموکرات این ایالت حدود ۱۵۰ هزار تن از این عده حق رای بدست آوردند در حالیکه از ۷ سال پیش، زمانیکه ریک اسکات جمهوریخواه فرماندار شد این روند متوقف گردید و از سال ۲۰۱۱ تا کنون تنها به ۳۰۰۰ تن از این افراد حق رای داده شده بود. اهمیت تصویب این قانون آنجاست که حدود یک و نیم میلیون محکومین پیشین در این ایالات زندگی می کنند که در حدود ۱۰ درصد جمعیت بالغ این ایالت و اکثرا رنگین پوست هستند و متمایل به دموکراتها. فلوریدا همواره از ایالت های کلیدی و مناقشه آفرین در انتخابات ریاست جمهوری بوده است و اضافه شدن یک و نیم میلیون رای که اکثر آنها به دموکراتها نزدیک هستند توانست صحنه ی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ را دگرگون کند.

دموکراتها با داشتن اکثریت مجلس نمایندگان و به تبع آن ریاست کمیسیونهای مختلف مجلس میتوانند سد راه سیاستهای داخلی دولت ترامپ مثلا در زمینه ی مهاجرت و بیمه درمانی شوند یا تحقیقات گوناگونی را علیه او و دولتش آغاز کنند. جمهوریخواهان هم با در دست داشتن سنا مناصب قضایی و اجرایی را در کنترل خواهند داشت. چنانچه دموکراتها موفق شوند مانع اجرای برنامه های داخلی ترامپ بشوند او در برابر پایگاه اجتماعی اش شکست در این عرصه را به کارشکنی دموکراتها نسبت خواهد داد. و اما روی دیگر سکه ی فشار بر ترامپ در حوزه ی سیاستهای داخلی میتواند آن باشد که او برای جبران آن در زمینه ی سیاست خارجی رویکردی تهاجمی تر اتخاذ کند و در این میدان گزینه های مشخصی وجود دارند از جمله ایران. بنابراین نتایج انتخابات میاندوره ی با وجود پیروزی دموکراتها در بدست گرفتن اکثریت مجلس نمایندگان نه تنها ضرورتا پیامدهای مثبتی برای ایران ندارد چه بسا آتش کشمکش دموکراتها و دولت ترامپ دامن حاکمیت جمهوری اسلامی را بگیرد.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 668  راه توده -  24  آبانماه 1397

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت