راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

انتشار اسناد

محرمانه امریکا

برای بمباران اتمی

شهرهای شوروی

ریا نووستی

ترجمه از: کیوان خسروی

 

 

 

 "آرشیو امنیت ملی" ایالات متحده آمریکا نشان میدهد که این کشور در سالهای دهه 1960 برنامه هایی را برای تخریب کامل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و چین بعنوان قدرت های صنعتی پیشرو تهیه و در عین حال ارتش آمریکا امکان نابودی جمعی شهروندان این کشورها را بررسی کرده بود.

پژوهشگران اسناد مربوط به طرح عملیاتی یکپارچه و واحد، سال 1964 را بررسی کرده اند که در آنها قید شده به کار گرفتن سلاح هسته ای بررسی می شوند. دراین اسناد از جمله از ضرورت نابودی 70 در صد پتانسیل صنعتی اتحاد شوروی سخن می رود.

همزمان ایالات متحده آمریکا احتمال نابودی همگانی غیر نظامیان را در این سند می دهد. چنانکه براساس ارزیابی سال 1961 این ضربه طبق طرح عملیاتی یکپارچه و واحد تخریب 71 در صد ساکنان شهرهای شوروی و براساس ارزیابی سال 1962 نابودی حدود 70 میلیون شهروند اتحاد شوروی پیش بینی شده بود.

در همان زمان کمیته مشترک رؤسای ستادهای ایالات متحده آمریکا حتی ایده نابودی مردم و تخریب وسیع شهرها را به عنوان معیار اصلی پیروزی بر اتحاد شوروی بررسی کرده بود. برنامه عملیاتی یکپارچه و واحد، یک مجموعه بسیار محرمانه ای از اسناد عملیاتی است که شامل دستور کار کاملی برای مبارزه با استفاده از سلاح های هسته ای توسط نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا می شدند. 

در دسامبر سال 2015 اداره ملی آرشیوها و اسناد ایالات متحده آمریکا فهرستی از اهداف بالقوه بمباران اتمی توسط آمریکا در سال 1959 را انتشار داد که صدها نقطه اتحاد شوروی، اروپای شرقی و چین را در بر می گرفت. در میان آنها 170 هدف در مسکو، 145 هدف در لنینگراد و  91 هدف در برلین شرقی وجود داشتند. حق تقدم  اصلی در اسناد علنی شده، نیروهای نظامی- هوایی و اهداف اصلی آن نابودی بمب افکن های شوروی پیش از آنکه آنها به پرواز در آیند و به اروپا یا به خارج از آن هدایت شوند، نام برده شده بودند.

 

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 660  راه توده -  15 شهریور ماه 1397

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت