راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

زندگی در فرانسه

روز به روز

گران تر می شود!

اومانیته - ترجمه جعفرپویا

 

 

مکرون رئیس جمهور فرانسه تصمیم گرفته است موج جدیدی از خصوصی سازی را در کشور آغاز کند. قانون «پیمان» که حاوی مجموعه ای از اقدامات به منظور گسترش لیبرالیسم است و به دولت  این اجازه را میدهد تا بخش های متعدد انرژی، مانند گاز و برق و حتی امور اداره فرودگاههای پاریس و انواع شرط بندی ها مانند لوتو و شرط بندیها در مسابقات ورزشی و غیره را به شرکت های خصوصی بفروش برساند. به گفته دولت، درآمدهای حاصل از خصوصی سازی برای کاهش قروض دولت و همچنین سرمایه گذاری های جدید در بازار مالی به کار گرفته خواهد شد. بطور مشخص دولت در نظر دارد 10 میلیارد یورو در بازار مالی سرمایه گذاری کند که تقریبا 200 تا 300 میلیون یورو در سال و معادل دو تا سه درصد در سال بازده خواهد داشت. این مبلغ (10 میلیارد یورو ) توسط دولت سرمایه گذاری می شود و اگر حباب مالی شکسته شود موجب کاهش کلی نرخ سهام در بازار بورس فرانسه خواهد شد و بازده این چنین سرمایه گذاری بسیار ناچیز خواهد بود. در حال حاضر فرودگاههای پاریس بخش انرژی و شرط بندی ها (لوتو و شرط بندی در مسابقات ورزشی و غیره). هر سال 718 میلیون یورو سود به جیب دولت می رساند. بنابراین فرانسه با یک سرمایه گذاری و عملیات مالی کم منفعت روبروست. با برنامه خصوصی سازی جدید دولت، از هم اکنون بازیگران خود را آماده حضور در شرکت های استراتژیک کرده اند. در بخش خصوصی سازی (لوتو و شرط بندی در مسابقات ورزشی ) خطرات قابل ملاحطه ای برای مردم جامعه و بویژه جوانان از جمله اعتیاد به قمار و تقلب و پولشوئی را  به همراه دارد. به همین دلایل جبهه چپ فرانسه در نظر دارد از قدرت عمومی مردم برای مقابله و نظارت در برنامه جدید خصوصی سازی مکرون استفاده کند. در مورد خصوصی سازی فرودگاه های پاریس دولت قصد دارد مدیریت فرودگاهها را به بخش خصوصی واگذار کند. 100 میلیون نفر در سال از طریق دو فرودگاه شارل دوگل و اوُرلی هر سال از این فرودگاهها برای سفر (ورود و خروج) استفاده می کنند. برخی از کارهای امنیتی این فرودگاهها توسط کارکنان فرودگاهها توسط ماموران دولت اداره میشود. این امکان پذیر است که یک شرکت کاملا خصوصی انگیزه ای برای دور زدن مقررات، دستورات سختگیرانه به کارگران و کارکنان برای کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری بیشتر را اعمال کنند.  بطور نمونه فروش فرودگاه تولوز به یک شرکت سرمایه گذاری چینی است که به محض اینکه این شرکت سرمایه گذاری مالک جدید فرودگاه شد خزانه داری فرودگاه را با تمام نقدینگی غارت کرد و سهامداران دیگر مات و مبهوت این غارت ماندند. یکی دیگر ازتصمیمات مکرون افزایش نرخ گاز است. نرخ گاز از اول ماه ژوئیه به میزان 7.45 درصد افزایش یافت که برای یک خانوار که از گاز برای گرم کردن مسکن خود استفاده میکنند هزینه ای سنگین را ایجاد می کند. افزایش قیمت گاز معادل 90 یورو در سال برای مردم عادی فرانسه فاجعه بار است. این بزرگترین افزایش قیمت گاز در 6 سال گذشته است که اثرات آن از لحاط اجتماعی فاجعه بار است. اکثر افرادی که از گاز برای گرم کردن مسکن خود استفاده میکنند از طبقه فقیر و متوسط فرانسه می باشند. افزایش قیمت گاز مردم را مجبور میکند که مصرف خود را در سال کاهش دهند.

تعرفه های ثابت توسط مقامات سیاسی تعیین میشود که موجی از اعتراضات و تظاهرات مردمی را در سال گذشته و اکنون در سراسر کشور را به دنبال داشت و دارد. در گذشته شرکت برق و گاز یک شرکت مشترک و دولتی بود اما از زمانی که کمیسیون اروپا در دوران سارکوزی دستورات کمیسیون اروپا "ریاضت اقتصادی" را به مردم فرانسه تحمیل کرد شرکت برق و گاز از هم جدا شدند و شرکت گاز به بخش خصوصی واگذار شد. سارکوزی به دروغ در آن زمان به مردم  قول داد که این امر هرگز اتفاق نخواهد افتاد و اکنون مردم شاهد هستند که قیمت های تنظیم شده گذشته برق و گاز به شدت افزایش یافته است. کمیسیون اروپا دستور میدهد و دولت مکرون اطاعت میکند. مکرون همچنین اعلام کرد که تا سال 2022 سیاست خود را با تمایلات کمیسیون هماهنگ خواهد کرد. دولت افزایش قیمت گاز در بازار جهانی و همچنین هزینه های سرمایه گذاری در زیر ساخت صنایع انرژی را بهانه ای برای افزایش قیمت گاز در فرانسه اعلام کرده است. به گفته ژان لوک ملانشون رهبر جبهه چپ فرانسه «مکرون مترسک کمیسیون اروپا است. کمیسیون دستور میدهد و  مکرون اطاعت میکند.»

 

 https://melenchon.fr/2018/07/09/macron-roi-des-riches-leur-vend-les-meubles-du-

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 660  راه توده -  15 شهریور ماه 1397

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت