راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

عقب نشینی امریکا
از سازمان ها
و معاهدات بین المللی

اسپوتنیک ترجمه رضا نافعی

 

ایالات متحده امریکا بتدریج معاهدات و سازمان های بین المللی را ترک می کند. آخرین قربانی این روش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است. به این صورت امریکا بگونه ای فزاینده خود را از پیروی از موازین حوزه قضائی بین المللی آزاد می سازد.
ایالات متحده امریکا، قصد خروج خود را از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در ماه ژوئن اعلام کرده بود. اینک، بنا به گفته جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ، این تصمیم به اجرا گذاشته می شود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در کشورهای عضو را مورد بررسی قرار می دهد. شورا بطور اخص توجه خود را بر بررسی جنایات جنگی ، سرکوب اقلیت ها و جنایت علیه بشریت متمرکز می سازد. با این همه شورا مجاز به داوری علیه کشورها و یا مقرر ساختن مجازات علیه کشور خاطی نیست. گزارش های منظم شورای حقوق بشر تنها به مستند سازی و اعلام ممنوعیت ارتکاب جرم علیه حقوق بشر کمک می کند.
نیکی هلی، نماینده امریکا در سازمان ملل متحد، در ماه ژوئن خروج امریکا را از شورای مذکور اعلام نمود و آن را با انتقاد شورای حقوق بشر از اسرائیل و عضویت چین، ونزوئلا و کوبا در شورا توجیه کرد. این گام دیگری است که امریکا برای عقب نشینی از سازمان ملل متحد بر میدارد، سازمانی که زمانی امریکا خود حامی اصلی آن بود. ایالات متحده در پایان سال 2018 از یونسکو، سازمان ویژه دیگری از سازمان ملل، نیز خارج خواهد شد. معاهده اقلیمی پاریس که امریکا از آن نیز خارج شد، معاهده ایست که آن نیز به تصویب اعضاء سازمان ملل رسیده است.
منتقدان، خروج تدریجی ایالات متحده به رهبری ترامپ از سازمان ملل متحد را از ویژگی های ایالات متحده ، بعنوان یک قدرت مسلط جهانی می بینند ، که خود را متعهد به رعایت قوانین و مقررات بین المللی نمی بیند.
گرچه ایالات متحده همچنان عضو سازمان ملل متحد است، اما در جلسات اصلی سازمان ملل، به طور منظم مانع تصویب توافقنامه های بین المللی، مانند ممنوعیت سلاح های کشتار جمعی، یا نظامی سازی فضا، می گردد. امریکا عضو دادگاه بین المللی لاهه نیز نیست.
از زمانی که ترامپ رئیس جمهور شده است، گرایش ایالات متحده به انعقاد موافقت نامه های دو جانبه، به جای توافق نامه های بین المللی، تشدید شده است. آنچه که در عرصه تجارت و توافقنامه های اقتصادی دوجانبه منعکس می شود، اکنون در عرصه سیاسی نیز، با خروج ایالات متحده از نهادهای بین المللی، دنبال می گردد. برای امریکا بخشی از جامعه جهانی بودن چندان با اهمیت نیست، آنچه اهمیت دارد مذاکرات دو جانبه و » معامله» بسود خود است.

https://de.sputniknews.com/politik/20180829322138556-unesco-austritt-usa/


 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 660  راه توده -  15 شهریور ماه 1397

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت