راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

در کنگره حزبی

دبیرکل جدید

حزب کمونیست

فرانسه اعلام شد!

اومانیته - ترجمه جعفر پویا

 

 

 

سی و هشتمین کنگره حزب کمونیست فرانسه با شرکت 800 نماینده حزب از سراسر فرانسه، با سخنرانی پیرلوران دبیرکل این حزب برگزار شد. کنگره در منطقه ایوری سورسن برگزار شد و در آغاز آن، پیرلوران جانشین خود "فابین روسل" را معرفی کرد.

پیرلوران در سخنرانی خود گفت:

کمونیستها خواستار یک کنگره فوق العاده بودند زیرا تحولات جهان و بویژه اروپا هر روز بیش از دیروز افزایش می یابد. سرخوردگی تلخ ناشی از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در جامعه نمایان شده است و در این میان کمونیست ها باید آماده مقابله با تهاجمی باشند که دولت تدارک آن را دیده است.

تغییرات اقلیمی زنگ خطر را برای مردم به صدا در آورده و مردم برای هشدار نسبت به این تغییرات با جلیقه های زرد به خیابان آمده اند. آنها متوجه شده اند که سرمایه داری چند ملیتی همه چیز را بلعیده است.

غول های وب (گوگل، اپل، فیس بوک، امازون و مایکروسافت) پنج شرکت بزرگ امریکائی که از اواخر قرن بیستم و آغاز قرن 21 تاسیس شدند می خواهند دنیا را تحت کنترل خود قرار دهند و زندگی ما را دیکته و اطلاعات ما را  کنترل کنند. من میگویم "آنها صلح جهانی را بما تقدیم نمیکنند."

اکنون  نژاد پرستی،  یهود ستیزی، همجنسگرایی و محرومیت به یک مسئله عادی تبدیل شده است.

این هرج ومرج سیاسی دائمی نگران کننده است. کرامت انسانی در زندگی از گهواره تا گور پایمال و  از بین رفته است. این کرامت از  مدرسه تا دانشگاه نقض شده است، حتی اگر فردی از زندگی خود فرار کند از مالیات های غیر مستقیم روی اجناس و مایحتاج مردم  نمی تواند بگریزد.

جلیقه زردها علیه دولت مکرون در سراسر کشور به حرکت در آمدند. این خشم مردم بود و این خشم و این حرکت عمومی توانائی متحد شدن و بسیج شدن مردم به سوی دمکراسی و همبستگی عمومی را نشان میدهد. برخلاف خشونت و هرج ومرج و پراکندگی که روش راستگران افراطی است، پیام جنبش جلیقه های زرد علیه خشونت و برای صلح و بهتر زندگی کردن بود. من دراینجا از فعالیت کمونیستها در سراسر فرانسه که در کنار مردم، بویژه در روستاها و بیمارستانها قرار گرفتند قدردانی می کنم.

ما کمونیست ها باید به خود پاسخ بدهیم که با جنبش مردم چگونه باید روبرو بشویم و برای خشم و اضطراب مردم راه حل ارائه بدهیم.

کمونیسم یک جنبش عظیم برای دستیابی به دمکراسی است. کمونیسم جنبش آزادی و فتوحات دمکراتیک برای جامعه است. برای آزادی، برای فمینیسم و طرد تمامی روش های نژاد پرستی و کنترل مشترک ثروت و قدرت و تکنولوژی و حرکت به سمت صلح.

پس از سخنرانی پیرلوران، بحث و گفتگو در مورد استراتژی سیاسی حزب کمونیست جریان یافت و بسیاری از فعالان حزب از حمایت حزب از نامزدی "ژان لوک میلانشون" در انتخابات 2017 انتقاد کردند. پیرلوران در پاسخ گفت:

همبستگی و بسیج نیروهای چپ و دمکراتیک برای مقابله یک اصل اساسی از اصول جنبش کمونیستی است. اتحاد و همبستگی ما با یک نیروی سیاسی چپ (میلانشون ) و بدنه محروم  اجتماعی و روشنفکران و مبارزان مدنی و اجتماعی در انتخابات ریاست جمهوری یک ضرورت بود.

تحولات در حزب یک نشانه برای بالا بردن توان حزب در آینده است. ما در حزب خودمان جنگ رهبری نداریم و جدال اساسی بر سر منافع عمومی جامعه است. لوران در خاتمه گفت:

من با اشتیاق از بحث ها و استدلالها و رویاروئی ایده ها استقبال می کنم و با احترام به همه نظرات ارائه شده توسط رفقا در این جلسه گوش کردم. من از فردا در کنار فابین دبیر کل جدید حزب و همه شما حضور دارم. این تعهد حزبی من است که پاکیزه و دست نخورده باقی خواهد ماند.

 

.https://www.humanite.fr/pierre-laurent-je-crois-plus-la-dignite-de-la-politique-qua-la-politique-du-spectacle-664109

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 670  راه توده -  8 آذرماه 1397

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت